Drobečková navigace

Úvod > Sbor dobrovolných hasičů

2017/2018

Ceník LV 2017.jpg

2016 

Obec Martinice v Krkonoších v letošním roce realizuje projekt: "Oprava přívěsného vozíku PPS - 12".

Projekt je finančně podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana, program č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Na základě uzavřené smlouvy s Libereckým krajem č. OLP/1186/2016 byl zrekonstruován původní přívěsný vozík za vozidlo TATRA 805. Původní korba vozíku byla přestavěna na nový podvozek, byla zrekonstruována a opatřena novým nátěrem dle podmínek HZS. Stav zrekonstruovaného přívěsného vozíku odpovídá současným technickým požadavkům, bude plně využit pro potřeby jednotky SDH Martinice v Krkonoších.    

Snímek 044u.jpg Snímek 047.jpg
Smlouva o poskytnutí dotace OLP/1186/2016 je zveřejněna na internetových stránkách obce v sekci Obecní úřad/Veřejné zakázky, smlouvy.  
__________________________________________________________________________________
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Martinice realizuje v roce 2016 projekt
"Aktivní volný čas dětí a mládeže v Martinicích v Krkonoších "            

P1010142 Dresy mladých hasičů.JPG

P1010143 Dresy mladých hasičů.JPG

Díky dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje - programu volnočasových aktivit, jsme v roce 2016 pořídili našim mladým hasičům nové závodní oblečení v obecních barvách, ve kterých náš sbor budou reprezentovat na všech okresních, krajských i celorepublikových soutěžích.

Děkujeme!

Sbor dobrovolných hasičů Martinice v Krkonoších.

logo poskytovatele dotace LK.png 

Oba projekty jsou finančně podpořeny z rozpočtu Libereckého kraje.

  Pohádkové putování v Martinicích v Krkonoších 2016:

  https://www.youtube.com/watch?v=ncXRIqeask4

  https://www.youtube.com/watch?v=jQtlkMeVIZc .

2015

 Pohádkové putování v Martinicích v Krkonoších 5.9.2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=YTLJptLyuwo

https://www.youtube.com/watch?v=JvVLCgyIbtI

 

2014

Pohádkové putování 2014:  http://youtu.be/GIP77EwiNpk

Natočil a upravil p. Z. Novotný. Děkujeme.

O sboru

hasičiSbor dobrovolných hasičů Martinice v Krkonoších má v současnosti 96 členů, z toho 62 mužů, 19 žen a 15 dětí.

Výbor sboru:

Statutární zástupce sboru je starosta sboru - Bohumil Ducháček

Velitel sboru - Josef John

Jednatel sboru - Ing.Pavel Jech

Hospodář sboru - Milada Štefanová

Výbor má dalších 5 členů.

 

Kontakt

SDH Martinice v Krkonoších

Martinice v Krk. 16, 512 32 Martinice v Krkonoších

číslo telefonu – 724079616 – starosta sboru B.Ducháček

 

Zařazení sboru

Sbor je zařazen do okrsku Studenecko spolu s SDH Studenec, Zálesní Lhota. Roztoky u Jilemnice, Kruh, Žďár, Levínská Olešnice, Nedaříž, Horka u Staré Paky, Čistá u Horek a Bukovina.
Kategorie sboru: JPO-5, hasičské družstvo 1+9

 

Vybavení sboru

Sbor disponuje dopravním vozidlem GAZelle  z roku 2006. Podrobnosti o vozidle naleznete ZDE.

 

Hlavní činnost sboru

požární ochrana

Plán činností sboru schválený na valné hromadě 6.1.2014

1) Budeme pečovat o členskou základnu tak, aby se nezmenšovala.

2) Zúčastníme se soutěže požárních družstev okrsku Studenecko.

3) Budeme udržovat a vylepšovat naše hasební zařízení, výstroj a výzbroj, jak naši, tak i v majetku obce.

4) Zúčastníme se předepsaného školení a výcviků našeho požárního družstva.

5) Budeme organizovat naši kulturní činnost obdobně jako v minulém období.

6) Budeme pokračovat ve zlepšování a údržbě lyžařského vleku a obslužného zařízení.

7) Budeme se účastnit s naší mládeží ve hře Plamen a ostatních soutěžích v okolních obcích.

Hospodářská činnost sboru

Sbor provozuje v zimních měsících lyžařský vlek na kopci Hůra, poblíž martinického nádraží ČD.

Typ lyžařského vleku: atypický vlek s teleskopickými kotvami - LVM 330. Veškeré podrobnosti a informace o vleku naleznete v tomto souboru -  VLEK MARTINICE .

 

Z historie sboru

Sbor byl založen v roku 1889 a v tomtéž roce byla pro potřeby sboru zakoupena hasičská zápřahová stříkačka, vyrobená firmou R.A.Smekal s.r.o. Praha-Smíchov. V roce 1923 byla u stejné firmy stříkačka motorizována. Tato stříkačka je v současné době v originálním stavu a díky soustavné péči plně funkční.

Technická data stříkačky

Pumpa je dvoupístová se vzdušníkem a botkami kolmými, oboustranně sacími a výtlačnými. Stroj je schopen dopravy vody na 450 metrů v množství 200 litrů za minutu pod tlakem 5 atm. Pro ruční stříkání je zapotřebí 8 hasičů.

Průměr pístu (bot ) 110 mm.

Zdvih 165 mm.

Průměr sání 58 mm.

Motor: dvouválcový 4-dobý, vodou chlazený, vyrobený ve Slatiňanech u Chrudimi

Rozvod - SV, výkon motoru 8/10 HP

Zapalování magnetické - EISEMANN WG DL

Karburátor - WERGASER ZENITH

Palivo - benzin speciál, objem nádrže 25l

 

2011

V roce 2011 proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Dne 19.8. 2011 byla zkolaudována rekonstruovaná hasičská zbrojnice na st. parcele číslo 129 ve středu obce s přístřeškem na kontejnery. O nutnosti provedení rekonstrukce stavby bylo rozhodnuto v létě 2008. Technickou dokumentaci vyhotovil ing. Josef Vancl, po získání územního rozhodnutí a stavebního povolení jsme v rámci výzvy  MAS „Přiďte pobejt!“ předložili projekt do výběru žádostí o dotaci. V rámci hodnocení projektů MAS byl náš projekt úspěšný a byl podpořen v rámci Realizace místní rozvojové strategie. Žádost o dotaci byla dne 10.11. 2010 schválena ke spolufinancování z Programu rozvoje venkova. Dne 17.12. 2010 jsem podepsal za Obec Martinice v Krkonoších na Regionálním odboru SZIF v Hradci Králové Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova -  celkové výdaje projektu jsou 948.907,- Kč, výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 790.756,- Kč (DPH není v našem případě způsobilý výdaj), celková výše přiznané dotace činí 711.680,- Kč, příspěvek společenství (EU) činí 569.344,- Kč a příspěvek z národních zdrojů 142.336,- Kč. Dalším krokem byl výběr zhotovitele stavby – výběrové řízení proběhlo během ledna a února 2011, na základě předložených nabídek byla dne 2.3. 2011 výběrovou komisí vybrána k realizaci stavby firma VH-stavební práce, Studenec u Horek 427. Projekt „Stavební úpravy hasičské zbrojnice a přístřešek na kontejnery“ byl dle rozhodnutí ZO Martinice v Krkonoších předfinancován z vlastních zdrojů, v měsíci září 2011 byla podána žádost o proplacení dotace a obec již obdržela na svůj účet finanční prostředky v rámci schválené dotace SZIF v plné výši 711.680,- Kč.

Stavba samotná probíhala dle časového plánu, problémy byly vždy řešeny dohodou k naší spokojenosti. Problematické uložení telefonních kabelů v prostoru stavby bylo vyřešeno pomocí chrániček bez nutnosti překládat stávající kabely mimo půdorys stavby, napojení dešťových svodů na stávající kanalizaci bylo vyřešeno přes stávající šachtu. Terénní úpravy byly také dokončeny v termínu. Pevně věřím, že stavba bude dlouhodobě plně využita ke svému účelu. Děkuji tímto za realizaci stavby firmě VH-stavební práce, Studenec 427 a děkuji projektantovi ing. Josefu Vanclovi za technickou dokumentaci a provedení technického dozoru investora.

starosta obce

Fotodokumentace z průběhu stavby:

            

                                                        

              

Hasičská zbrojnice s přístřeškem na kontejnery byla slavnostně otevřena a předána do užívání SDH Martinice dne 5.11.2011.

 

 

 

Česky Polski

20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra

www.enduromartinice.cz

SOKOL Martinice v Krkonoších

http://www.martinicevkrk.cz/sokolmartinice/index.php?nid=12590&lid=cs&oid=3478278

http://www.ziveobce.cz/martinice-v-krkonosich_c573418?external=10

Návštěvnost stránek

304954
Obec Martinice