Drobečková navigace

Úvod > O Martinicích > Pamětihodnosti > Zvonice

 

 

Zvonice sv. Jana Nepomuckého v Martinicích v Krkonoších

Zvonice sv. Jana Nepomuckého byla postavena v roce 1845 z místního červeného pískovce. Původní zvon s plastickým obrazem Filipa a Jakuba byl ulit Karlem Štecherem v Brně. Zvon byl ovšem v roce 1905 nahrazen zvonem novým, a ten pak byl během I. světové války odebrán. V roce 1921 byl ze sbírky místních občanů pořízen od Antonína Zajíce z Lomnice nad Popelkou zvon nový. I tento zvon byl ale zkonfiskován, tentokrát během II.světové války. Roku 1945 byl do zvonice osazen zvonek ze školy v Tanvaldu. První výraznější rekonstrukce zvonice proběhla v roce 1963péčí místních obyvatel, další oprava pak v roce 1992 a poslední v roce 2005, kdy byl také zakoupen a osazen nový zvon. Byla provedena také rekonstrukce zeleně u kapličky. Pro úplnost ještě dodejme, že původně byly stromy vysazeny vedle zvonice a za ní, před zvonici se dostaly někdy kolem roku 1925 – 30.

Historie

V Martinicích se nacházelo několik lomů, kde se dobýval a vyvážel z větší části červený pískovec, a to u Horáčků č.p. 19, u Bucharů č.p. 48, u Kovářů „V pasíčce“ č.p. 75 apod. Kámen pro stavbu kaple v roce 1845 upravil zdejší kamenický mistr Jáchym Müller z č.p. 55. V Horáčkově lomě č.p. 19 nad nádražím se kámen těžil ještě ve 30. letech 20.století, i když ostatní lomy byly do roce 1880 zrušeny. Kaple byla postavena na parc.č. 69/12 mezi domkem č.p. 55 a náspem trati Stará Paka – Trutnov za rychtáře Františka Buchara z č.p. 69 z výtěžku za dodané dříví z obecního lesa, který stával na obci u bývalého rybníka, jak je možno se dočíst i z věnování na zvonku. Patronem kaple je sv. Jan Nepomucký. Původní zvon byl nahrazen jiným a v r. 1905 na náklad manželů Josefa a Antonie Bucharových, když pak staré Rakousko provádělo rekvizice kovů, byl i tento zvonek jako tisíce jiných z kapličky odebrán a použit k válečným účelům. V roce 1921 byl z darů zdejších občanů pořízen nový zvon od Antonína Zajíce z Lomnice nad Popelkou, ovšem i tento se stal během druhé světové války obětí německých okupantů a byl bez náhrady zkonfiskován. Další zvon přivezl v roce 1945 ze školy v Tanvaldu Jaroslav Horáček. V roce 1963 byla kaplička péčí některých občanů opravena.

Toto se o kapličce dočteme v publikaci „500 let Obce Martinicev Krkonoších“. Poslední opravy byly provedeny v roce 1992, právě před oslavami výročí založení obce. Tehdy se jednalo pouze o vnější vzhled, přitom ale stavba již delší dobu volala po rozsáhlejší opravě. Především střecha zvonice byla v žalostném stavu.

Novodobá historie zvonice sv. Jana Nepomuckého se začala rýsovat až na začátku 21. století. V roce 2003 byla zpracována studie úprav okolí této jediné sakrální stavby na území obce. (Studie počítala s vysázením živého plotu podél hranice pozemku a dále s výsadbou nových stromů a keřů a s instalací laviček. Některé stávající stromy navrhovala zachovat, jiné – zejména dvě vzrostlé lípy - pokácet.) Obyvatelé obce se mohli k záměru úpravy okolí zvonice vyjádřit v minianketě – jako sporná se tehdy jevila zejména úprava zeleně. Lípy před kaplí byly ale natolik blízko kaple,že se stavby přímo dotýkaly a tu tak poškozovaly (větvemi, zastíněním,kořenovým systémem). Vlastní zvonice měla být opravena tak, aby se její vzhled co nejvíce přiblížil jejímu původnímu stavu známému z historických fotografií.

Obec několikrát žádala o finanční podporu projektu obnovy zvonice z Programu obnovy venkova. Finanční podporu se nakonec skutečně – v roce 2004 -získat podařilo.

Práce naopravě zvonice byly zahájeny 1.9.2004 a ukončeny 30.11.2004. Stavební práce byly provedeny Václavem Zachařem z Vítkovic v Krkonoších. Byly odstraněny „stříkané“ omítky a nahrazeny štukovou omítkou, byla provedena oprava střechy, dále také izolace obvodových zdí a podlahy a výměna vstupních obdélných dveří za dveře se segmentovým nadsvětlíkem (nové dveře dodal pan Miloš Holec z Martinic). Zahradní úpravy provedl pan Vítězslav Doupovec z Vrchlabí. Montáž zařízení pro elektrický pohon zvonu provedl a samotný nový zvon dodal pan Jiří Kopečný z Olomouce.


Slavnostní požehnání zvonice sv. Jana Nepomuckého proběhlo dne 18. června 2005 ve13.45 hodin a to u příležitosti 160. výročí jejího vzniku. Slavnost zahájil starosta obce, Ing. Jan Jindra, a mši Vojtěcha Říhovského„Brevis et facilis“ celebroval Mons. Josef Kajnek, světící biskupkrálovéhradecký, s doprovodem Svatovavřineckého chrámového sboruz Jilemnice, pod vedením Ing. Vladimíra Nováka, a s hudbou Petra Vávry z Nové Paky.U příležitosti slavnostního„znovuotevření“ zvonice byl také připraven doprovodný program: zájemci si mohli prohlédnout budovu obecního úřadu a zde vystavené obecníkroniky a jiné historické písemnosti doklady. V budově základní školy pak byly k vidění práce žáků místní školy.

 

       V měřítku malé obce byl tedy velký projekt opravy zvonice sv. Jana Nepomuckého úspěšně dokončen a kaple předána k užívání veřejnosti. Jako připomínka celé opravy i vlastní zvonice a její historie byla pak jako třešnička na dortu vydána pohlednice s fotografií současného i historického stavu zvonice. Zveme Vás na některý z příštích koncertů u kaple sv. Jana Nepomuckéhov Martinicích v Krkonoších!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše připomínky k webu přivítáme na obec.martinice@krakonos.cz

 

 

 

 

Obec Martinice