Drobečková navigace

Úvod > ZŠ a MŠ Martinice > Základní škola

Základní škola Martinice v Krkonoších

telefon 481544323, mail:  zsmartinice@seznam.cz

 

Rok 2014

Opěrná zeď, oplocení a rozšíření veřejného osvětlení u školy červen - srpen 2014 

     

      

 

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (.pdf)

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (.pdf)

Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v budově školy červen-září 2010. Rekonstrukce elektroinstalace, investice do rekonstrukce prostorů školní družiny, výměna podlahových krytin.

 

   

 
 

 

 

 


Celkové investiční náklady akce:  4.242.284,20 Kč.  

Na akci "Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v budově školy" získala Obec Martinice v Krkonoších dotaci z Operačního programu životní prostředí. Výše příspěvku SFŽP: 125.146 Kč  a Evropské Unie  2.127.488 Kč.

Operační program Životní prostředí

Evropská unie

www.opzp.cz

3.11.2010    Zpráva o činnosti školy 2009/2010.

18.12.2009   Posouzení lípy velkolisté rostoucí na stavební parcele č.76 v  obci Martinice v Krkonoších (za budovou školy). Zastupitelstvo obce Martinice v Krkonoších na svém jednání dne 30.9.2009 odsouhlasilo vypracování dendrologického posudku na zdravotní stav lípy velkolisté rostoucí na pozemku za školou. Posudek byl zajištěn z důvodu možného ohrožení zdraví a majetku při podobných mimořádných meteorologických situacích, jaké naši obec postihují v posledních letech. Na začátku příštího roku bychom chtěli uspořádat ohledně možného řešení (pokácení, zdravotní prořez, prořez s provedením vazby koruny) anketu mezi občany a na základě jejího výsledku postupovat dále. Jedná se o krásný strom, který bohužel roste na nevhodném místě.Lípa u školy - posudek.

20.11.2009 - Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 - zde.

Výstavba ČOV u školy 14.7. - 30.7.2009

     
   

 

 

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Školní rok 2008 - 2009 žáci 1. ročníku

Žáci 1. ročníku - Andrejka, Anetka, Vojta, Růženka a Madlenka

ZŠ Martinice v Krkonoších červen 2008     foto Petr Mendřický,Jilemnice

ZŠ Martinice v Krkonoších, červen 2008                                    foto Petr Mendřický, Jilemnice

Čtenářská gramotnost

Aby se děti naučily číst s porozuměním, měly by nad knížkou strávit na tři tisíce hodin. Na to sama škola nestačí, musí jí pomoci rodina. Že se to tak neděje, o tom svědčí skutečnost, že u nás máme téměř 19% funkčně negramotných dětí" (funkční negramotnost = dítě přečte písmena i slova, ale nepochopí význam toho, co čte).    Toto varování zaznělo v pražském Klementinu na křtu nové učebnice nakladatelství Fortuna, která doplňuje "slabikářovou " řadu pro prvňáčky.

V naší škole jsme udělali propočet, kolik hodin čtení a literární výchovy zde děti mají v jednotlivých ročnících. Počet hodin v týdnu jsme vynásobili počtem týdnů ve školním roce, toto jsme zpracovali pro jednotlivé ročníky a výsledky jsme sečetli dohromady. Dítě u nás během pětileté docházky absolvuje přibližně 660 hodin čtení. Porovnejte s požadovanými třemi tisíci - většina čtení se musí odehrávat doma, je to věc rodičů.

Naše škola a ty další.

Tak nám prověřili žáky 5. ročníku. Testování proběhlo ve dnech 25. a 26 dubna 2007 podle jednotného testovacího schématu CERMAT. Žáci dostali tři testy - dovednosti v českém jazyce, matematice a test obecných dovedností. Celostátního testování se účastnilo celkem 55 987 žáků z 1897 škol. O to příjemnější bylo jistě pro paní učitelky a samozřejmě nás - zřizovatele naší základní školy - uveřejnění výsledků tohoto celostátního projektu. Lenka Ottová, Jan Ott a Martin Pavlíček se celkově v matematických dovednostech umístili na 17. místě, v dovednostech v českém jazyce na 9. místě a v obecných dovednostech dokonce na 4. místě - znovu opakuji z celkového počtu 1897 škol z celé ČR. V současné době, kdy je na malé školy a zřizovatele vesnických malotřídek vyvíjen ekonomický tlak na zrušení, kdy školy bojují nejen s nedostatkem žáků, financí ale i se stále novými legislativními "perlami", kdy ředitelka školy je vlastně manažerka firmy, je to příjemné zjištění. Zjištění, že úsilí a píle, které vkládají učitelky do žáků, přináší své ovoce. Chtěl bych touto cestou poděkovat našim žákům za umístění v testu a jejich vědomosti, učitelkám za jejich práci a ochotu věnovat dětem něco víc, než je psáno ve školních osnovách a také rodičům žáků za trpělivost a čas, věnovaný dětem.                                                                                     L. Mejvald, starosta obce       31.7. 2007

Hřiště za školou

Dne 30.4. 2007 bylo za účasti místních dětí, učitelů, rodičů a sponzorů slavnostně otevřeno dětské hřiště na školní zahradě. Díky sponzorským darům a dobrovolné pomoci místních občanů bylo hřiště vybudováno firmou Tomovy parky z Turnova.

Fotografie ze slavnostního otevření dětského hřiště.

Dětské hřiště je otevřeno pro všechny děti a rodiče z naší obce.  Při svých návštěvách dětského hřiště dbejte pokynů Provozního řádu, který je umístěn v prostoru hřiště na budově školy.

 

 

 

 

Doufáme, že všichni návštěvníci a hlavně děti budou odcházet spokojeni a dostatečně vydováděni. Dodržujte prosím zásady slušného chování a neničte vybavení hřiště, aby nám mohlo sloužit co nejdéle.

 

 

 

 

Dalším krokem při údržbě školní budovy bude výměna dosavadních oken v družině a kabinetu a dveří v zadní části školy za nové plastové dveře a okna.

Na dalším obsahu stránky se pracuje. Děkujeme za pochopení.

 

 

Vaše připomínky k webu přivítáme na obec.martinice@krakonos.cz 

Česky Polski

20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra

www.enduromartinice.cz

SOKOL Martinice v Krkonoších

http://www.martinicevkrk.cz/sokolmartinice/index.php?nid=12590&lid=cs&oid=3478278

http://www.ziveobce.cz/martinice-v-krkonosich_c573418?external=10

Návštěvnost stránek

304954
Obec Martinice