Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2009 > Zpravodaj 2009 červen 3/XIX.

ČERVEN  2009     Číslo 3     Ročník XIX.

Vítězné družstvo žen na okrskové soutěži v požárním sportu 13.6.09 v Čisté u Horek

Když jsem v prvním čísle letošního zpravodaje přál mistrovskému šampionátu v Liberci hodně štěstí, dostatek sněhu a hladký průběh, netušil jsem, jak celá věc dopadne, co bude následovat a jaké finanční nesrovnalosti se kde objeví. Ještě že se Praha vzdala svého megalomanského záměru pořádat Olympijské hry! Mám z tohoto a řady dalších věcí pocit, že bychom se jako národ sice chtěli prezentovat před světem, že něco umíme, ale nakonec z dobré myšlenky vyjde pěkná „Švejkovina“. Nikdo potom nebude přemýšlet o práci nadšenců, dobrovolníků, „malých“ lidiček, kteří jsou základem všech zdárně dokončených a uspořádaných věcí, ale bude se donekonečna probírat, kdo ten obrovský dluh uhradí, kdo za to může a hlavně, kdo si „namastil“ kapsu. A to je to naše „čecháčkovství“, protože se najde někdo, kdo si tu kapsu namastí. V džungli zákonů, výjimek a nařízení se pohybují lidé, kteří využívají mezery a právní kličky k tomu, aby se obohatili. Vzpomeňme, co arbitrážních sporů prohrála naše republika, kolik prostředků bylo vyplaceno jedincům na úkor zdravotnictví, školství, infrastruktuře a rozvoji.

Blíží se období dovolených, před dětmi a studenty jsou prázdniny. Dále se ve zpravodaji dozvíte, jaké sportovní, hasičské a kulturní akce proběhly a proběhnou nejen u nás v Martinicích, ale i v blízkém okolí. Zajděte se podívat na Krakonošovy letní podvečery bez hranic do Jilemnice, přijďte na pravidelné turnaje do areálu Sokola a určitě si udělejte výšlap na Žalý, kde stojí nově zbudovaná kopie původní horské chaty. Přeji Vám všem příjemnou letní dovolenou, dětem krásné prázdniny a hodně sluníčka.   

 

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO 

 

Jednání zastupitelstva obce proběhlo dne 24. 6. 2009, projednán byl Závěrečný účet Obce Martinice v Krkonoších a kontrolní Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Martinice v Krkonoších za rok 2008, byly schváleny rozpočtové změny v souvislosti s přijatými dotacemi, byly projednány Závěrečné účty DSO Jilemnicko a DSMO Krkonoše za rok 2008, byla projednána a schválena nová OZV „O veřejném pořádku“, protože původní OZV číslo 1/02 byla shledána Ministerstvem vnitra, odborem dozoru a kontroly jako nezákonná. Dále byl schválen záměr převodu pozemku parcelní číslo 425/1 z vlastnictví obce a zároveň záměr vykoupení části pozemku parc. číslo 425/4 pro rozšíření křižovatky u čp. 100 (Sedláčkovi).

Rada obce řešila programové vybavení počítače pořízeného pro zřízení nového pracoviště Czechpoint, zpracovateli nového územního plánu byly předány potřebné podklady pro provedení první fáze tvorby dokumentu, provedení průzkumů a rozborů. Na počátku června byl přemístěn hlavní rozvaděč veřejného osvětlení z budovy kulturního domu na pozemek před obecním úřadem, protože stáří původního rozvaděče a ne zrovna ideální rozdělení světel do třech okruhů již delší dobu volalo po rekonstrukci. Rada obce schválila znění smlouvy o smlouvě budoucí na položení kabelového vedení NN po pozemku ppč. 1135 s firmou ČEZ (napojení nové stavební parcely na parcele 531). V souvislosti s provedením uvedeného kabelového připojení bylo odsouhlaseno vyhotovení projektové dokumentace na provedení stavby veřejného osvětlení podél komunikace. Byla schválena žádost o provedení pokácení vzrostlého stromu u čp. 167 (Knittelovi) a pokračují práce na získání potřebných podkladů pro žádost o dotaci na zateplení budovy základní školy čp. 68. Bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice s rozšířením o potřebný přístřešek.         

Jak jste jistě mnozí zaregistrovali, nově vysazená alej k Zálesní Lhotě úspěšně „zakořenila“ a jistě z toho nebudou mít radost jenom naši školáci, kteří si zde zasadili svůj strom, ale i všichni kolemjdoucí.                

Na staré hrázi v dolení části obce umístěný stojan na informační panel prozatím není osazen mapou a příslušnými informacemi, protože při přípravě podkladů došlo k úmrtí jednoho z realizátorů projektu mapového podkladu a z tohoto důvodu se hledá jiný způsob realizace. Svazek Krkonoše se omlouvá za zdržení projektu.

Ve středu 20. 5 .proběhlo neformální setkání s hejtmanem Libereckého kraje Bc. Stanislavem Eichlerem v sousedním Studenci. Po pracovním obědě byla uskutečněna prohlídka školy ve Studenci a po celou dobu probíhal neformální rozhovor na téma financování kraje, dotačních a grantových fondů, atd., atd.. Schůzky se účastnily okolní obce, byl nastíněn problém neustálého opomíjení nejen okrajové části kraje, ale i celého Jilemnicka vůči ostatním oblastem kraje, obrovská administrativní náročnost dotačních programů a samozřejmě nutnost veškeré projekty předfinancovat v rámci rozpočtů obcí.  

Leoš Mejvald, starosta

 

 

Zprávy OÚ              

 

Jak jsme hlasovali ve volbách do Evropského parlamentu   5. a 6. 6. 2009 v naší obci

Do výpisu ze stálého seznamu voličů bylo zapsáno celkem 469 osob. Volit přišlo 118 občanů, tj. 25,16 % (v LK 26,65%, v ČR 28,22%), kteří odevzdali 118 platných hlasů sedmnácti volebním stranám v tomto pořadí:

                                                                             počet hlasů

  1.       ODS                                                                            36

  2.       ČSSD                                                                          20

  3.       KSČM                                                                         16

  4.       “Starostové a Nezávislí - Vaše Alternativa“                      10

  5.-6.   KDU-ČSL                                                                       5

            Suverenita                                                                     5

  7.       Strana zelených                                                             4

  8.-11.  Koruna Česká (monarch. strana ČMS)                             3

            Nezávislí                                                                        3

            SNK Evropští demokraté                                                 3

            Strana svobodných občanů                                             3

12.-15.  Česká strana národně socialistická                                 2

            Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy                    2

            SDŽ - Strana důstojného života                                       2                                Věci veřejné                                                                              2

16.-17.  Česká strana národně sociální                                        1

            Demokratická Strana Zelených                                       1

V Libereckém kraji získala 1. ODS 31,95% platných hlasů, 2. ČSSD 20,69%, 3. KSČM 12,97%, 4. Suverenita 6,01%,  5. „Starostové a Nezávislí..“ 5% a 6. KDU-ČSL 3,87%.

Pro informaci uvádíme: V roce 2004 bylo do výpisu ze stálého seznamu voličů zapsáno 469 osob, volit přišlo 131 občanů, tj. 27,93 %, kteří odevzdali 130 platných hlasů šestnácti volebním stranám: 1. ODS - 35 hlasů, 2. SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté - 32 hl., 3. KSČM - 17 hl., 4. KDU-ČSL - 15 hl., 5. ČSSD - 8 hl.

M. Štefanová, zapisovatelka OVK

 

Poděkování

Od Diakonie Broumov, o. s. jsme obdrželi poděkování za uspořádání humanitární sbírky různého ošacení a materiálu, která se v naší obci uskutečnila v březnu. Toto poděkování patří především Vám občanům, kteří jste tak podpořili významnou měrou činnost Diakonie a pomohli  zajistit dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých životních situacích a pro chod terapeutických dílen, kde jsou tito lidé zaměstnáváni.

Bližší infomrace o činnosti Diakonie najdete na www.diakoniebroumov.org.

 

 

Zprávy komisí 

 

Kulturní a sociální komise

 

Šikulky a kutilové

V minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala, že chceme na podzim uspořádat výstavu výrobků vzešlých z tvorby našich spoluobčanů, věnujících se nějakému koníčku (různé ruční práce jako focení, malování, pletení, háčkování, práce se dřevem, kovem, pečení perníčků.. apod.). Již máme od několika tvůrců přislíbeno, že se výstavy zúčastní. Tak se neostýchejte a připojte se taky!! Nebo máte-li kamaráda/ku či souseda/ku, kteří se něčemu takovému věnují, podpořte je, ať se taky přihlásí!! A to u p. M. Štefanové na OÚ nebo u p. Lenky Haškové. 

Moc se těšíme na vaše výtvory.

-LeH-

 

 

Listujeme v Pamětní knize Hudebního kroužku Martinice

    Při výstavě fotografií Martinice v běhu času, kterou máme ještě v živé paměti, byla obci darována panem Václavů z Vrchlabí Pamětní kniha Hudebního kroužku v Martinicích. Je v ní sice popsáno pouze pět stran, ale i tak je to cenný doklad kulturního života v obci. Kroužek vznikl v roce 1924. Z pamětní knihy doslovně cituji:

    „Obec Martinice na její značnou rozsáhlost postrádala již dlouhou dobu vlastní hudbu. Dřívější martinický hudební kroužek, který působil již asi před 25-ti léty následkem úmrtí členů zanikl. Teprve nyní utvořil se na podnět p. Josefa Šonského, hostinského v Martinicích, opětně vesměs z mladých hochů (hudbou nadaných) hudební kroužek, který se pilně staral o počáteční výcvik a povznesl chuť k dalšímu působení.

   K hudebnímu kroužku se přihlásili:  Bedrník Rudolf, Martinice čp. 49, nar. 2.8.1900 – flétna, Baier Rudolf, Hostinné – housle, Jebavý František, Martinice čp. 46, nar. 25.9.1901 – viola, Jebavý Josef, Martinice čp. 42, nar. 2.2.1901 – klarinet, Lízr Jan, Martinice čp. 70 – trombon, Novotný Jaromír, Martinice čp. 72 – housle, Šonský Jaroslav, Martinice čp. 87 – housle, Tauchman Jaroslav, Martinice čp. 28 – bubny, Václavů František, Martinice čp. 50, nar. 4.10.1905 – housle, trubka.

   První zkouška hudebního kroužku konala se dne 24. ledna 1924 v hostinci „U Šonských“, která měla uspokojivý úspěch a dodala chuť k další práci. Další zkoušky pořádány 1 až 2x v týdnu, rovněž u Šonských, kde zřízena byla spolková místnost.

    První veřejné vystoupení kroužku konalo se dne 2. března 1924 v sále p. Josefa Haška, který ochotně přijal mladý hudební kroužek. Následující zábava pořádána v úterý dne 4. března. Úspěch obou zábav byl uspokojivý, což dodalo chuti k další práci. 

    Dne 10. března konány byly volby a zvoleni byli následující funkcionáři: Bedrník Rudolf - předseda, Šonský Jaroslav - jednatel, Václavů František – pokladník, Jebavý Josef a Lízr Jan – revisoři, Tauchman Jaroslav – archivář.

    Jako třetí zábava pořádán byl naším kroužkem „Josefovský večírek“. Ve večírku předneseny byly členy kroužku a za spoluúčinkování jiných zdejších mladíků kuplety, což trvalo do 12-ti hodin. Do ukončení programu trvala taneční zábava do 3. hodin do rána.

    Dne 4. dubna účinkoval náš kroužek při divadle „Gazdina roba“, které zde sehrálo Osvětové sdružení rep. dorostu. Po skončení divadla taneční zábava.

  Na Velikonoce společně se Sborem dobrovolných hasičů nacvičena opereta „Sestřeničky“ a hrána na velikonoční neděli a v pondělí. V pondělí po divadle taneční zábava.

    Dne 1. května vstoupilo šest členů kroužku do řad OSHČ a sice: Rudolf Bedrník, Josef Jebavý, Frant. Jebavý, Jaroslav Tauchman, Jan Lízr a Frant. Václavů. Všichni členové obdrželi legitimace a tím vstoupili jsme do řad odbočky jilemnické, za předsednictví kolegy Jirouta – hudebníka tělem i duší.“

Pokračování příště.                                                               

 Josef Ullrich ml., kronikář

 

 

Společenská kronika 

 

Narození

24. 4. - Tomáš Exner

  9. 6. - Lukáš Staněk

Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.

 

Životní jubilea – blahopřejeme k nadcházejícím výročím

paní Marii Bucharové                80 let

paní Anně Šoustalové               80 let

paní Ladislavě Ryšavé              70 let

 

Diamantová svatba

V měsíci červenci oslaví 60. výročí svatby manželé Božena a Alois Podzimkovi, ke kterému upřímně blahopřejeme. Toto výročí si připomenou na obecním úřadě.

 

Úmrtí

10.5. 2009 - Pavel Kochlík (1943)

18.5. 2009 - Marie Jirsová (1913)

Rodinám projevujeme upřímnou soustrast.

 

 

Školství                               

 

Květen a červen v místní škole

Školní rok 2008/09 pomalu dobíhá do cíle. Jak jsme prožili poslední dva měsíce?

Květen začal oslavou Dne matek. Ve čtvrtek 14.5. k nám přišly do školy maminky a babičky, kde na ně už netrpělivě čekali malí gratulanti se svými dárky - písničkami, básničkami, divadelní hrou Král stromů, přáníčky a vlastnoručně vyrobenými papírovými korálemi. Celá oslava proběhla tradičně ve velmi milé atmosféře.

V pondělí 18.5. organizovala naše škola na místním hřišti druhý ročník Olympiády pro MŠ. Stejně jako loni se k naší MŠ přidala MŠ ze Zálesní Lhoty. V mladší kategorii se na 1.-2. místě umístili Martin Jerie a Adam Vrbata. Ve starší kategorii vyhrál David Polák ze Zálesní Lhoty a na pěkném 2. místě skončil Daniel Cejnar a 3. byl Michal Kiš. Všichni účastníci obdrželi za snahu a své sportovní výkony čokoládové medaile.

Další květnovou akcí byla exkurze u jilemnických hasičů a zhlédnutí divadelního představení „Hrajeme si s pohádkou“ v jilemnickém KD. Obě akce proběhly 22.5. a dětem se moc líbily.

O průkazy cyklisty (pro děti od 10 let) usilovali naši čtvrťáci při testech a jízdě na kole 26.5. v Košťálově.

I měsíc červen začal oslavou. Svůj svátek MDD oslavily naše děti na školní zahradě. Tradičně přišly i děti z místní MŠ a letos k nám zavítalo i několik rodičů se svými ratolestmi. Ke zpestření oslav přispělo i kouzelnické vystoupení Péti Oždiana (2.tř.), který nám předvedl mnoho zajímavých triků a kouzel. Touto cestou děkujeme pánům Josefu Effenbergovi a Josefu Havlovi za zeleninu a ovoce, které posloužily jako zdravá odměna za splněné úkoly. S gratulací přišlo i počasí, nadělilo dětem sluníčkovou modrou oblohu.

Také děkujeme všem, kteří se s námi rozhodli pomoci africkým dětem z Ugandy tím, že si zakoupili naše sluníčka. Celkový výtěžek 4 500,-- Kč předají děti p. Jiřímu Šlégrovi, řediteli misijních děl v ČR ve Špindlerově Mlýně. Ten už se postará o to, aby peníze posloužily tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Částka přispěje na stavbu škol a sirotčinců.

Děti, které jsou členy misijního klubka č. 99 se zapojily do Velké misijní soutěže, která měla 8 úkolů. Z celkového počtu 120 klubek si naši vedli velmi úspěšně. V šesti úkolech se umístili na předních místech. Získali jedno 1. místo, 3x byli druzí a 2x třetí. Obdrželi pěkné diplomy, drobné ceny a pouzkazy na zakoupení knih. Zpracované úkoly a displomy budou založeny ve školní kronice.

Dopravní soutěž „Jízda zručnosti“, která je vyvrcholením přípravy dětí k bezpečnému řešení situací na silnici pro chodce a malé cyklisty, se uskutečnila 2.6.(pro děti z 1. a 2. roč.) a 3.6. (pro děti 3., 4. a 5. roč.) před budovou školy. Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali: Aneta Braunová (1.tř.), Pavlína Brožová (2.tř.), Martin Ducháček (3.tř.) a Ivan Mitrus (4.-5.tř.).

Jak to chodí ve škole si přišli zkusit předškoláčci z MŠ ve dnech 2. a 9.6. Zatím to bylo, jak se říká, nanečisto. Načisto to bude až v září v novém školním roce 2009/10.

Opět jsme zorganizovali několik poznávacích turistických výletů po okolí Martinic. Na pěší túru přes pole a louky do Roztok na zmrzlinu a zpět po turistické trase jsme se vydali 17.6.

Krásný výlet na mříčenský ranč Kocanda spojený s projížďkou na koních a opékáním špekáčků na nás čekal 18.6. O den později 19.6. jsme vyjeli na cyklovýlet do Studence na nově otevřenou naučnou stezku a výstavu výtvarných prací žáků ZŠ Studenec.

I poslední dva měsíce se mohly děti, které rády kreslí, zapojit do výtvarných soutěží. V květnu to byly obrázky s tématy ZOO, pouť, slunce a hmyz. V červnu se kreslily květiny, řeky, rybníky a moře.

V posledním týdnu plánujeme pro děti tradiční červnové akce, jako jsou volba MISS a MISSÁKA naší školy pro školní rok 2008/09, soutěž v poznávání rostlin a živočichů a sportovní soutěž. Děti z misijního klubka jedou na výlet do Špindlerova Mlýna.

Vysvědčení budou rozdána v pátek 26.6. Na pondělí 29.6. a úterý 30.6. je vyhlášeno ředitelské volno.

Krásné a slunné prázdniny přeje

            Renata Pavlatová a celý kolektiv MŠ a ZŠ

Výsadba aleje pod Hůrou 30.4. 2009

Výsadba aleje pod Hůrou 30.4. 2009

 

 

Kultura                     

 

Informace Obecní knihovny Martinice

Během prázdnin bude knihovna otevřena ve čtvrtek 2. 7., 20. 8. a po prázdninách ve čtvrtek 3. 9. 2009 v pravidelnou provozní dobu od 15.30 do 18.00 hodin.

Musilová Míla, knihovnice

 

 

Krakonošovy letní podvečery 15. - 18. 7. 2009 v Jilemnici

Milí obyvatelé a návštěvníci Jilemnice,

srdečně Vás zveme na letošní jubilejní 5. ročník Krakonošových letních podvečerů (dále KLP). Když před pěti lety vznikla myšlenka uspořádat letní festival regionální kultury a tradic, všichni doufali, že se tento festival podaří udržet i v dalších letech. Přestože začátky byly odvážné (první přehlídka KLP trvala dlouhých 7 dní), její dnešní zkrácená podoba jistě není neúspěchem. Naopak věříme, že všechny čtyři dny jsou nabité zajímavým programem pro každou věkovou kategorii i příznivce rozdílných žánrů. KLP se taktéž usadily v již tradičním termínu, kterým je třetí týden v měsíci červenci, nejinak je tomu i letos.

Protože se ale jedná o již zmiňovaný jubilejní ročník, přichystali jsme pro Vás zajímavé změny. První a zásadní je přesun z Masarykova náměstí na náměstí Tyršovo – zde jde o změnu dočasnou, která je nezbytná z důvodu probíhajících rekonstrukčních prací v samém centru Jilemnice. Další změny však budou již trvalé a věříme, že je oceníte.

Na podzim loňského roku jsme si stanovili cíl – získat pro naši přehlídku finanční podporu z programů EU, konkrétně z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika. Podařilo se, úspěšný projekt nese název „Krakonošovy letní podvečery bez hranic“. V rámci jeho realizace proběhnou tři následující ročníky KLP a také bude pořízen turistický průvodce naším regionem ve dvoujazyčné podobě. Důležitým prvkem projektu je partnerství s polským městem Karpacz, které se počínaje letošním ročníkem bude prezentovat jako nedílná součást KLP. Našim partnerům bude věnován páteční podvečer a doufáme, že jejich vystoupení podpoříte svou účastí stejně hojně, jako vystoupení svých přátel, sousedů a známých.

Letošní program bude opět probíhat na dvou místech, kterými jsou Tyršovo náměstí a areál zámeckého parku.  Kromě účastníků z Karpacze a Jilemnicka budete mít možnost shlédnout vystoupení amatérských umělců z regionů nám nejbližších – Mikroregionu Pojizeří, Mikroregionu Kozákov, Svazku obcí Východní Krkonoše a Krkonoš – svazku měst a obcí. Program bude již tradičně doplněn ukázkami rukodělné výroby v našem řemeslném městečku. Zde budete mít možnost seznámit se s tradičními krkonošskými výrobky a potěšit malým dárečkem sebe či své nejbližší. Připraven je i doprovodný program, který bude obsahovat rozšířené prohlídky Jilemnice, romantické noční prohlídky zámku, jízdy na žebřiňáku i v kočáře a pro nejmenší i Kulíškovu hernu. V pátek pak bude velkým lákadlem ochutnávka regionálních jídel z polské strany Krkonoš.

Věříme, že pátý ročník KLP bude vydařený stejně jako ročníky minulé a že i díky novému partnerství Vám budeme moci nabídnout nevšední zážitky a chvilky příjemného odpočinku při dobrém jídle a pití za dlouhých letních podvečerů.

Na Vaši návštěvu se těší zástupci Jilemnicka – svazku obcí a města Karpacz.                                              Radka Soukupová, Jilemnicko

 

středa 15.7. - program připravilo Jilemnicko - svazek obcí

  8.00 hod.  - Krkonošské muzeum - rozšířené prohlídky (muzeum, kostel  sv. Vavřince, 

                     Zvědavá ulička)

15.00 hod.  - Divadélko Loutkáček (zámecké nádvoří)

16.00 hod.  - slavnostní zahájení na Tyršově náměstí

16.05 hod.  - Krkonošská dechovka z Jablonce n. J.      

16.30 hod.  - Divadélko Loutkáček, repríza (zámecké nádvoří)

17.00 hod.  - Tudy Tudy Nová Paka, hudební a taneční soubor insp. africkou kulturou

17.20 hod.  - Satori Poniklá, vokálně instrumentální soubor

18.40 hod.  - sokolské cvičení napříč generacemi, TJ Sokol Jilemnice a Poniklá (zámecký

                      park)

19.00 hod.  - skupina scénického tance T.I.K. Jilemnice, Slovanské tance (zámecký park)

19.30 hod.  -  Já Petr Bezruč, Montalban Jilemnice

20.30 hod.  - koncert vážné hudby sólistů opery Divadla F.X. Šaldy v Liberci (zámecké

                      nádvoří)

22.00 hod.  - noční prohlídka Krkonošského muzea

 

čtvrtek 16.7. - program připravilo Jilemnicko - SO za účasti interpretů z Krkonoš - SMO, mikroregionu Pojizeří a SO Východní Krkonoše

16-20 hod.  - drncání na žebřiňáku

16.00 hod.  - Táboranka, dechová kapela z Libštátu

17.00 hod.  - MŠ Víchová - pásmo písní a tanců na téma řemesla

17.20 hod.  - DEŽO Vrchlabí, saxofonový kvartet

17.50 hod.  - H-kvintet, vokální swingový soubor

18.50 hod.  - Rego Vrchlabí, ze života fakíra

19.10 hod.  - Kantoři, folková skupina z Hradce Králové

20.45 hod.  - Soumrak Band, rocková kapela z Roztok u Jilemnice

 

pátek 17.7. - program připravilo partnerské město Karpacz z Polska

  8.00 hod.  -  Krkonošské muzeum - rozšířené prohlídky

16-20 hod.  - prezentace „Regionální produkty a chutě“ z Karpacze

16-20 hod.  - výstava „Malované hory“, prezentace umělců z Karpacze

16-20 hod.  - drncání na žebřiňáku

16.00 hod.  - Zlota Aura, regionální vokální kapela

16.40 hod.  - taneční a hudební vystoupení studentů gymnázia Karpacz

17.20 hod.  - koncert kapely KTK, hip hop

18.00 hod.  - Ryszard Zajac, kytarový koncert

18.40 hod.  - Zlota Aura, regionální vokální kapela

19.20 hod.  - Trio rodiny Karpiňských (housle a violoncella)

20.15 hod.  - Koncert na gonzích - Irena Sallmann

22.00 hod.  - noční prohlídka Krkonošského muzea

 

sobota 18.7. - program připravilo Jilemnicko - svazek obcí

14-20 hod.  - jízdy kočárem okolo Jilemnice

15-18 hod.  - Kulíškova herna

14.00 hod.  - Semilská 11, dechová kapela

15.15 hod.  - ZUŠ Jilemnice, taneční obor

15.45 hod.  - Naboso, country kapela z Rokytnice n. J.

17.00 hod.  - Klub loutkářů Úpice „Jak se čerti ženili“ a „Uplakaný král“

18.15 hod.  - Paul Dance Jilemnice, taneční skupina

19.00 hod.  - Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba, folkový koncert

20.15 hod.  - Jilemský spolek paní a dívek

20.20 hod.  - rozloučení s Krakonošem

20.45 hod.  - Jam and Bazar, hudební skupina

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici.

- FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB (Jilemničanka, Horal, Táboranka, Krakonoška), zámecký park, za nepříznivého počasí v SD Jilm - Ne 2.8., 14.00 hod., uvádí J. Škvára

 

Prázdninový kytarový kurz

pod vedení kytarového virtuosa a pedagoga Libora Fišera v týdnu od Po 27.7. do Pá 31.7. Přihlášky do 10.7. 2009.

 

SD JILM připravuje tyto kurzy a kroužky:

Kurz taneční a společenské výchovy, Německý jazyk, Anglický jazyk, Hravá angličtinai, Ruský jazyk, Veselé pískání pro děti od 5 let, Skřivánek - hudební základy pro předškolní děti, Divadelní kroužek - pro děti od 8 do 15 let, Břišní tance.

Informace a přihlášky: od 1.7. do 31.8. na Informačním středisku  – tel.: 481 541  008. Od září v kanceláři SD JILM  - tel.: 481 544 070, info@sdjilm.cz, http://www.sdjilm.cz.

 

KINO 70 Jilemnice: Po přečtení spalte (5.7.), Spirit (9.7.), Prosíme, přetočte (13.7.), Paříž 36 (19.7.), Gran Torino (21.7.), Sex Drive (23.7.), Holka z města (27.7.), Nedodržený slib (29.7.), Jménem krále (4.8.), Pařba ve Vegas (6.8.), Kletba měsíčního údolí (12.8.), Coco Chanel (14.8.), Wrestler (18.8.), Zastav a nepřežiješ 2 - Vysoké napětí (20.8.), Až tak moc tě nežere (24.8.), Pokoj v duši (26.8.), Znovu 17 (30.8.).

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Český šlechtic Jan Nepomuk František hrabě Harrach -  výstava, jež se koná u příležitosti 100. výročí úmrtí hraběte Jana, potrvá do 13. září 2009.

Výstavní síň v čp. 1: zajímavá doplňující výstava „Jak se žilo v dobách Jana hraběte Harracha“, která potrvá do konce měsíce srpna.

 

Krakonošova tržnice

27. prodejní výstava v Roztokách se bude konat ve dnech 11. - 12. července 2009 od 8.00 do 17.00 hodin.

 

Dřevosochání

SDH Františkov pořádá již IV. ročník této zajímavé akce ve dnech 29. 6. - 6.7. 2009. V programu např. najdete divadelní vystoupení Montalbanu z Jilemnice, vystoupení hudební skupiny Band a Naboso, diskotéku pro děti i dospělé, besedu s p. Janatou „Buřanský mlýn“, výstavu plastik, fotografií K. Strunové, obrazů J. Volfa a samozřejmě soch ze dřeva různých autorů..  Více inf.: tlf. 775 418 104, www.rokytnice.com/drevosochani,

broza.jana@seznam.cz.

 

 

Sport

 

Informace TJ SOKOL Martinice.

Je to kalup. Nedávno jsme Vás seznámili s programem na letošní jaro a on je konec včetně soutěží v kopané. Můžeme zkonstatovat, že minižákům se dařilo v rámci možností jejich věku a rozhodně neudělali ostudu. Co se týče mužstva mužů, je velmi příjemné Vám sdělit, že se našim borcům podařilo zachránit účast v okresním přeboru i pro příští sezónu. Věřím, že Vy, kteří jste zavítali na některý ze zápasů jarní části, oceníte tento „výsledek“, neboť to nebylo vždy jednoduché. Já osobně a  vím, že nejsem sám, jsem velmi rád, že jsem mohl na vlastní kůži zažít atmosféru posledního kola, kdy k nám zavítal sousední celek SK Studenec, který bojoval o postup do 1. B třídy. Celý zápas měl skvělou atmosféru a po pravdě řečeno, zaslouženě si hosté vybojovali vítězství a tedy i postup, a to nejen výkonem na hrací ploše, ale i skvělým výkonem studeneckých fanoušků. Dovolte mi, abych  jim právě pro tu skvělou diváckou kulisu popřál hodně úspěchů v 1.B třídě.

 

 

1.

SK Studenec

 

 

 

 

68: 29

58

 

 

2.

Lomnice n.Popelkou B

 

 

 

 

71: 25

57

 

 

3.

Sokol Nová Ves

 

 

 

 

75: 34

51

 

 

4.

FK Košťálov B

 

 

 

 

65: 43

46

 

 

5.

Sokol Stružinec

 

 

 

 

61: 32

43

 

 

6.

Jiskra Libštát

 

 

 

 

58: 45

40

 

 

7.

Sokol Kruh

 

 

 

 

42: 35

39

 

 

8.

SK Jilemnice B

 

 

 

 

54: 65

37

 

 

9.

Sokol Roztoky

 

 

 

 

39: 58

32

 

 

10.

SK Jívan Bělá

 

 

 

 

48: 60

30

 

 

11.

Sokol Horní Branná B

 

 

 

 

35: 55

22

 

 

12.

Sokol Martinice

 

 

 

 

33: 69

22

 

 

13.

Sokol Dolní Branná B

 

 

 

 

39: 94

17

 

 

14.

TJ Vysoké

 

 

 

 

34: 78

16

 

 

Postupující do 1.B třídy je SK Studenec. Sestupujícím do okresní soutěže je TJ Vysoké n.J. Do okrsního přeboru bude dle všeho postupovat Sokol Mříčná a též Sokol Zálesní Lhota.

Ve dnech 17.-19. června jsme uspořádali pro děti pobyt pod stany, a to opět v kempu na Jinolickém rybníku. Jelo nás 22 dětí a 6 dospělých. Celý pobyt se velmi zdařil, alespoň dle hodnocení nás dospělých, a to včetně počasí.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych i touto cestou Vás pozval k účasti na tradičním družebním zájezdu do Martinic u Holešova, tento se koná ve dnech 18. a 19. července. Vše je v etapě příprav a potřebujeme co nejdříve vědět počet zájemců, abychom mohli objednat dopravu, neboť například cena 45 místného autobusu je  cca 3O kč/km, což představuje cca 17 tis. Kč.

Dále bych Vás rád seznámil s programem na srpen:

1.    1. 8.  (sobota), 9.00 hod..

XI. ROČNÍK TURNAJE VE FOTBALE - III. ROČNÍK MEMORIÁLU JAROSLAVA SVOBODY

2.    8. 8.  (sobota), 9.00 hod.

 XII. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE TROJIC „BALDACHÝN“

3.   15. 8.  (sobota), 9.00 hod. 

XIII. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJE DVOJIC „O POHÁR STAROSTY OBCE“

4.   22. 8.  (sobota), 10.00 hod.

XI. ROČNÍK TURNAJE V PETANQU JEDNOTLIVCŮ

5.  30. 8.  (neděle), 14.00 hod.   DĚTSKÝ DEN

Všechny akce budou vždy včas inzerovány prostřednictvím plakátů na vývěskách.

Další informací, jenž bych Vám rád sdělil, je ta, že jsme požádali o dotaci na 3. etapu výměny oken na hlavní budově v částce cca 110 tis. Kč, a že jsme postoupili do druhého kola výběru, což nám dává velké šance na získáni této částky.

Za TJ Sokol ing. Josef Vancl

Martinice mají svého nejmladšího střelce

V zápase okresního přeboru mladších přípravek v zápase s FK Pěnčín-Turnov vstřelil za Martinice gól Daniel Cejnar. V sobotu 25.4. 2009 bylo Danečkovi 6 let, 5 měsíců a 13 dnů, tím se stal nejmladším střelcem martinického fotbalového oddílu. Kromě vstřeleného gólu měl  tento klučina i další možnosti a v obou zápasech patřil mezi nejlepší. Jen tak dál !!! Potěšitelné bylo, že míč pro Danečka vybojovali další mladí Olda Ott a Pája Brožová.

 

Mladší přípravka – JARO 2009

FK Turnov         10 :  1  MARTINICE v Krk.(poločas 5: 0), gól dal D. Cejnar

Rokytnice n.J.    6 :  1  MARTINICE (poločas 3:1), M. Ducháček

Rokytnice n.J.    8 :  2  MARTINICE.(5:1),  V. Zuzánek a D. Cejnar

MARTINICE        3 :  1  Stružinec (2:1), 3x V. Zuzánek

FK Turnov         11 :  0  MARTINICE (5:0)

Nová Ves n.P.     1 :  6  MARTINICE (1:3), 3x V. Zuzánek, 1x T. Lukeš,

                                      M. Ducháček a D. Hrdlička

MARTINICE        0 : 10  FK Lomnice n.P.

MARTINICE        0 : 11  FK Turnov - na domácím hřišti jsme neměli proti

suverénům soutěže žádnou šanci. Naše děti se však snažily a  nebyly pouze odevzdaným soupeřem.

MARTINICE        0 :   2  Nová Ves n.P. - největší zklamání jara. V tomto

utkání jsme měli potvrdit další tři body, ale kluci , zejména ti starší, hráli příliš individuálně a před brankou jsme byli málo důrazní. Soupeř ukázal větší vůli po vítězství.

Stružinec            0 :  3  MARTINICE (0:1), 2x V. Zuzánek, 1x T. Lukeš

Libštát                0 :  1  MARTINICE (0:0), J. Mitrus

Stružinec            2 :  2  MARTINICE (0:1), A. Gazda, D. Hrdlička - v tomto

zápase jsme neudrželi vedení  2:0 a  z poslední střely zápasu jsme inkasovali. Došlo i na slzy, ale za výkon jsme se nemuseli stydět.

MARTINICE        1 :  5  Horní Branná (1:3), T. Lukeš - do posledního

domácího zápasu jsme nastoupili bez Zuzánka a Cejnara, ale na hře to nebylo znát. Kluci s Pájou hráli dle pokynů trenéra. Tři góly (šmudly) jsme dostali z rohových kopů soupeře

Mladší přípravce zbývají sehrát ještě tři zápasy s Rokytnicí n.J.. V tabulce obsadíme s velkou pravděpodobností 7. místo z 9 účastníků.

 

Nejhezčí zápas jara 2009 jsme odehráli v Martinicích. Na domácím hřišti jsme přivítali kluky ze Studence. V přátelském zápase před dobrou diváckou kulisou padlo hodně branek. V martinickém dresu se poprvé představili Evžen Malý, Kuba Šolc a Jirka Fejt. Své první branky vstřelili Olda Ott a Tonda Gazda. Hattrickem se blýskl Daniel Cejnar. Z mladší chyběl pouze Vojta Musil, který se celé jaro léčil ze zranění. Zápas jsme prohráli 6 : 7, ale všichni jsme byli spokojeni.

K odvetě do Studence pojedeme v neděli 28. června, kdy obě naše přípravky sehrají předzápasy před hlavním pouťovým tahákem Studenec : Sparta Praha – ženy

 

Starší přípravka - JARO 2009

Před startem okresního přeboru starších přípravek sehráli kluci na domácím hřišti přátelský zápas s Jilemnicí „B“. Po dobrém  výkonu celého mužstva podpořeného skvělým Lubošem Typltem v brance  vyhrály Martinice 8 : 2. Střelecky se dařilo Petru Lukešovi, když  jilemnického gólmana překonal celkem 4x. O další góly se podělili 2x Vláďa Zuzánek, 1 x Roman Vydra a 1x Standa Kobrle.

MARTINICE v Krk.        0 : 8  Rovensko pod Tr.

Libštát „B“                    2 : 1  MARTINICE, branku dal P. Lukeš

Jilemnice „A“                7 : 0  MARTINICE (poločas 1:0!!!)

Nová Ves n.Pop.          1 : 6  MARTINICE (0:3), 2x V. Zuzánek, 1x P.  

                                                Lukeš, S. Kobrle a R. Vydra)

Libštát „A“                    9 : 1  MARTINICE, T. Brož

Studenec                     9 : 1  MARTINICE, R. Vydra

MARTINICE                  1 : 2   Sedmihorky, P. Lukeš

Semily                         9 : 1   MARTINICE,  V. Zuzánek

MARTINICE                  3 : 0   Rokytnice nad Jiz.,  soupeř na dva termíny

                                                 nedorazil

Zbývá sehrát  MARTINICE : Jilemnice „B“. Starší přípravka obsadí pravděpodobně 9. místo z 11 mužstev.

 

12. ročník McDONALD CUP - fotbalová soutěž 1.-3. tříd a 4.-5. tříd ZŠ – okrskové kolo

V úterý 5. května jsme se v Jilemnici zúčastnili 12. ročníku McDonald Cupu. Po loňském výbuchu jsme se letos zlepšili, ale na lepší než poslední místa v obou kategoriích nám to nestačilo.

MARTINICE  0 : 1  Studenec                 Jilemnice  2 : 0  Roztoky

MARTINICE  0 : 3  Jilemnice                 Jilemnice  4 : 0  Studenec

MARTINICE  2 : 2  Roztoky                   Studenec  0 : 1  Roztoky

V posledním zápase turnaje jsme vedli nad Roztokami po brankách Tomáše Brože a Petra Lukeše 2 : 0. Tento stav by nám zajistil druhé místo. Škoda, že kluci dvakrát inkasovali a musejí si tak na lepší umístění počkat do příštího ročníku.

Za toto mužstvo po dlouhé době nastoupil Matěj Ott, naopak z důvodu nemoci musel odstoupit hned v prvním zápase Jirka Šafránek.

 

Pořadí

Tým

Skóre

BODY

1.

JILEMNICE

9 : 0

9

2.

ROZTOKY

3:  4

4

3.

STUDENEC

1:  5

3

4.

MARTINICE

2 : 6

1

 

 

Tomáš Brož obsadil 2. místo v driblování s míčem – 33 panenek !!!

V průběhu turnaje se konala také tradiční soutěž v driblování s míčem pouze pomocí nohou. Tomáš, který se na soutěž dlouho a pečlivě připravoval, sklidil ovoce své práce a nažongloval na jeden pokus ze tří možných 33 panenek. Vítězem se stal jilemnický hráč Čížek se 60ti panenkami. Takže ani osobní rekord Tomáše 49 panenek by na vítězství nestačil. Z martinických hráčů  ještě vybočil Ivan Mitrus s 10ti panenkami.

 

Mladší družsvo skončilo poslední – O bodů, skóre  1 : 16

Mladší mužstvo si nejlépe vedlo v zápase se Studencem, kdy nás posílili „třeťáci“ Martin Ducháček v brance a Luboš Typlt v  záloze. Utkání bylo  dlouho vyrovnané. Naši vyrovnávací branku na 1 : 1 vstřelil Daniel Hrdlička. Naše naděje držel hlavně M. Ducháček, který předvedl zákrok dne. Soupeřovu penaltu vyrazil před sebe a následně pokryl i dvě dorážky. Protože jsme pak nevyužili dvě velké šance, byli jsme potrestáni. Nedáš, dostaneš, opravdu platilo

MARTINICE      0 : 7  Jilemnice I.          MARTINICE      1 : 3  Studenec

MARTINICE      0 : 6  Jilemnice  II.

Nejlepším hráčem Martinic byl  vyhlášen nejmladší z nás David Ducháček

Vláďa Brož, trenér

 

Dřevorubecký sport

Pavel Pochop obhájil na letošním Mistrovství ČR ve  STIHL TIMBERSPORTS loňské 5. místo. Od daleko lepšího umístění jej dělil pouze sporný verdikt rozhodčího v jedné z disciplin.  Závody proběhly 24. 5. v Praze O2 Žlutých lázních.   

 

 

8. kolo soutěže Východočeské oblasti v orientačním běhu - 13.6. 2009 Martinice v Krkonoších

Zázemí pro týmy orientačních běžců na fotbalovém hřišti TJ Sokol Martinice

Ze startu závoduZávody proběhly bez problémů, ze strany Orientačního klubu Jilemnice byly vzorně připraveny, nikdo nebyl zraněn. Musím konstatovat, že v areálu TJ Sokol v 15.00 hodin nebylo vidět nic, co by naznačovalo, že se zde hodinu předtím pohybovalo 650 závodníků a pořadatelů z celých východních Čech. Jediný problém nastal v terénu, kdy byla někým u Horní Branné zničena jedna kontrola (naštěstí byla posléze nalezena v houštině). Je to zvláštní pocit, když se v lese pohybuje směsice dětí a dospělých žen a mužů, kde každý běží někam jinam a jinudy. Závodů se zúčastnilo i několik dětí z martinické ZŠ. Fotografie a více podrobností naleznete na internetových stránkách klubu www.ok-jilemnice.cz.

-lm-

Výlet dětí TJ Sokol do Prachovských skal

                                  

 

Hasiči                

 

Během posledních dvou měsíců opravili naši hasiči střechu a oba štíty na hasičské zbrojnici. Minulá oprava západního štítu provedená před více než 10ti lety byla už nevyhovující. Proto velitel sboru navrhl, zorganizoval a z větší části provedl obložení štítů hliníkovými šablonami. Výměnu oplechování na střeše provádí P. Šabata s J. Musilem.

Touto cestou také děkuji občanům Martinic za kovový odpad, který věnovali našemu sboru.

V sobotu 13. června se družstva mužů „A“, „B“ a žen zúčastnila okrskové soutěže okrsku Studenecko v pořárním sportu v Čisté u Horek na louce pod tamní hasičskou zbrojnicí. Soutěžilo se ve 2 požárních útocích - se sáním z kádě a se sáním z potoka. Časomíru na útok z kádě poskytli hasiči ze Semil - Podmoklic a časomíru na útok z potoka zapůjčil náš sbor.

Výsledky: v kategorii žen z celkového počtu 9 družstev zvítězily naše ženy se ziskem 5 bodů, a tak obhájily loňské 1. místo z Kruhu. Druhé místo se stejným počtem bodů obsadily hasičky z Bukoviny a 3. místo ženy z Čisté „Maminy“. V kategorii mužů z celkového počtu 17 týmů zvítězilo družstvo Studenec „A“ se ziskem 3 bodů, 2. místo obsadily Martinice „B“ se 4 body, 3. místo Bukovina „B“ a 12. místo Martinice „A“ s 24 body. Všem soutěžícím patří dík za předvedené výkony a skvělou reprezentaci našeho sboru a obce.   Příprava k útoku

Družstvo mužů Martinice B na startu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost mladých hasičů

            Letošní sezónu jsme zahájili hned první týden v dubnu. Nacvičování na 2. kolo hry Plamen se nám poněkud zkomplikovalo tím, že jsme museli najit za pozemek u hasičárny, kde jsme prozatím nacvičovali, nějaké jiné vhodné místo. Po dlouhém pátrání jsem oslovila pana Valeše, který nám umožnil, abychom si mohli rozestavět všechny překážky na jeho  pozemku u lyžařského vleku. Touto cestou mu mnohokrát děkuji za ochotu a vstřícnost, se kterou jsme se u něho setkali už mnohokrát. Schůzky jsme letos naplánovali na pondělí – mladší, pátek – starší a přípravka se schází každý čtvrtek. Tento rok začala vést naše nejmenší hasiče Zuzka Oždianová. Připravuje pro ně mnoho her a zajímavých aktivit, které děti nesmírně baví, a proto se naše řady těch nejmenších stále rozrůstají. Za to jí patří velké díky!! Kromě dětí také nesmím zapomenout na naše dorostenky. Prozatím pouze tři, které vede Pepa John. Trénují každé úterý v Jilemnici na hřišti, kde mají k dispozici od hasičů z Jilemnice překážky potřebné k dorostenecké soutěži Plamen.

            1 5. jsme se jako každý rok zúčastnili s mladšími i staršími dětmi soutěže v požárním útoku v Čisté u Horek. Družstvo mladších dětí ve složení Ivan Mitrus, Jiří Šafránek, Verča Hájková, Lída Gazdová, Martin Mejvald, Klára Gazdová a Matěj Ott se umístilo na krásném 1. místě z 20-ti družstev s časem 17,84 s  a obhájilo tak prvenství z loňského roku. Staršímu družstvu ve složení Danča Hájková, Eva Forbelská, Míša Vanclová, Jan Ott, Hana Kynčlová, Lenka Ottová, Vendulka Vaňková se vedlo také výborně a skončilo na 2. místě s časem 17,25 s ze 16-ti družstev.

            O týden později 8.5. naše družstvo starších dětí poměřilo své síly s přeborníky v Jablonci nad Jizerou. Jednalo se o soutěž v požárním útoku a štafetu s překážkami CTIF. Oproti loňskému roku se této soutěže zúčastnilo více družstev a tak naše děti soutěžily s těmi nejlepšími. Po součtu umístění v obou disciplínách jsme se umístili na 3. místě.

            Květnové počasí nám příliš nepřálo, trénování na Hůře bylo mnohokrát odloženo, takže jsme měli trošku obavy, abychom stihli všechno důkladně natrénovat. Kvůli počasí jsme několikrát odložili i přátelské závody s našimi kamarády hasiči z Horních Štěpanic. Nakonec jsme se přece jen sešli, ale ze závodů byl pouze společný trénink, protože celé odpoledne propršelo a hrozilo, že by nám děti těsně před Plamenem onemocněly.

            30.5. jsme už brzy ráno vyrazili se dvěma družstvy do Poniklé na „Okresní kolo hry Plamen“. Počasí nám opět nepřálo a celý den propršelo. I když se závody konaly na hřišti, všude bylo neuvěřitelné mokro. Několikrát jsme měli pocit, že se nám nedařilo tak, jak bychom chtěli, ale naštěstí na tom byli všichni stejně. Počasí opravdu udělalo své a i ta nejlepší družstva měla velké problémy. Dokonce ani my jsme se neobešli bez drobných zranění, která, i když vypadala velmi dramaticky, nepotřebovala lékařské ošetření. Po celodenním napětí jsme se v podvečerních hodinách dozvěděli dlouho očekávané výsledky našich mladých talentů. Po součtech výsledků všech disciplín včetně podzimního kola se obě naše družstva umístila na 3. místech hned za nejlepšími z nejlepších, a sice za družstvy z Jablonce n. J. a Poniklé,  která celý náš okres každoročně reprezentují v “Krajském kole hry Plamen“. Bohužel do krajského kola postupují vždy jen první dvě družstva. Příští rok se ale budeme snažit ještě o něco více a věříme, že se i my dostaneme na takto prestižní soutěž. Myslím si, že všechny děti, které se této soutěže zúčastnily, zaslouží pochvalu, a to nejen za výsledky, kterých dosáhly, ale také za nasazení, za přátelské chování k sobě, ostatním i nám vedoucím.

            31.5. ráno vyrazily dorostenky se svým vedoucím do Jilemnice, aby obhájiliy svoje dobré výsledky z podzimního kola. Někteří z nás je jeli také podpořit zrovna tak jako ony nás den předtím. Dorostenky nemají tolik disciplín jako děti, zato jsou však daleko obtížnější a nebezpečnější. Se vším si (co by „nováčci“) poradily skvěle a obsadily pro nás výborná místa:

Petra Mejvaldová v Zákupech

Péťa Mejvaldová - 3. místo

, Anička Gazdová 4. místo a Hanka Maternová 6. místo. Jelikož se Péťa umístila na třetím místě, postoupila do krajského kola, které se konalo 14.6. v Zákupech. Zde se umístila na 2. místě a postoupila do celorepublikového kola, které se uskuteční začátkem července v Třebíči. Budeme jí všichni držet palce, aby i zde co nejlépe reprezentovala nejen hasiče, ale i naši obec. Největším podílem na tomto úspěchu je ctižádostivost a píle Petry. Za tento výkon jí i jejímu trenérovi tímto děkuji a věřím, že takovýchto výsledků bude stále přibývat.

 

            Po všech těchto závodech si děti zaslouží trochu odpočinku a hned po vysvědčení odjedou na tábor, který jsme pro ně připravili. Tentokrát zavítáme do Rejdic – Příchovic.

Pavlína Maternová, vedoucí MH

 

           

 

 Jiná sdělení      

 

Policie a hasiči – kamarádi dětí z mateřských školek!

V některém ze starších čísel jilemnického zpravodaje vyšla zmínka o zahájení projektu „Vím, co smím, a tak se nebojím“ pro děti z mateřských školek v 21 obcích patřících pod správní obvod obce s rozšířenou působností Jilemnice.  Do dneška (11. 6. 2009) máme za sebou 19 samostatných seminářů a spoustu zajímavých zážitků. S příslušníky Policie ČR (Preventivně informační skupina Semily) a Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (územní odbor Semily) po sedm týdnů navštěvujeme všechny mateřské školy. Děti se seznamují se zásadami bezpečného chování doma i v terénu. V průběhu semináře, který je rozdělen na policejní a hasičský blok, zjišťují, jak mají být opatrné, s kým se kamarádit a jak se chovat v případě nebezpečí. Zajímavostí je také prohlídka techniky obou složek, kde jednoznačně vyhrává hasičská stříkačka a policejní maják. Kromě teoretických informací, získávají děti i drobné vzdělávací materiály v podobě tématických omalovánek, vystřihovánek a jiných obrázků. Nejen děti, ale i paní učitelky, mají možnost vyzkoušet jak náročná je práce hasiče v zásahovém obleku nebo jak funguje kyslíková maska. Se zaujetím zkouší neprůstřelnou vestu a policejní kolečko určené k měření brzdné dráhy. A jaké jsou závěry organizátorů? Projekt i přes svou náročnost a délku přináší své výsledky a určitě nelze říci, že jde o ztracený čas. Dětské úsměvy a nadšení je jistě největším motorem pro další práci. A abychom se rozdělili o zajímavosti i s Vámi čtenáři, přidáváme k dobru několik dětských perliček:

Otázka: Proti komu se používá obušek? Odpověď: Proti někomu, kdo umí Kung-fu!

Otázka: Na koho má policie pistole? Odpověď: Na někoho, kdo někdy zabil, tak aby věděl, jaký to je!

Otázka: Od cizích lidí si nemůžeme nic brát, proč? Odpověď: Protože by to mohl být dynamit!

Otázka:  Proč nesmíte chodit nikam s cizími lidmi? Odpověď: Protože by nás mohl vzít na cizí planetu!

Otázka: Na co je to policejní kolečko? Odpověď: Aby mohli jezdit na poli a dělat řádky na brambory.

Radka Soukupová, Jilemnicko

Poznámka redakce: Dne 19. 5. navštívili příslušníci Policie ČR a hasiči i naši mateřskou školku. Jak nám paní učitelka Janovská sdělila, dětem se akce moc líbila a byly nadšené.

 

 

Cyklistika z pohledu světa, ČR a Martinic

1.  Cyklokonference 2009 Špindlerův Mlýn

Pravidelně po dvou letech se odborníci z Čech i zahraničí, včetně veřejnosti  z řad občanských sdružení, schází na vrcholném fóru sloužící k výměně zkušeností  v oboru  - na Cyklokonferenci.  V roce 2007 se konala v Beskydech (Velké Karlovice), nad tou letošní převzal záštitu Královéhradecký kraj a její podstatná část se odehrávala koncem května ve Špindlerově Mlýně v hotelu Harmony.  Program nebyl jen v kongresovém sále, nýbrž každý den následovaly též praktické ukázky cyklostezek a venkovní šetření. Mnozí si s sebou přivezli svá kola, k dispozici byly i kvalitní MTB k zapůjčení. A tak hotel Harmony, kde by člověk očekával spíše luxusní automobily, byl na čas přímo v obležení různých bicyklů. Bylo možno obdivovat i vyzkoušet si moderní motokola s lehounkou baterií pod sedlem, která se uplatní jako dobrý pomocník pro dopravu do zaměstnání (dojezd 50 km). Sportovci si zase mohli na čtyřkilometrové trati vyzkoušet nejmodernější typy horských kol. Nechyběl y i odpolední programy v terénu, kde se živě diskutovalo nad zdejšími novými cyklostezkami Vrchlabí – Lánov a cykloobchvatem  Hostinného. Ten byl při této příležitosti slavnostně otevřen a mohu jen doporučit si ho projet. Již od Kunčic Vás k němu bude navigovat Labská cyklotrasa (č. 24), jíž je součástí. Slavnost s historickými koly sice již nestihnete, ale pěkná projížďka kolem Labe ve směru od Prosečného po Chotěvice stojí zato.

Doprovodné „atrakce“ jistě k  takové velké akci patří, ale hlavním bodem programu byly dva dny plné odborných diskuzí. Jeden den byl celý věnován sportovní a rekreační cyklistice. Na tomto poli je již mnoho let diskutována otázka, zda trasy pro volný čas mají být perfektně připravené, s úseky řešenými jako cyklostezky s asfaltovým povrchem a tím zároveň využitelné třeba k dopravě do zaměstnání, pro skateboard či kolečkové lyže. „Rádi jezdíme do přírody, ale šlapat po perfektně upravené komunikaci nás neuspokojuje. Proč všude beton či asfalt?“ To je opačný názor  mladých lidí sdružených v České mountainbikeové asociaci (Čemba). Jejich členové, převážně dobrovolníci a nadšenci, budují přírodě blízké trasy, tzv. singletreky. Jde o vrstevnicové stezky s minimálním zásahem do terénu. Zemní práce se omezují prakticky na zajištění základní průjezdnosti a protierozním opatřením. „Domovem“ této aktivity na pomezí sportu a turistiky je USA, ale prvý areál singletreků vzniká již i v ČR v okolí Nového Města pod Smrkem. Prvých 15 km nad Lázněmi Libverda bude otevřeno již na podzim. Takže to máme, sportovci z Martinic, za humny! Jakmile se dozvím podrobnosti o slavnostním otevření, budu Vás ve Zpravodaji informovat.

 Den na konferenci věnovaný cyklodopravě se zabýval problematikou městské dopravy, budováním cyklostezek, bezpečností cyklistů na silnicích apod. Témata, která se nás ostatně úzce dotýkají i v souvislosti s naším plánem vybudovat stezku do Jilemnice… Představovaly se zde jednotlivé obce a kraje se svými úspěchy i problémy, stejně jako celková koncepce cyklodopravy v ČR. Přes veškeré kladné iniciativy v ČR bylo však z prezentovaných příspěvků hostů z Holandska, Německa i Rakouska patrné, že na tomto poli máme ještě co dohánět. Hlavní nedostatek bych nazval „neskutečně dlouhá doba od záměru vybudovat cyklostezku po začátek stavebních prací“. Odborně a krátce: „Od vize k realizaci“, což bylo též mottem celého rokování. Myslím, že to přesně vystihuje i situaci při budování naší spojnice pro kola a pěší do Jilemnice. I o tomto problému bylo v Špindlerově Mlýně jednáno…

 

2.  Cyklostezka Martinice – Jilemnice

Jako všude v Čechách, od záměru k vlastnímu provedení bývá přes zákruty paragrafů a byrokratický aparát cesta trnitá. V roce 2002 při změně našeho  územního plánu jsme zakotvili požadavek vybudovat cyklostezku s pracovním názvem  „Za prací“, která by mimo jiné spojovala naši  obec s Jilemnicí. V součinnosti s dalšími obcemi vznikla širší koncepce trasy pod tímto názvem, která by navazovala na hlavní cykloturistický koridor nazývaný Greenways Jizera. Stejně nehezké, ale vystihující je pojmenování, že by se jednalo o multifunkční trasu. Tedy komunikaci, která by spojovala potřebu chodníku pro pěší, pro dojíždění na kole do práce, rekreační výlety, ale i pro mládež na skateboardu či kolečkových bruslích na nově vybudovaných úsecích. V našem případě jde zejména o nutnost dostat se bez auta co nejbezpečněji do Jilemnice, ale i potřeba cykloturistického napojení na novou naučnou stezku LČR „U mlejna“  není  zanedbatelná. Připomeňme si, že Martinicemi probíhá cyklotrasa „Křížem krážem Jilemnickem“ v úseku Horní Branná – Peřimov a nová stezka by měla na ni přímé turisticé napojení.

Hlavní trasa Jizera se postupně vyznačuje a buduje od pramene po ústí této řeky, resp. od horské chaty Orle v polských Jizerských horách po Lázně Toušeň. Naše cyklotrasa „Za prací“ by se z ní odštěpila v Horní Sytové a spojila by obce podél Jizerky s Jilemnicí, dále pak k nám a do Studence. Někde by stačilo jen označení na místních komunikacích, uzpůsobení či oprava chodníků či stávajících cest, jinde by šlo o investiční akce na zbudování cyklostezky, podjezdu a další infrastruktury. Úsek, který nás nejvíce zajímá, zpracoval v studii Ing. Daniel Mach a navrhl tři varianty. Z nich se zatím nejvýhodnější jeví trasa z dolního konce U mlejna po místní komunikaci k hlavní silnici, podél ní vpravo nově vybudovanou cyklostezkou k mostu přes Jilemku, kde by byla možnost vybudovat podjezd silnice. Následoval by úsek podél lesa až do Jilmu k Atesu a koupališti, za nímž již navazuje hlavní cykloturistická trasa č. 22, která i neznalého cyklistu provede bezpečně Jilemnicí mimo hlavní silniční tahy.

Zbývá už jen maličkost: vybudovat a slavnostně otevřít. Přes veškerá dosud marná úsilí se však zdá, že se blýská na lepší časy a že se možná stezky dožijeme. Jak jsme se dozvěděli na uplynulé cyklokonferenci, začíná Liberecký kraj dávat cyklistické infrastruktuře vyšší priority. Na referátu dopravy bude od července koordinátor, který bude naplňovat nově schválený „Program rozvoje cyklodopravy.“  Nebojte se, není to úředník navíc, ale zasvěcený odborník sledující tolik potřebné dotační tituly a jejich rozdělování.   

Dne 16. 6. 2009 jsme tudíž oprášili zpracované dokumenty a na krajském úřadě trochu „zalobovali“ ve prospěch naší cyklostezky. Můj výsledný pocit z obou jednání je mírný optimismus. Opravdu jen mírný! Neboť před dvěma roky leccos slibovala konference ve Velkých Karlovicích i plejáda dalších jednání. Zatím ale podél silnic přibývají křížky, úsek Martinice – Jilemnice nevyjímaje. Budeme čekat, než zde auto srazí cyklistu?

                                                                            Miloš Růžička

 

Krkonošské cyklobusy

jezdí již šestým rokem. V letoším roce od 30.5. do 27.9., v červnu každou So a Ne, v červenci a srpnu denně a v září Čt, So a Ne.

Můžete si vybrat ze 6ti autobusových tras: 1. Harrachov - Pomezní Boudy a zpět, 2. Jilemnice - Horní Mísečky a zpět, 3.  Vrchlabí - Špindlerův Mlýn a zpět, 4. Trutnov - Pomezní Boudy a zpět, 5. Žacléř - Trutnov a zpět (pouze pro pěší, velmi omezená přeprava jízdních kol), 6. Vrchlabí - Hradec Králové a zpět (jede od 1.7. do 31.8. ve Čt, So a Ne).

Další informace: www.krkonose.eu, www.holidayinfo.cz.

 

Po čem poznáme řádnou obec

Zalistovala jsem opět ve starém kalendáři - tentokrát z roku 1909, kde mě zaujal tento článek:

„Správu obce a vlastnosti občanstva poznáme na první pohled po zevnějšku vesnice neb města. Kde jsou cesty náležitě srovnány, štěrkovány, příkopy prohloubeny a čisty, stromovím obroubeny, kde lávky a můstky přes potoky a příkopy jsou v náležitém pořádku na každém vhodném a potřebném místě, kde ploty jsou bezvadné a ponejvíce dobře ošetřované, ploty živé vroubí zahrady i návrší, kde domky vesměs pěkně obíleny, na návsi řádné studně neb vodovody s dobrou pitnou vodou, na domech bleskosvody, škola jak zámeček, kostel nádherný, chorobinec a nemocnice, fara jak klícka úhledná, na každé budově tabulka pojišťovací společnosti proti ohni, málo hospod, za to však nákupní a prodejní družstvo, mlékárna, skladiště obilí, hasičský sbor dobře vedený, pěkné zahrádky kvítím osázené, plno pestrých květů za okny a na všech stranách slyšet hlahol národních písní, tam je správa obce dobrá, tam bydlí šlechetní lidé, tam sídlí spokojenost.“ Co je na tom pravdy, to už posuďte sami. 

 

 

K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Klášter Sázava  - pohled na věž Sázavského klášterního kostela od vstupu do jeho areálu. Po pravé straně zámek, který vznikl přestavbou klášterních budov, včele zvonice kostela s jeho nedostavěnou částí.

V budově zámku se zachovala polovina kapitulní síně s hodnotným souborem gotických maleb z doby lucemburské.  Malby zachycují výjevy ze života Panny Marie včetně doby jejího těhotenství i pohled na ni, vedoucí Ježíška za ruku. Součástí prohlídky je i vstup do románské krypty s kupolovitou klenbou.

Sázavský kostel a klášter je veřejnosti přístupný s možností prohlídky všech zajímavých částí. Areál kláštera pro svůj význam i hodnotu byl prohlášen Národní kulturní památkou.

Robert Řemínek

Klášter Sázava

 

Mít  rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept  na štěstí. (Jan Werich)

 

Všem našim čtenářům přejeme, ať se za dva měsíce opět sejdeme nad stránkami zpravodaje - odpočatí a usměvaví.

 

 

 

 

 

 

 

Martinice v Krkonoších 19. 6.  2009

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 15,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk: www.intertisk.cz Jilemnice.  

Obec Martinice