Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

Prodej ovocných stromků a balených růží.

Datum konání: 24. 4. 2018

Vážení občané.         

Oznamujeme Vám, že firma Kohaplant, spol. s r.o. - Váš dlouholetý prodejce ovocných dřevin, uskuteční prodej ovocných stromků a balených růží. 

Speciální hnojivo na podporu kořenového systému.

Švestky pouze za 99 Kč.

Kořeny jsou ošetřeny speciálním disperzním gelem, který chrání kořeny před vysušením.

Dne:    

24.4.2018   

     

Dne:    

Úterý

     

od:  

10:00

     

do:    

10:20

     

na prodejním místě:   

u Obecního úřadu čp. 131

 Martinice v Krkonoších.

 ČEZ Distribuce -plánovaná odstávka 3.5.2018

Datum konání: 3. 5. 2018

 
ČEZ Distribuce - upozornění na přerušení dodávek elektrické energie:
 
03.05.2018 (08:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060592344

Martinice v Krkonoších

Martinice v Krkonoších - čísla popisná:
143 148 154 155 156 157 158 159 161 164 194 217 51 52 53 54
 

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.Kůrovcová kalamita

Dovolujeme se na Vás obrátit se žádostí o spolupráci při ochraně lesů proti kůrovcům.

Ministerstvo zemědělství publikovalo na svých internetových stránkách článek, shrnující danou problematiku, s velkým důrazem Vás prosíme, abyste mu věnovali svou pozornost. 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-situace-v-roce-2018.html

 Okres Semily byl již zařazen jako jediný v rámci Libereckého kraje do rizikové oblasti kůrovcové gradace se zvýšenou aktivitou. Úzkou součinnost poskytují vlastníkům odborní lesní hospodáři.  Z důvodu prevence při ochraně lesa provádějí zvýšený monitoring stavu lesních porostů spadajících do jejich působnosti a vlastníky prokazatelnou formou upozorňují na stav lesa a povinnost zpracovat nahodilou těžbu, navrhují účinná obranná opatření a jejich počet v porostech. Považujeme za samozřejmé, že se OLH vzájemně informují v případech, kdy je zjištěn problém na území, které sami nespravují.Odborné lesní hospodáře žádáme o vyhodnocení aktuálního stavu kůrovcové situace v lesích. Připomínáme, že MZe opatřením obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212 ze dne 07. 11. 2017 nařídilo vlastníkům lesů na území České republiky nejpozději do 31. března 2018 zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Popis: Popis: Mesto Jilemnice1

Ing. Václav Myslivec

Vedoucí odboru životního prostředí

Městský úřad JilemniceRevize kotlů

Informace - povinné revize kotlů k 31.12.2016.

Vzhledem k vzrůstajícím dotazům na revize kotlů v příloze informace vydané ministerstvem životního prostředí.  Stanovisko MŽP revize kotlů v rodinných domech.pdf

Revizní techniky pro jednotlivé značky kotlů naleznete v následujícím odkazu - http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=LBK

Informace ohledně používání kotlů:

Od 1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy, což jsou kotle s řízeným přísunem spalovacího vzduchu a více či méně nahoříváním vrstvy paliva na modifikovaných roštech, tedy většina moderních zplyňovacích kotlů na kusové dřevo a kotlů se samočinnou dodávkou paliva. Tedy od 1.1.2018 bude povoleno prodávat pouze kotle 4. a 5. emisní třídy.

Od 1.9.2022 bude zákaz provozovat v domácnostech kotle na tuhá paliva 1. a 2. třídy, jejichž prodej byl zakázán již od 1.1.2014. (Kotle 1. třídy jsou litinové prohořívací kotle a kotle 2. třídy jsou převážně ocelové odhořívací kotle.)

Letak kotle_B2_web.pdf.Tréninková louka u fotbalového hřiště.

Záměr realizace tréninkové louky v areálu TJ Sokol.

Myšlenka na rozšíření podmínek pro sportovní vyžití v areálu TJ Sokol Martinice v Krkonoších vznikla před několika lety při debatách o podpoře sportování hlavně v mládežnických kategoriích. Rozšířením podmínek pro další druhy spolkové činnosti, ať již podpora fotbalové mládeže, možnost využít prostory pro pořádání závodů v hasičském sportu, rozšíření prostor pro zázemí pořádání sportovních a kulturních akcí. Hlavy dohromady tehdy dali vedoucí a trenéři jednotlivých mládežnických skupin jak v Sokole, tak v SDH.

Začátky nebyly lehké, prosadit záměr rozšíření areálu o další sportovní plochy vůči okolním lesním porostům a zájmům ochrany přírody se nakonec v Územním plánu obce podařilo a první krok, ten nejdůležitější, nám pomohl pokračovat v realizaci záměru. Vznikla projektová dokumentace pro územní řízení, která byla odsouhlasena všemi dotčenými orgány, proběhlo odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, nyní sháníme materiál na provedení navýšení stávajících pozemků do úrovně terénu fotbalového hřiště. Nabízíme možnost uložení výkopku do stávající zavážky (NE stavební suť), průběžně navážíme kompost z jilemnické kompostárny pro zlepšení vrchních vrstev navážky.

Po ukončení zásypu a vyrovnání plochy bude hrana pozemku směrem k železniční trati osázena nějakým vhodným typem dřeviny, aby byla oddělena plocha pro sport od meze ke trati a částečně pomůže prostor odhlučnit.

Další rozvoj areálu pak čeká na další možnosti využití, třeba na realizaci letního amfiteátru nebo dalšího zázemí pro pořádání sportovních akcí.Stěhuji se - pár rad pro úspěšnou změnu bydliště.

Informace o tom, kde nahlašovat změny trvalého pobytu a věci spojené se změnou bydliště. Leták popisuje fungování Základních registrů a jejich propojení s jednotlivými úřady. Leták - změna bydliště. Služba e-UtilityReport pomůže stavebníkům na Jilemnicku

Datum konání: 22. 11. 2012

Svazek obcí Jilemnicko nabízí svým občanům novou bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci sítí“. Pro stavebníky a majitele nemovitostí nabízí služba bezplatné získání vyjádření ohledně vedení inženýrských sítí v katastrech obcí ORP Jilemnice od příslušných provozovatelů a společností.

Clanek JilemnickoNařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů

Datum konání: 7. 12. 2010

Informace o nových povinnostech majitelů domů ve věci provádění pravidelných prohlídek komínů a spalinových cest.

kominy-2010.pdfUžitečný leták - povolení k nakládání s vodami

Stále nevíte co a jak s vaším septikem, žumpou či ČOV? Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, vydal informační leták k zániku povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, který se týká DOMÁCNOSTÍ. Věříme, že vám bude užitečným vodítkem při řešení právě vaší situace.

PP

letak_OOV.pdfProblematika studní a septiků

Datum konání: 16. 2. 2007

Na úřední desce je uloženo několik dokumentů k problematice studní a septiků v souvislosti se zánikem povolení k odběru a vypouštění vod u rodinných domů(individuální potřebu domácnosti) Problematika bude dále popsána v únorovém Martinickém zpravodaji. další informace na :

www.zanikpovoleni.cz
Česky Polski

20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra

www.enduromartinice.cz

SOKOL Martinice v Krkonoších

http://www.martinicevkrk.cz/sokolmartinice/index.php?nid=12590&lid=cs&oid=3478278

http://www.ziveobce.cz/martinice-v-krkonosich_c573418?external=10

Návštěvnost stránek

304954
Obec Martinice