Drobečková navigace

Úvod > Vyhlášky a usnesení

Vyhlášky, veřejnoprávní smlouvy, zákony, usnesení zastupitelstva.

Místní vyhlášky

Vyhl. č. Název obecně závazné vyhlášky Platnost od Vyvěšeno Sejmuto Zrušeno od

15/98

O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce


01.07.1998


01.07.1998


16.07.1998

 

16/99

Změna vyhlášky č. 15/98

04.01.2000

21.12.1999

07.01.2000

 

1/01

O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce


01.07.2001


31.05.2001


03.07.2001

 

2/01

O poplatku za komunální odpad

01.07.2001

31.05.2001

03.07.2001

 

3/01

O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce


01.01.2002


05.10.2001


07.11.2001

15.7.2010

1/02

O veřejném pořádku na území obce

01.09.2002

31.07.2002

02.09.2002

 

2/02

O závazných částech změn č. 1 územního plánu sídelního útvaru Martinice v Krkonoších


15.10.2002


01.10.2002


18.10.2002

 

 

Řád veřejného pohřebiště

17.12.2002

17.12.2002

31.01.2003

 

1/03

O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny


18.06.2003


18.06.2003


21.07.2003


01.01.2005

1/04

Změna vyhlášky č. 2/01

01.11.2004

13.10.2004

01.11.2004

 

2/04

Změna vyhlášky č. 1/03

01.01.2005

21.12.2004

10.01.2005

 

1/06

Změna vyhlášky č. 1/04 01.01.2007 14.12.2006 31.12.2006

01.01.2009

1/07

Požární řád obce 15.04.2007 30.03.2007 15.04.2007  

2/07

Zrušení některých OZV 15.04.2007 30.03.2007 15.04.2007  

1/08

OZV č.1/8, kterou se mění OZV č. 2/01 " O poplatku za komunální odpad" ve znění OZV č. 1/04 1.1.2009 17.12.2008 2.1.2009  

2/08

OZV č. 2/08, kterou se mění OZV č. 3/01 " O vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce" 1.1.2009 17.12.2008 2.1.2009 15.7.2010
1/09 OZV č. 1/09 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, grafická příloha č.1 OZV číslo1/09 1.1.2010 26.8.2009 19.9.2009  
1/10 OZV č.1/10 " O místních poplatcích" , přílohy: Příloha č.1, Příloha č.2 , Příloha č.3 1.5.2010 1.4.2010 16.4.2010 1.5.2011
2/10 OZV č.2/10 „O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Martinice v Krkonoších“ 15.4.2010 1.4.2010 16.4.2010

 25.9.2015

 

3/10 OZV č.3/10 „O poplatku za komunální odpad“ (.doc) 1.11.2010 1.4.2010 16.4.2010  

4/10

OZV č.4/10 o zrušení některých vyhlášek (.doc) 15.7.2010 1.7.2010 15.7.2010  

5/10

OZV č 5/2010 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/10 (.doc) 11.1.2011 23.12.2010 11.1.2011 1.4.2012

1/11

OZV 1/2011 o zrušení OZV číslo 1/2010 (.pdf) 1.5.2011 28.3.2011 11.4.2011  

2/11

OZV č.2/2011 o místním poplatku ze psů (.pdf) 1.5.2011 28.3.2011 11.4.2011  

3/11

OZV č.3/2011 o místním poplatku za rekreační nebo lázeňský pobyt (.pdf) 1.5.2011 28.3.2011 11.4.2011  

4/11

OZV č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (.pdf), Příloha č. 1 (.pdf), Příloha č. 2 (.pdf), Příloha č. 3 (.pdf) 1.5.2011 28.3.2011 11.4.2011  

5/11

OZV č.5/2011 o místním poplatku ze vstupného (.pdf) 1.5.2011 28.3.2011 11.4.2011  
6/11 OZV č. 6/2011 kterou se mění OZV číslo 5/2011 o místním poplatku ze vstupného (.doc) 10.7.2011 23.6.2011 10.7.2011  
1/12 OZV č.1/2012 kterou se mění OZV č. 3/2010 a ruší OZV č. 5/2010 (.doc) 1.4.2012 7.3.2012 1.4.2012

 1.2.2018

 

 1/13  OZV č. 1/2013 Komunitní kompostování (pdf)  10.7.2013 25.6.2013   11.7.2013  
 1/15 OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Martinice v Krkonoších  25.9.2015 10.9.2015   25.9.2015  
1/17 OZV č. 1/17, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/10 "O poplatku za komunální odpad" a ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/12 1.2.2018 20.12.2017 10.1.2018  

 

Veřejnoprávní smlouvy:

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 31.12.2014 Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s městem Jilemnice na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017. 

Veřejnoprávní smlouva - přestupková agenda. (pdf)

Liberecký kraj - nabytí právní moci. (pdf).

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 18.5.2017 Dodatek veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s městem Jilemnice na dobu neurčitou.

Dodatek veřejnoprávní smlouvy - přestupková agenda. (pdf).

Liberecký kraj - nabytí právní moci.  (pdf).  

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 2018

SCAN Usnesení ZO č1_2018.pdf , 

Návrh na vyřazení z majetku obce - únor 2018.

 

 

2017

Usnesení ZO č 6_2017 ze dne 19 12 2017.pdfRozpočtové opatření ZO č 3 2017.pdf 

SCAN USNESENÍ ZO č 5 2017 ze dne 18 10 2017 opravené.pdf 

USNESENÍ ZO 4_2017 12 září 2017 Úřední deska.pdf   Rozpopatreni_2_17.pdf

 Usnesení ZO č 3_2017 červen 2017.pdf , Rozpočtové opatření č ZO 1_2017.pdf

Usnesení ZO 2_2017.pdf ze dne 28.3.2017.

Usnesení ZO 1_2017.pdf ze dne 8.3.2017.

Usnesení ZO č 5 na úřední desku.pdf (14.12.2016),

SCAN Usnesení ZO 4 září 2016.pdf (7.9.2016), Rozpočtové opatření ZO č 2_16.pdf

Usnesení ZO 3_2016.pdf (15.6.2016), Rozpočtové opatření 1_16.pdf , 

Usnesení ZO 2_2016 březen.pdf (29.3.2016),

Usnesení ZO Martinice v Krkonoších č 1/2016 (24.2.2016).pdf

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v krkonoších č. 7/2015 (16.12.2015) pdf  Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č.Z06/2015. pdf , Příloha č. 2 - Vyřazovací protokol.

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 6/2015 (18.11.2015) Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č.5/2015  .

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 5/2015 ze dne 9.9.2015 (PDF) , Rozpočtová změna ZO č.4/2015 ze dne 9.9.2015 (PDF).

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č.4/2015 ze dne 23.6.2015 (pdf) , Rozpočtová změna ZO č. 3/2015 ze dne 23.6.2015 (pdf)

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 3/2015 (21.5.2015).  Rozpočtová změna ZO č.2/2015

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 2/2015 (9.4.2015)Rozpočtová změna ZO č. 1/2015 .

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 1/2015 (11.3.2015).

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 6/2014 (16.12.2014),  Příloha č.1 Rozpočtová změna č. ZO 5_2014 ze dne 16.12.2014 (PDF), , Příloha č. 2 Vyřazení majetku PO ZŠ a MŠ Martinice v Krkonoších , 

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 5/2014 (5.11.2014) , Příloha č. 1 Rozpočtová změna č. ZO 4/2014

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 4/2014 (3.9.2014),   Příloha č. 1 Rozpočtová změna č. ZO 3/2014

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 3/2014 (2.7.2014) ,  Příloha č. 1 Rozpočtová změna č. ZO 2/2014. 

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 2/2014 (13.5.2014)  Příloha č. 1 Rozpočtová změna č. ZO 1/2014

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 1/2014 (18.2.2014) (pdf)

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 5/2013  (pdf)

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 4/2013  (pdf)

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 3/2013  (pdf)

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 2/2013  (pdf)

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 1/2013 (pdf)

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č.5/2012 (pdf)

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č.4/2012 (pdf)

Usnesení ZO č. 3/2012 (.pdf) , Rozpočtová změna č. ZO 2/2012 (.pdf)

Usnesení ZO Martinice v Krkonoších z 2.5.2012 (4.5.2012) (.pdf), Rozpočtová změna č. ZO 1/2012 (.pdf)

Usnesení ZO Martinice v Krkonoších č. 1/2012 ze dne 6.3.2012 (.doc)

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 4/2011 ze dne 6.12.2011 (23.12.2011)

Usnesení ZO Martinice v Krkonoších č. 3/2011 ze 14.9.2011

Usnesení ZO Martinice v Krkonoších č. 2/2011 z 22.6.2011

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 1/2011 ze dne 22.3.2011

Usnasení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 5/2010 ze dne 22.12.2010

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 4/2010 ze dne 10.11.2010

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších ze 4.10.2010 (11.10.2010)

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 30.6.2010 (2.7.2010)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 31.3.2010 (7.4.2010)

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 16.12.2009 (18.12.2009)

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 30.9.2009 (5.10.2009)

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 19.8.2009 (20.8.2009)

Usnesení ZO Martinice v Krkonoších z 24.6.2009 (30.6.2009)

Usnesení ZO Martinice v Krkonoších ze dne 25.3.2009 (5.4.2009)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 16.12.2008 (18.12.2008)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 24.9.2008 (29.9.2008)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 25.6.2008 (29.6.2008)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 28.3.2008 (2.4.2008)

Usnesení zastupitelstva Obce Martinice v Krkonoších z 25.2.2008 (3.3.2008)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 11.12.2007(14.12.2007)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 19.9.2007 (25.9.2007)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 27.6.2007 (10.7.2007)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 30.3.2007 (10.4.2007)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 13.12.2006 (14.12.2006)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 31.10.2006 (1.11.2006)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Kronoších z 11.10.2006 (18.10.2006)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Kronoších z 21.6.2006 (3.7.2006)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 20.3.2006 (10.4.2006)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 19.12.2005 (18.1.2006)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 26.9.2005 (5.10.2005)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 29.6.2005 (1.9.2005)

Usnesení zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších z 30.3.2005(1.9.2005)

 

Oznámení 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty
Česky Polski

20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra

www.enduromartinice.cz

SOKOL Martinice v Krkonoších

http://www.martinicevkrk.cz/sokolmartinice/index.php?nid=12590&lid=cs&oid=3478278

http://www.ziveobce.cz/martinice-v-krkonosich_c573418?external=10

Návštěvnost stránek

304954
Obec Martinice