Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Informace - povinné revize kotlů k 31.12.2016.

Vzhledem k vzrůstajícím dotazům na revize kotlů v příloze informace vydané ministerstvem životního prostředí.  Stanovisko MŽP revize kotlů v rodinných domech.pdf

Revizní techniky pro jednotlivé značky kotlů naleznete v následujícím odkazu - http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=LBK

Informace ohledně používání kotlů:

Od 1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy, což jsou kotle s řízeným přísunem spalovacího vzduchu a více či méně nahoříváním vrstvy paliva na modifikovaných roštech, tedy většina moderních zplyňovacích kotlů na kusové dřevo a kotlů se samočinnou dodávkou paliva. Tedy od 1.1.2018 bude povoleno prodávat pouze kotle 4. a 5. emisní třídy.

Od 1.9.2022 bude zákaz provozovat v domácnostech kotle na tuhá paliva 1. a 2. třídy, jejichž prodej byl zakázán již od 1.1.2014. (Kotle 1. třídy jsou litinové prohořívací kotle a kotle 2. třídy jsou převážně ocelové odhořívací kotle.)

Letak kotle_B2_web.pdf.

Revize kotlů

Informace - povinné revize kotlů k 31.12.2016.

Vzhledem k vzrůstajícím dotazům na revize kotlů v příloze informace vydané ministerstvem životního prostředí.  Stanovisko MŽP revize kotlů v rodinných domech.pdf

Revizní techniky pro jednotlivé značky kotlů naleznete v následujícím odkazu - http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=LBK

Informace ohledně používání kotlů:

Od 1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy, což jsou kotle s řízeným přísunem spalovacího vzduchu a více či méně nahoříváním vrstvy paliva na modifikovaných roštech, tedy většina moderních zplyňovacích kotlů na kusové dřevo a kotlů se samočinnou dodávkou paliva. Tedy od 1.1.2018 bude povoleno prodávat pouze kotle 4. a 5. emisní třídy.

Od 1.9.2022 bude zákaz provozovat v domácnostech kotle na tuhá paliva 1. a 2. třídy, jejichž prodej byl zakázán již od 1.1.2014. (Kotle 1. třídy jsou litinové prohořívací kotle a kotle 2. třídy jsou převážně ocelové odhořívací kotle.)

Letak kotle_B2_web.pdf.Tréninková louka u fotbalového hřiště.

Záměr realizace tréninkové louky v areálu TJ Sokol.

Myšlenka na rozšíření podmínek pro sportovní vyžití v areálu TJ Sokol Martinice v Krkonoších vznikla před několika lety při debatách o podpoře sportování hlavně v mládežnických kategoriích. Rozšířením podmínek pro další druhy spolkové činnosti, ať již podpora fotbalové mládeže, možnost využít prostory pro pořádání závodů v hasičském sportu, rozšíření prostor pro zázemí pořádání sportovních a kulturních akcí. Hlavy dohromady tehdy dali vedoucí a trenéři jednotlivých mládežnických skupin jak v Sokole, tak v SDH.

Začátky nebyly lehké, prosadit záměr rozšíření areálu o další sportovní plochy vůči okolním lesním porostům a zájmům ochrany přírody se nakonec v Územním plánu obce podařilo a první krok, ten nejdůležitější, nám pomohl pokračovat v realizaci záměru. Vznikla projektová dokumentace pro územní řízení, která byla odsouhlasena všemi dotčenými orgány, proběhlo odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, nyní sháníme materiál na provedení navýšení stávajících pozemků do úrovně terénu fotbalového hřiště. Nabízíme možnost uložení výkopku do stávající zavážky (NE stavební suť), průběžně navážíme kompost z jilemnické kompostárny pro zlepšení vrchních vrstev navážky.

Po ukončení zásypu a vyrovnání plochy bude hrana pozemku směrem k železniční trati osázena nějakým vhodným typem dřeviny, aby byla oddělena plocha pro sport od meze ke trati a částečně pomůže prostor odhlučnit.

Další rozvoj areálu pak čeká na další možnosti využití, třeba na realizaci letního amfiteátru nebo dalšího zázemí pro pořádání sportovních akcí.Stěhuji se - pár rad pro úspěšnou změnu bydliště.

Informace o tom, kde nahlašovat změny trvalého pobytu a věci spojené se změnou bydliště. Leták popisuje fungování Základních registrů a jejich propojení s jednotlivými úřady. Leták - změna bydliště. Služba e-UtilityReport pomůže stavebníkům na Jilemnicku

Datum konání: 22. 11. 2012

Svazek obcí Jilemnicko nabízí svým občanům novou bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci sítí“. Pro stavebníky a majitele nemovitostí nabízí služba bezplatné získání vyjádření ohledně vedení inženýrských sítí v katastrech obcí ORP Jilemnice od příslušných provozovatelů a společností.

Clanek JilemnickoNařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů

Datum konání: 7. 12. 2010

Informace o nových povinnostech majitelů domů ve věci provádění pravidelných prohlídek komínů a spalinových cest.

kominy-2010.pdfUžitečný leták - povolení k nakládání s vodami

Stále nevíte co a jak s vaším septikem, žumpou či ČOV? Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, vydal informační leták k zániku povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, který se týká DOMÁCNOSTÍ. Věříme, že vám bude užitečným vodítkem při řešení právě vaší situace.

PP

letak_OOV.pdfProblematika studní a septiků

Datum konání: 16. 2. 2007

Na úřední desce je uloženo několik dokumentů k problematice studní a septiků v souvislosti se zánikem povolení k odběru a vypouštění vod u rodinných domů(individuální potřebu domácnosti) Problematika bude dále popsána v únorovém Martinickém zpravodaji. další informace na :

www.zanikpovoleni.cz
Obec Martinice