Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2009 > Zpravodaj 2009 říjen 5/XIX.

ŘÍJEN  2009     Číslo 5     Ročník XIX.

Parní rychlíkové lokomotivy na martinickém nádraží 12. 9. 2009.

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO 

 

            Čtvrté veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhlo dne 30. 9. 2009. Jednání se zúčastnil ing. architekt Smilnický z Trutnova, který zastupitelům a přítomným vysvětlil principy tvorby územního plánu, povinnosti a práva vlastníků nemovitostí dotčených územním plánem a také postup jednotlivých fází tvorby našeho územního plánu. Dalším úkolem pro obecní úřad bude ve spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace Městským úřadem Jilemnice, odborem územního plánování a stavebního řádu zpracování Zadání Územního plánu. 

            Bylo projednáno a schváleno navýšení nájemného v bytech ve vlastnictví obce k 1.1.2010 dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj, byla schválena rozpočtová změna č.4/09 ve věci přijatých dotací a změn výdajů. Dalším bodem bylo projednání nové OZV „O místních poplatcích“. Bohužel se ani na druhý pokus nepodařilo při projednávání v zastupitelstvu nalézt jednodušší systém platby místních poplatků. Bylo odsouhlaseno, že proběhne širší debata o tomto problému v rámci členů zastupitelstva a pro příští jednání bude návrh OZV připraven již po zapracování všech aktuálních připomínek zastupitelů. Zastupitelstvo obce dále projednalo a schválilo výjimku pro sklon střechy u staveb v katastru obce – sklon střechy drobných staveb přístřešku u čp. 184 (Pohlovi) a sklon střechy u zastřešeného posezení v areálu TJ Sokol Martinice v Krkonoších. Byla schválena i nová zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Martinice v Krkonoších, a to z důvodu nových legislativních omezení z hlediska finančních a majetkových transakcí příspěvkových organizací (nabývání majetku darováním). Zastupitelé byli také informováni předsedou finanční komise ing. Pěničkou o finanční situaci obce, o vývoji daňových příjmů a schválených výdajů v průběhu roku.

           

            Rada obce opět rozhodovala o povolení kácení vzrostlých stromů na základě doporučení komise životního prostředí, byla schválena žádost o povolení uspořádání taneční zábavy v areálu TJ Sokol Martinice v Krkonoších. Firma ČEZ Distribuce a.s. předložila k vyjádření návrh projektové dokumentace na provedení rekonstrukce vedení NN v dolní části obce. Navrhované zemní kabelové vedení vyvolá potřebu řešení veřejného osvětlení v dotčené oblasti – podél místních komunikací od Sedláčkových podél Holubcových až k RD pana Ullricha. Rada obce schválila pořízení projektové dokumentace pro stavbu veřejného osvětlení firmou AZ Elektrostav Nymburk, která řeší i vedení pro firmu ČEZ Distribuce. Byla schválena žádost o dotaci z Krajského úřadu Libereckého kraje na pořízení nového územního plánu. Byla projednána a schválena žádost firmy Elektros Martinice na provedení protlaku pod místní komunikací pro zemní kabelovou přípojku pro dům manželů Pospíšilových (čp. 169). 

 

            Koncem října nám opět počasí ukázalo, kdo je tady pánem a po téměř letním průběhu podzimu nám seslalo první důrazné sněhové varování. Nebyli jsme postiženi tak, jako jiné regiony v republice, leckomu z nás ovšem sníh způsobil problém na zahrádce, auta byla většinou ještě na letních pneumatikách a zimní nadílka se bohužel střetla i s dobou přistavení kontejnerů a s konáním svozu nebezpečného odpadu. Opravdu nikdo z nás netušil, že se během 14-ti dnů tak razantně obrátí počasí.

            Dále bych před nadcházející zimou chtěl opět požádat majitele ovocných a okrasných stromů o provedení ořezu větví, které zasahují do prostoru místních komunikací, pro zajištění plynulé zimní údržby. Nebudu jmenovat jednotlivce, každý jistě ví.     

Leoš Mejvald, starosta

 

 

Zprávy OÚ  

 

Poplatek za odpady na rok 2010

Připomínáme, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/01 “O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce“ a  č. 1/08 “O poplatku za komunální odpad“ je poplatek za odpady ve výši 375,-- Kč na osobu (dle odst. odst. 1) a 100,-- Kč na osobu (dle odst. 2, tj. kdo si na OÚ zakoupí samolepky na popelnice nebo pytle na odpad) splatný v měsíci listopadu tohoto roku na obecním úřadě.

Poplatek lze také uhradit přímo na účet obce: 1263089339/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.

 

Cestujete hromadnou dopravou? Rádi byste ušetřili? IDOL nabízí slevy nejen pro žáky a studenty!

Integrovaný dopravní systém IDOL nabízí moderní cestování hromadnými dopravními prostředky na území celého Libereckého kraje. Pokud si pořídíte opuscard, stane se pro Vás cestování příjemným zážitkem a navíc ušetříte peníze.

IDOL přináší různé druhy slev. Zkuste si najít právě pro sebe tu nejvíce výhodnou.

Pokud máte doma žáka do 15-ti let, lze s opuscard s nastaveným profilem „Žák-15“ ušetřit až 67,5% ze základního jízdného. Pokud Vaše dítě spadá již do kategorie „Student 15-26 let“, může s opuscard s nastaveným profilem „Student 15-26 let“ pořídit jízdné až s 25% slevou. Vaše děti již nestudují, cestujete každodenně hromadnou dopravou právě Vy? I pro Vás tu máme výhodné jízdné. Na opuscard lze pořídit časové sedmidenní nebo třicetidenní jízdné, které Vám umožní neomezené cestování ve zvolené relaci. Časové jízdné je velice výhodné oproti jednotlivému jízdnému. Svoji finanční úsporu si můžete snadno a rychle spočítat pomocí tarifního počítadla na  www.iidol.cz .

Zkuste cestovat pohodlněji a výhodněji. Pořiďte si svoji opuscard právě nyní. IDOL tak bude šetřit i Váš čas a peníze.

 

Výzva ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

ČEZ si dovoluje požádat majitele a uživatele pozemků o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení v termínu od 1. 10. do 15. listopadu. Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě zákonů v platném znění.

Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případně odstranění dřevin společnost ČEZ.

Bližší informace naleznete na úřední desce a vývěsních tabulích OÚ nebo na internetových stránkách obce www.martinicevkrk.cz.

 

 

Zprávy komisí 

 

Kulturní a sociální komise

 

Diamantová a zlatá svatba

Připomenutí si výročí svatby patří k významným událostem obce a právě této příležitosti během léta využily dva manželské páry. V červenci si v zasedací místnosti obecního úřadu 60. výročí svatby připomenuli manželé Božena a Alois Podzimkovi, v měsíci září pak 50. výročí manželé Věra a Hynek Štefanovi. K přání pana starosty Leoše Mejvalda a předsedkyně KSK Lenky Haškové se také přidala s pásmem básniček paní učitelka s dětmi ze základní školy. O hudební doprovod se postarali pánové Tomáš Jindra a Miroslav Ryšavý, o fotodokumentaci Daniela Hašková. Ještě jednou upřímně blahopřejeme.

 

Vítání dětí do života,

v letošním roce  už druhé, proběhlo v pátek 2. října 2009. Místostarosta obce ing. Jan Jindra společně s členkami KSK přivítal mezi martinické občany tyto děti:

Tomáše Exnera, Lukáše Staňka, Rostislava Horáčka a Jana Svatého. 

Paní učitelky s dětmi z mateřské a základní školy si pro tuto slavnostní chvíli připravily pásmo básniček a písniček, za což jim děkujeme. 

Již nyní se můžeme těšit na další vítání dětí, neboť během měsíce září se narodila čtyři miminka - tentokrát samé holčičky.

 

Výlet do Poniklé

Rádi vás informujeme o výletu do Poniklé do Muzea krkonošských řemesel manželů Pičmanových a firmy Rautis, která se jako jediná v republice zabývá výrobou vánočních ozdob z perliček. Výlet jsme naplánovali na začátek října, konkrétně sobotu 3. října 2009. V nečekaném počtu 23 účastníků jsme se sešli ve 12.45 hod. na vlakovém nádraží. Mnozí se těšili na jízdu vláčkem, ale výluka z Jilemnice nám zážitek nedopřála. Ale pěší „tůra“ po Poniklé byla příjemná a cestou jsme si také prohlédli pěkně udržované krkonošské chaloupky. Od kostela a školy to byl již jenom kousek, a tak po 14.00 hodině jsme vstupovali do bývalé stodoly, nyní muzea. Překvapilo nás, co všechno se do čtyřech podlaží vejde. To se nedá popsat, to se musí vidět! Celou expozici mají uspořádanou do úseků dle řemesel, ve kterých jsou umístěny nástroje, pomůcky a výrobky používané při různých tehdejších činnostech v domácnosti či hospodářství. Paní Pičmanová, která nás provázela, umí poutavě vyprávět a mnozí si s ní zavzpomínali na dobu svého mládí. Necelá hodina a půl utekla jako voda, kdo chtěl, koupil si něco pro vzpomínku a dokonce došlo i na Krkonošskou bylinnou. Poté jsme zamířili do firmy Rautis. Tady nám paní Drahuška ukázala, jak se ta nádhera na vánoční výzdobu vyrábí. Někteří pak neodolali, protože bylo opravdu z čeho vybírat a nějakou ozdobičku si zakoupili. A protože nám zbývala asi hodina do odjezdu, zavítali jsme ještě do penzionu Krakonošovo zátiší na malé občerstvení, což k výletu určitě patří. Nechybělo ani společné foto. Domů do Martinic jsme se vrátili kolem sedmé hodiny večerní.

Sám ponikelský Krakonoš pravděpodobně dohlížel, aby se výlet vydařil. Počasí nám přálo, něco nového jsme viděli, dozvěděli se, pěkného si nakoupili a dobrou náladu měli. Doufáme, že jste s námi příjemně strávili jedno sobotní odpoledne a třeba se společně zase někdy někam vydáme.

Le-Mi

 

Humanitární sbírka

ošacení, lůžkovin, domácích potřeb, přikrývek apod. pro občanské sdružení Diakonie Broumov se uskutečnila na obecním úřadě 14. a 15. 10. 2009. Nejprve jsme zvažovali, zda sbírku opět uspořádat. Nakonec musíme konstatovat, že rozhodnutí bylo správné, neboť se podařilo nashromáždit téměř stejné množství věcí jako na jaře. Děkujeme, že myslíte na druhé a pomáháte tak těm, kteří to potřebují.

-mš-

 

Šikulky a kutilové

Připravovaná výstava výrobků šikulek a kutilů je nadohled! Už o víkendech 21.-22.11. a 28.-29.11. 2009 od 13.00 do 17.00 hodin bude v prostorách obecního úřadu k vidění tvorba našich spoluobčanů.

Tímto zvu všechny, ať něco tvoří nebo ne. - Přijďte se podívat! - Určitě bude co obdivovat.

-LeH-

 

 

Listujeme v obecní kronice - Otcovy vojenské zápisy – 1. část

  .

Před 15-ti lety, v roce 1994, sepsal pan František Bedrník z čp. 120 dochované poznámky svého otce o jeho službě v armádě v době 1. světové války a o službě dobrovolníka v Československé armádě v letech 1918 až 1921 na Slovensku. Líčí válečný život vojáka a vystihuje i tehdejší dobu, pro běžného člověka krutou, plnou strádání a čekání na konec války. Celý spisek byl nazván Otcovy vojenské zápisy a po dohodě s tehdejším kronikářem byl opsán a založen ku kronice pro zachování v paměti martinických občanů. Píše se v něm:

  „Narodil jsem se v Martinicích 26. dubna 1898. V dubnu 1916 jsem byl odveden v Jilemnici a 11. května 1916 jsem rukoval k pěšímu pluku č. 74 do Jičína. Ještě ten den nás odvezli do Žatce. Výcvik jsem prodělával v Žatci a v Kadani. Bydlelo se tam v cihelně na šamotové cihly. V přízemí dělníci zpracovávali ve formách bílý kaolin, první a druhé patro sloužilo za ubytování vojsku. Byla to mohutná budova, v jejímž průčelí se na rozsáhlém dvoře i cvičilo. Hlavní však a téměř denní pochody se šlapaly asi půl hodiny za město na execírák. Válka nemilosrdně pokračuje už po 2 roky, ukrajuje den po dni a naděje na mír žádná. Můj otec narukoval již v únoru 1916 a sloužil v Šoproni v Uhrách u 11. střeleckého pluku. Do Kadaně bylo dočasně přeloženo velitelství 74. pěšího pluku. Byl jsem přidělen k třetímu praporu sedmé setniny, doplňující bojiště italské. Občas jsme cvičili obranu i útok na kadaňských návrších. Tak jsme poznali Kleinberg, Hirschberg, Langerberg a v závěru června došlo na ostrou střelbu do terče na výšině nad Ohří a v Lenešicích. Tento dopolední pochod vysoko nad hladinou Ohře se často opakoval a přímé zásahy ze tří nábojů se znamenaly. V červenci jsem dostal 14 dní dovolené a doma jsem se setkal s otcem, který v té době sloužil již v Ouštěku u Litoměřic a dostal také dovolenou. Během dovolené jsme s otcem sekali pasečinu na stlaní a připravovali na zimu dříví. Dovolená uběhla a nastalo smutné loučení. Tatínek ukončil dovolenou zároveň se mnou. V Litoměřicích nás vlaky rozdělily, oba jsme plakali. Toto nádraží nám vtisklo znamení velkého otazníku. Kdy skončí válka a zda-li se po ni shledáme?

  Poslední přípravu pak dovršila dvoudenní střelba v Milovicích u Benátek. Tam byly na několika hektarech terénu vykopány zákopy a nad nimi ve skupinách i ojediněle připraveny pohyblivé figury ve všech polohách a vzdálenostech. Pražili jsme do toho po dva dny. Nocovalo se v sále, za zastřenými okny, v úplném šeru. Před válkou tam hrávali biograf. Byla to budova sešlá, v dezolátním stavu, blízko u vody a místního koupaliště. Spalo se na slámě, jež sloužila za podušku již od začátku války. Nyní z toho zbyla jen padrť smetí a blech. Po celodenní únavě na střelnici nám byl i tady odpočinek vítán. Napresováni těsně vedle sebe na boku jsme leželi bez pokrývek v sále, po chodbách, na galerii i na půdě. Už druhý den jsem pociťoval v zápěstí svědění. Nevěnoval jsem tomu moc pozornosti. V Kadani se to hlásilo den po dni nepříjemněji. Jinak mě nic nescházelo, k lékaři jsem nešel. Ve druhé polovině září psal otec z Libochovic nad Ohří. Chválil si, že je teď v kraji českém, práce že ujde, jen to stravování zas není k ničemu. Psal to taky domů a i to, že tam bude mít práci na delší dobu. Chce prý se zeptat fořta, zdali by tam dostala práci i manželka v lesní školce a že by tam mohla při tom, ještě pro těch několik vojáků vařit. Mně o tom plánu nepsal, ježto nevěděl, jak se matka rozhodne. Byloť na povážení, nechat 16-ti letou dceru v baráku samotnou.

  V té době se přihodilo toto: při umývání šálků si kamarád Vancl z Jilmu všiml mých rukou a optal se: “Člověče, nesvědí tě to?“ „Jakpak ne„, já na to, „nejvíc, když se potím, v noci nemohu usnout, svědí mě celé tělo“. „Tak to máš dobrý,“ směje se Toník, “jdi k marodvisitě, oni tě pošlou do špitálu. To je svrab.“ Uhodl to, druhý den jsem jel do Terezína. Psal jsem to otci i domů. Jaké však bylo moje překvapení, když jsem dostal dopis od obou rodičů – z Libochovic. Matka v něm psala, že se doma s Mařenkou dohodly, aby za otcem jela. Mám tam pěkné ubytování, pokračovala, dostávám na sebe jako na ostatní stejný příděl a vařím jim dobře. Všichni si to chválí. Mařenka doma obrubuje kapesníky, mléko a brambory má a já jí budu moci ještě něco poslat. Jen se modlím, aby to už vzalo nějaký konec a byli jsme zas všichni pohromadě. To víš, že se mně z domova taky nechtělo. Ani nevím, jestli jsme ti to psali, že nám někdo ukrad králíky z těch budek, co jste s tátou za barákem stavěli. Za toho půl roku, co jste oba na vojně, je už zas s tím živobytím větší starost. Peněz je málo, drahota velká. Ani kdybys peníze měl, sedláci je nechtěj. Buď to vybereš něco z prádla nebo šatstva a nebo za trochu pšenice a pár kg žita to musíš u nich na poli krvavě oddřít. V četnějších rodinách nemaj opravdu co do huby. Děti pláčou hladem. Tátové jsou na vojně a mámy doma za těch pár halířů podpory nevědí kudy kam. V noci se na polích hlídá. Jsou k tomu jen staří lidé, jak je starosta vypsal. Jestli choděj, nevím. Tak vidíš hochu, jak to doma teď vypadá a nediv se, že jsem jela za tátou. Snad to nebude na dlouho. Brzy nám sem napiš, jak se budeš dlouho v Terezíně léčit. Oba tě pozdravujeme, tvá matka.

  No tohle jsem otci opravdu přál, měl to půl domova. Za několik dní jsem byl zavolán ku bráně. Obléknu blůzu, nasadím čapku a už pospíchám z I. poschodí. Stráž chce propustku, nemám ji, ale slyším známý hlas z protějšího chodníku a už vidím – maminku. Pláče radostí, mává a běží přes silnici, balíček v ruce, uzel na zádech, blažené obětí. Přivezla pečeného králíka a půl ruksaku čerstvých švestek. Zlatá máma, kdyby mohla, odvážila by se až na frontu. Tenkrát, v blouznivých rozbězích bezstarostného mládí, jsem ani nechápal tu hloubku citu. Nedovedl jsem se vžít do duševních záchvěvů matčina srdce. Teprve jako táta jsem to plně pochopil. Proud válečný nás rozdělil do třech ostrovů, ale důvěru ve shledání neodplavil. V té míře jsme se s matkou rozloučili.

  Za několik dnů jsem byl v nemocnici svědkem vzácné příležitosti. V předsíňce ošetřovny čekal vyšší hubený muž. Tělo, kromě nejnutnějšího prádla, halil do bílého pláště, nohy v trepkách. Z voskového obličeje zíraly smutně a beznadějně zapadlé oči. Za ním stál voják, strážce. Věru, nezvyklá to pro mě podívaná, ptám se proto tiše nejbližšího maroda na jeho jméno. „To je Princip, co zastřelil Ferdinanda v Sarajevu. Vidíš, jak ho léčej, už je to jen kostra.“ Student Gavrilovič Princip měl tehdá už dny sečteny a já jsem se vrátil, vyléčen, v následujících dnech do Kadaně. Čekal se odjezd na frontu. Jako všechno důležité na vojně neobešlo se to bez muziky.“

Pokračování v některém dalším čísle zpravodaje.

Josef Ullrich ml., kronikář

 

 

Společenská kronika   

 

Narození

  8.9. 2009 - Eliška Kobrlová

10.9. 2009 - Tereza Jirsová

14.9. 2009 - Lenka Maternová

16.9. 2009 - Kateřina Hrkelová

Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.

 

Životní jubilea – blahopřejeme k nadcházejícímu výročí

paní Elišce Tomášové              75 let

paní Heleně Ottové                   70 let

 

Úmrtí

22.  8. 2009 - František Bedrník (1924)

  9.  9. 2009 - Jarmila Bedrníková (1940)

13.10. 2009 - Antonín Spanilý (1915)

15.10. 2009 - Věra Fleischerová (1922)

Rodinám projevujeme upřímnou soustrast.

 

Vzpomínka na Antonína Spanilého – kronikáře

V úterý 13. října nás navždy opustil v nedožitých 95-ti letech pan Antonín Spanilý, zdejší rodák, známý martinickým občanům mimo jiné jako dlouholetý kronikář obce. V pořadí byl třetím obecním kronikářem po Josefu Šonském a Josefu Jechovi. Kronikářem byl jmenován na základě usnesení rady Místního národního výboru ve Studenci, kam naše obec tehdy spadala. Psaní se ujal v roce 1975 a čekala jej nelehká práce, neboť kronika nebyla od roku 1958 vedena. Nejprve tak dopsal vzniklou mezeru z let 1958 -1975 a od roku 1976 každoročně pořizoval zápisy o dění v obci. Od tohoto roku začal ke kronice přikládat též různé dokumentační přílohy jako fotografie, plakáty a jiné písemnosti, které dosud nebyly zakládány. Pořídil též kompletní dokumentaci  všech domů v obci a v mezích možností popsal jejich historii a změny majitelů. V letech 1979, 1984 a 1989 se zúčastnil celonárodní soutěže kronikářů, kde se v okresních kolech umísťoval se svojí soutěžní prací vždy na čelních místech. Psaní kroniky se věnoval až do roku 1997, kdy vše předal svému nástupci. Poté ještě několik let pracoval v letopisecké komisi, kde byl vždy ochotný pomoci radou a svými zkušenostmi.

Za vše mu patří náležitá úcta a uznání této náročné a mnohdy nedoceněné letopisecké práce.   

Josef Ullrich ml., kronikář

 

 

Školství     

 

Uplynulý rok 2008/2009 v Mateřské škole Martinice

Mateřskou školu navštěvovalo 27 dětí ve věku 3-6 let. Provoz školy je od 6.30 do 15.30 hodin, to znamená, že některé děti ve školce tráví až 9 hodin denně. Proto se snažíme každý den připravovat bohatý program počínaje tělovýchovným cvičením, nabídkou vzdělávacích činností (výtvarné, jazykové, hudební, matematické a rozumové). Děti mají prostor na volnou hru v dobře vybavené herně s námětově zařízenými koutky. Třikrát denně mají kvalitně připravené jídlo z naší školní kuchyně zaměřené na zdravou výživu. Také jsme se rozloučili po mnoha letech s vedoucí školní kuchyně a školnicí paní Hanou Ullrichovou. Tímto jí ještě jednou děkujeme za odvedenou práci pro školku. Dětem se snažíme zpestřit pobyt v MŠ zařazováním různých kulturních akcí jako např. divadelních představení, vánočních pořadů, hudebních koncertů pro děti. Rádi se zúčastňujeme společně akcí se základní školou: olympiády pro děti na hřišti se sportovními disciplínami, dětského dne, masopustního průvodu k obecnímu úřadu, vánoční besídky, vítání občánků apod.

Mezi nejzdařilejší patřila akce policie a hasičů „Víme, co smím, a tak se nebojím!“ Děti se formou interaktivních divadelních scének a vyprávění seznámily s možným hrozícím nebezpečím a svou možností se chránit a umět si poradit v obtížných situacích. Na to navázala výtvarná soutěž. Děti vytvořily velký společný obrázek ze zážitků z celé akce. Jak se později ukázalo, obrázek byl vyhodnocen jako nejlepší a obsadili jsme 1. místo v regionu. V září nám zástupci Městského úřadu v Jilemnici a Policie ČR ze Semil předali ceny - velkého plyšového medvěda a výtvarný materiál. Tento úspěch nás potěšil a dal chuť do dalšího soutěžení.

S předškoláky jsme se ke konci školního roku rozloučili cestou za pokladem vedoucí po naučné stezce okolo martinických rybníků spojenou s opékáním buřtů.

Pořídili jsme si také několik nových věcí např. dva nové stolky s barevnými židličkami, nové matrace do postýlek, soubor obrázků ke známým pohádkám a také nové vybavení do tělocvičny. Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří během celého minulého roku přispěli na naši mateřskou školu.

Uvidíme, co nám zajímavého přinese tento školní rok, kdy k docházce nastoupilo mnoho menších 2-3letých dětí. V plánu máme další zajímavé akce, na které se už všichni těšíme.

S přáním pěkného a barevného podzimu kolektiv mateřské školy

 

 

Září a říjen v základní škole

Slavnostní zahájení nového školního roku 2009/10 proběhlo 1.9. v budově školy. Tradičně nás přišel pozdravit pan starosta Leoš Mejvald, který dětem z 1. třídy předal knižní dárky v upomínku na tento významný den.

Hned v druhém zářijovém týdnu začal žákům 3. a 4. ročníku bezplatný plavecký výcvik v jilemnickém krytém bazénu. Dvěma dívkám ze 2. třídy hradí výcvik rodiče. Celkem tedy do Jilemnice jezdí 17 dětí, které se učí plavat různými plaveckými styly, splývání, potápění a skokům do vody. Na konci každé lekce si zahrají různé hry ve vodě.

Krásné podzimní počasí nás doprovázelo na turistickém výletě do nedalekého statku u Kotyků, který jsme pro naše děti uspořádali v rámci projektu Poznávání okolí naší obce (9.9.). Dětem se nejvíce líbilo množství domácích zvířat zvyklých na dětské mazlení a „mordování“. Skoro každý si vyhlédl nějakého svého chlupatého mazlíčka, kterého po celou dobu návštěvy choval a hladil. K pěkným zážitkům jistě patřila i projížďka v kočáře taženým koníkem.

Tělesnou zdatnost našich školáků prověřily školní atletické závody (22.9. děti 4. a 5. ročníku, 23.9. děti z 1., 2. a 3. r.). Soutěžilo se v pěti disciplinách: běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem, ve šplhu, skoku dalekém z místa a v běhu na 300 m. Vítězi ve svých kategoriích se stali: Daniel Cejnar (1.tř.), Andrea Lukešová (2.tř.), Michal Mejvald (3.tř.), Luboš Typlt (4.tř.) a Roman Vydra (5.tř.).

Další plánovaná sportovní akce, přespolní běh „O posvícenský koláč“, nebyla z důvodu počasí (sníh a velký vítr) uspořádána.

Žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku navštívili výstavu „Tma přede mnou aneb dotkněme se Krkonoš“ v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí (8.10.). Výstava se skládala ze dvou částí. Uvnitř budovy pomocí hmatu a se zavřenýma očima děti poznávaly různé regionální předměty a ochutnávaly krkonošské speciality. Druhá část probíhala venku, kde pro ně byla připravena nášlapná hmatová stezka a vrbový tunel. I tuto část děti absolvovaly se zavázanýma očima, a tak mohly na vlastní kůži pocítit, jak těžké je žít bez zraku.

Na dopravní hřiště do Košťálova jsme se rozjeli se žáky 4. třídy (7.10.). Děti se zde učily řešit teoretické úkoly cyklistů, které si ověřily i v praktické části výuky na kolech. V jarních měsících si výuku zopakují a budou usilovat o získání průkazu cyklisty.

Na výuku dopravní výchovy jsme se vypravili i se žáky z 1. třídy. V Semilech jsme se zúčastnili projektu “DĚTI, POZOR, SILNICE“ (8.10.). V první části se v budově Policie ČR děti učily řešit různé dopravní situace a ve druhé části výuky se přesunuly do Košťálova na dopravní hřiště, kde si zajezdily na koloběžkách a na kolech. Dětem se tato velmi prospěšná akce moc líbila.

Se svým divadélkem “Na cestě“ k nám do školy opět zavítal loutkoherec pan Los (21.10.). Tentokrát dětem z 1., 2. a 3. třídy a dětem z MŠ Martinice a Zálesní Lhoty zahrál veselou pohádku Jak šel Honza do světa.

V novém školním roce opět rozjely svoji činnost zájmové školní kroužky pro děti. Jsou to: “Angličtina“ (2.tř.), “Jóga pro děti“, “Dovedné ruce“, “Čtenářský kroužek“ a “Informatika“ (4.-5.tř.). Ve své činnosti pokračuje i Misijní klubko č. 99.

Šest našich školáků vystoupilo 2.10. s kulturním programem na vítání dětí do života.

Děti se zapojily do sběru kaštanů a žaludů pro lesní zvěř.

I v letošním roce chceme u dětí rozvíjet výtvarné dovednosti. Každý měsíc se mohou zapojit do výtvarných soutěží. V září děti kreslily na témata: „Vzpomínáme na prázdniny“, „Lodě vodní i kosmické“ a „Kočky“. V říjnu to byla témata ryze podzimní: „Podzim“, „Draci“, „Rybolov“, „Hon“ a „Fotbal“.

Ke konci měsíce proběhnou podzimní prázdniny (29.-30.10.). Se státním svátkem 28.10. a víkendem na děti čeká pět dní odpočinku.

            -RP-

 

Poděkování

ZŠ a MŠ Martinice děkuje za sponzorské dary, které nám v novém školním roce 2009/2010 poskytl v částce 3 000,-- Kč p. Robert Vancl (ENDURO Martinice), p. Leoš Vrbata ze Studence poskytl příspěvek na dopravu dětí z MŠ (exkurze do Náchoda), p. Heleně Kracíkové děkujeme za materiál a ušití podložek na cvičení dětí v ZŠ a p. Bohdaně Jeriové za hračky a výtvarný materiál pro potřeby ZŠ i MŠ.

-BJ-

 

28. 9. sv. Václav - legenda trochu jinak (zpracováno jako pohádka)

5. ročník, Matěj Ott

Bylo nebylo, sv. Václav jel do Boleslavi za svým bratrem Boleslavem. Ten byl zlý a Václav hodný.

Boleslav chtěl Václava zabít, ale kde se vzal, tu se vzal, objevil se dědeček a povídá: „Nejezdi tam.“ Ale Václav neposlechl, jel dál a dorazil do Boleslavi.

Po dobré večeři se šel nadýchat čerstvého vzduchu a zase se zjevil dědeček a řekl: „Ještě je čas, odejdi.“ Ale Václav pravil: „Co mně má osud dát, ať se stane.“ Václav si šel lehnout.

Ráno se Václav vydal ke kostelu a Boleslav šel za ním. U kostela Václava probodli. I při posledním výdechu se Václav držel klepadla na dveřích kostela.

Ještě ten den smyli krev ze dveří, ale znovu se tam objevila, šlo to dál a vyprávělo se hodně pověstí. Boleslav nechal tělo uložit a spěchal do Prahy, aby se stal knížetem.

Jednou se Boleslav rozhodl převézt tělo Václava do Prahy. Cestou se vůz zastavil před rozvodněnou řekou. Nevěděli, co dál a vtom - mlha přede mnou, mlha za mnou - ocitli se na druhém břehu. V Praze bylo tělo uloženo v kostele sv. Víta. Ale Boleslava a jeho družinu lidé nepřestali podezírat a nikdy jim neodpustili.

 

Příběhy psané na základě osnovy psané i obrázkové

(Pomocná osnova: 1. Příjezd do Antarktidy, 2. Setkání s tučňákem, 3. Olda onemocněl, 4. Odlet z Antarktidy. Pomocná slova: na začátku, nejprve, pak, potom, najednou, během, nakonec.)

 

3. ročník, Jan Mitrus

Olda přijel do Antarktidy. Vidí medvěda a tuleně. Tu potká tučňáka, který je celý bez sebe, že začíná sněžit. Olda se hrozně lekl a najednou ŽBLUŇK! Dírou v ledu spadl Olda do studené vody. Olda onemocněl, psí spřežení ho táhne k základně. Nakonec polární služba zavolala leteckou nemocniční službu. Olda odjel z Antarktidy.

 

5. r., Petr Lukeš

Olda přiletěl do Antarktidy. Prochází se po ledu a vidí - na kopečku sedí medvěd a hned pod ním v díře v ledu je lachtan. Olda jde a jde a najednou vidí tučňáka. Olda se s ním baví. Zjistí, že se tučňák jmenuje Pítr. A tak si povídají, čas běží a začíná sněžit. Pítr se raduje. Radují se oba, skákají a najednou -RUP- pod Oldou rupl led. Pítr Oldu po dlouhém boji nakonec vytáhl. Oldovi byla velká zima, raději jeli do tábora a vyslali zprávu do letadla. Za 13 minut přilétá letadlo. Olda si balí a je smutný, že musí opustit Antarktidu. Z letadla sleduje kamarády, kteří mu mávají.

 

 

Kultura                    

 

Co nového v obecní knihovně?

 V minulých měsících proběhla revize knižního fondu. Za dobu, co jsme se jako obec osamostatnili, se tato revize konala poprvé. Nad naší knihovnou má odborný dohled Okresní knihovna v Semilech, odkud z regionálního oddělení několikrát přijely dvě knihovnice a zabývaly se kontrolou knih. Jestli pořadová čísla v knihách souhlasí s přírůstkovým seznamem, zda jsou knihy správně označené a obalené a jestli nám nechybí. Až na některé malé resty z dob minulých naše knihovna dopadla dobře. Co mě jako knihovnici nejvíce potěšilo, je to, že mě pochválily za velmi pěkný a velký knižní fond. Jsem moc ráda, že obec v rámci možností každý rok přispívá na rozvoj naší malé knihovny. Také musím poděkovat všem spoluobčanům, za všechny krásné knihy, které nám nezištně darují pro potěchu ostatních. Semilská knihovna má pro nás ještě další možnosti. V rámci regionálního oddělení existuje tzv. „putovní soubor“, tj. knihy, které si můžeme zapůjčit ze Semil bez omezení času a tím rozšířit výběr knih. V současné době takových knih máme cca 200. Třetím rokem nám toto oddělení umožňuje také objednávat nové knihy za jejich bonusy a když to spočítám, vychází nám, že každou pátou knihu máme zdarma. Tato informace není milá jen pro čtenáře, ale i pro pokladničku.

S přílivem ošklivého počasí a dlouhých večerů se těším na nové čtenáře.

Vaše knihovnice Musilová Míla

 

 

Zpívání o prvním adventu a Vánoční posezení

Protože se blíží doba adventu a Vánoce, máme tu pro vás pozvánky na dvě tradiční akce. První pozvánka je na Zpívání o prvním adventu spojené s rozsvícením vánočního stromku v neděli 29. listopadu 2009 od 17.00 hodin u budovy obecního úřadu.

Druhá na Vánoční posezení, které se bude konat v pátek 18. prosince od 16.00 hodin v kulturním domě. Přijďte si s dětmi z mateřské a základní školy zazpívat koledy a navodit si tak sváteční náladu.  

 

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici.

- DRAHOUŠKOVÉ, Divadlo Kalich, komedie pro pět herců, hrají: J. Paulová, P. Zedníček, D. Suchařípa,.. - Út 3.11., 19.30 hod.

- VENEZUELA, cestopisná přednáška M. Mykisky - St 11.11., 18.00 hod.

- MÓDNÍ PŘEHLÍDKA TS Paul Dance Jilemnice - Po 16.11, 19.30 hod.

- FLERET a Jarmila ŠULÁKOVÁ, předvánoční koncert - St 25.11., 19.30 hod.

- NĚKDO TO RÁD HORKÉ, DS Klicpera z Chlumce n. C. - So 28.11., 19.30 hod.

- POHÁDKOVÝ BETLÉM, Libuščino divadlo Praha, pohádka, ve které se všichni rozloučíte společně zazpívanými koledami - So 5.12., 14.30 hod.

- HANKY PANKY, Travesti show - Ne 6.12.

 

KINO 70 Jilemnice: Lištičky (3.11.), Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů (8.11.), Návrh (10.11.), Harry Potter a princ dvojí krve (14.11.), Úsvit miliardáře (19.11.), G.I. Joe (22.11.), Ať žijí rytíři (24.11.), Louise-Michel (26.11.),.

 

Galerie V Kotelně

„Spoušť v Kotelně“ - výstava fotografií vrchlabského fotoklubu Spoušť, potrvá do soboty 14.11. 2009.

„Markéta Haflantová“ - výstava obrázků od 18.11. do 14.12. 2009.

 

Klub Betanie

„Radosti a strasti současné medicíny“ - hostem bude prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc, přednosta Urologické kliniky VFN v Praze, proděkan 1. Lékařské fakulty UK Praha - So 21.11., 18.30 hod.

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Kouzlo rytiny - výstava grafiky a známkové tvorby Martina Srba, potrvá do 8. 11.

 

Jilemnický VÁNOČNÍ JARMARK s bohatým kulturním programem a zakončený ohňostrojem se bude konat v sobotu 12. 12. 2009 od 8.30 do 17.00 hodin.

 

 

Sport

 

Informace TJ SOKOL Martinice.

Abych Vám pravdu řekla, ani ve snu by mne nenapadlo, že když budu psát tento článek, bude už venku sněhová nadílka. Závěr úspěšné podzimní části fotbalových soutěží žáků i mužů je tak ohrožen. Prostě počasí neporučíme. Kompletní informace a výsledky se dozvíte v příštím čísle. Za úspěchy je vždy hlavně dobrý týmový duch. Utužovat dobrou partu se dá různě, a tak 28. 9. naši fotbalisté v čele se svým trenérem vyrazili na hory – cílem se stala Černá hora. Já se s rodinou výletu zúčastnila také a musím říci, že to byl i slušný sportovní výkon.  Nádherný podzimní den, krásný výhled do kraje, zkrátka „suprovej vejšlap“.

Fotbalisti na výletě

Ještě se na okamžik vrátím k létu. Poté, co se v loňském roce turnaj v petanque neuskutečnil, jsme s velkými obavami sledovali vývoj počasí. Ale chuť si zahrát u všech účastníků zvítězila a i přes občasné přeháňky tento ročník turnaje proběhl. O vítězství se utkalo 25 hráčů a vítězem se stal Petr Malach z Jičína. Na druhém místě skončil David Svoboda a třetí příčku získal Vladislav Brož. Nejúspěšnějším párem se stali Martina Máslová a David Svoboda a nejlepším hráčem do 14 let Zdeněk Šimůnek. Také Dětský den se podařilo uskutečnit, a tak jen doufáme, že jsme vám opět připravili bohatý program na celý srpen.

5. září jsme pronajali areál pořadatelům rockové zábavy, kteří pozvali skupinu Nanovor, bohužel počasí jim příliš nepřálo.

6. září jsme vybourali zbytek oken určených k výměně a o den později byla odbornou firmou namontována nová. O zbytek prací jsme se museli již postarat sami. Do konce tohoto roku bude také realizována dostavba přístřešku u našeho občerstvení. Možná jste zaznamenali, že se na něm objevila reklamní tabule České pošty. Díky příjmu z pronájmu prostoru pro tuto reklamu můžeme stavbu uskutečnit.  Hlavní podmínkou je dokončení přístřešku do konce tohoto roku. Zhotovení podstatné části stavby v tomto šibeničním termínu přislíbil pan Martin Ducháček. Takže doufám, že sníh rychle roztaje a naše plány příliš neohrozí. 

Za TJ Sokol Petra Vanclová

 

Mladší i starší přípravka bojují o třetí místo

Obě naše mládežnická družstva nastoupila k soutěžním zápasům Okresního přeboru přípravek bez sehrání jediného přátelského utkání. Děti byly do konce prázdnin na dovolených, táborech a u prarodičů. Trenéři tak měli možnost načerpat nových psychických sil. 

Podzimní výsledky a hra našich týmů zatím přinesly víc pozitiv než negativ. Na tréninky dochází pravidelně 25 dětí. Dobrá účast byla až na dvě výjimky i při mistrovských zápasech.

 

Mladší přípravka k 13.10. 2009 na třetím místě

MARTINICE  3 : 0  Semily        Na úvod jsme zvítězili kontumačně. Semily se v termínu nedostavily k zápasu. Neomluvily se a nenavrhly nový termín, a proto byl zápas zkontumován.

MARTINICE  0 :10  Studenec (poločas 0:5)      V tomto utkání jsme doplatili na nerozehranost dětí a výjimku pro družstvo, které nemá starší přípravku. Studenec, leader okresního přeboru, výjimky náležitě využil a využívá a do sestavy  zařazuje  dva hráče narozené v roce 2000. Tomáš Exner hrající i za studenecké mladší žáky a Patrik Mejvald byli společně s mladý Šírem strůjci velkého studeneckého vítězství. Tito tři nám dali devět branek z deseti možných.

Libštát  3 : 2  MARTINICE  (poločas 2:0)          Zápas se nepovedl podle představ trenéra. První poločas byl z naší strany velmi špatný. Děti se málo tlačily před soupeřovu branku, málo si přihrávaly a byly málo důrazné.  Náš výkon se zlepšil až po vstřelení prvního našeho gólu. To už jsme prohrávali 3:0. Na branku Oldy Otta navázal krásným gólem Daniel Cejnar. Další šance zůstaly nevyužity.

MARTINICE  3 : 0  Vysoké n. J.  (poločas 3:0)  První body za vítězství jsme získali v utkání proti nováčkovi soutěže z Vysokého. Naše děti měly stálou převahu, kterou nedokázaly přetavit v branky, neboť měly problém překonat soupeřův obranný val. Dvakrát skóroval D. Cejnar. Jednou se dorážkou prosadila Pája Brožová. Více prostoru na hřišti dostali i naši nejmenší Kuba Šolc, Evžen Malý, Jirka Fejt a Vojta Musil.

Bozkov  0 : 8  MARTINICE (poločas 0:4)          Na hřišti druhého z nováčků soutěže jsme si s chutí zastříleli. Do Bozkova jsem jeli pouze s 8 hráči. Již ve druhé minutě bylo jasné, že utkání skončilo pro O. Otta, který měl žaludeční problémy. Přestože jsme hráli celý zápas oslabeni, byli jsme lepším týmem. Kluci a Pája předvedli velmi dobrý výkon. Naši hráči přesně plnili pokyny trenérů. To znamená, že přihrávkami rozebírali soupeřovu obranu, byli neustále v pohybu a byli důrazní před bozkovskou brankou.  Kapitán Vojta Šolc dirigoval rozestavění při rozehrávání rohových kopů a svůj dobrý výkon korunoval třemi brankami. Střelcem zápasu se stal D. Cejnar, který nakonec rozvlnil soupeřovu síť čtyřikrát. Naopak smolařem se stal náš poslední střelec Honza Mitrus, který se ve druhém poločase přemístil z pozice stopera do útoku, kde měl na noze minimálně 4 góly. Bozkovští hráči mu však střely zablokovali nebo chytili.

MARTINICE  1 : 6  Rovensko p. Troskami (0:2)            Podle trenéra to měl být vyrovnaný zápas, ale předpoklady se velmi lišily  od reality.  Děti byly unavené, málo běhaly, a proto na rovenské hráče nestačily. Velký problém dělal našim obráncům hráč Borovička, který nám nasázel 4 góly. V první půli nás držel nad vodou svými výbornými  zákroky Martin Kraus. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, ale na výsledku to nebylo vidět. Jediný  náš gól vstřelil D. Cejnar.

Stružinec  2 : 4  MARTINICE     Nejlepší zápas podzimu jsme sehráli netradičně ve čtvrtek na hřišti Stružince. Naši nejmladší podporováni početnou skupinou rodičů vstoupili do zápasu parádně. Hned v 1. minutě rozehrál skvěle rohový kop D. Cejnar a V. Šolc číhající na svém místě u zadní tyče nekompromisně skóroval. Pak se 10 minut hrálo uprostřed hřiště. Následoval další rohový kop. Stejný exekutor, stejné provedení a vlastní gól soupeřova obránce. Vrchol zápasu přišel o několik minut později. To se k míči dostal David Ducháček, který díky neuvěřitelnému tahu na bránu přešel přes 4 stružinecké hráče a chladnokrevně překonal bezmocného gólmana. Stružinci se však povedlo do poločasu snížit a po přestávce přidat rychlý kontaktní gól. To mělo za následek strach o výsledek. Naše hra v úvodu 2. půle nebyla ideální. Naštěstí nás uklidnil gól z kopačky D. Ducháčka. Pak už jsme zápas dohráli v pohodě. Vítězství jsme si náležitě vychutnali v kabině při mnohokrát opakovaném pokřiku: MARTINICE DOBRÁ VESNICE !!!

Do konce podzimu nás čeká sehrát poslední zápas v Nové Vsi n. Popelkou.

Sestava mladší přípravky:

Brankař:  Martin Kraus (2x chytal Tonda Gazda)

Obrana:   Vojta Šolc, Honza Mitrus, Michal Mejvald

Záloha:    Pája Brožová, Tonda Gazda

Útok:       Olda Ott, Daniel Cejnar

Střídali:   David Ducháček, Vojta Musil, Kuba Šolc, Evžen Malý a Jirka Fejt

Střelci:    8x Cejnar, 4x V. Šolc, 2x D. Ducháček, 1x Ott, Mitrus, Brožová a  Mejvald

Mladší přípravka Sokol Martinice

 

Starší přípravka k 13.10. 2009 na pátém místě z deseti týmů

MARTINICE  3 : 3  Lomnice n. Popelkou         Hned první zápas naznačil zlepšení ve hře. Bohužel po naší vedoucí brance, jejímž autorem byl Vláďa Zuzánek, jsme přestali hrát a soupeř toho náležitě využil a otočil na 1:3. Kluci však zabojovali a těsně před koncem zápasu vyrovnali na spravedlivých 3:3. Dvakrát důrazně dorážel Daniel Hrdlička.

Semily  4 : 2  MARTINICE 

V Semilech kluci navázali na slušný výkon z prvního kola. Trenéři  byli spokojeni s předvedenou hrou a jen díky neproměněným šancím nepřijeli ze Semil s bodovým ziskem. O góly se podělili V. Zuzánek a Petr Lukeš. Výborně zachytal Luboš Typlt, který zneškodnil i čtyři samostatné nájezdy soupeřových útočníků.

Rokytnice n. J.  3 : 5  MARTINICE       Po vyrovnaném poločase trenér David Svoboda slíbil klukům, že pokud vyhrají, budou si moci udělat příští trénink dle svého uvážení. Druhý poločas se hrál v naší režii. Střelecky se blýsknul V. Zuzánek, který soupeři nastřílel 4 góly. Pátý úspěch našeho týmu zaznamenal Tomáš Lukeš.

         FK Turnov-Pěnčín  4 : 1  MARTINICE  Do  Turnova odcestoval trenér D.

         Svoboda bez tří hráčů základní sestavy: Romana Vydry, T. Lukeše a     Martina Ducháčka a pouze s 8 hráči. Za starší si tak poprvé kopnul Daniel             Cejnar. Mužstvo bojovalo, ale bez střídajících hráčů na soupeře nestačilo.         Čestný úspěch našeho týmu zaznamenal P. Lukeš. 

Jablonec n. J.  0 : 3  MARTINICE         Ve vyrovnaném utkání jsme se ukázali jako zkušenější tým s lepší koncovkou podpořený dobrým výkonem brankaře L. Typlta. Za Martinice skórovali D. Hrdlička, T. Lukeš a V. Zuzánek.

Horní Branná  2 : 3  MARTINICE          Domácí si věřili v první vítězství. Naši kluci však prokázali, že letos soupeřům nic nedarují. Tým se opět mohl spolehnout na vynikajícího L. Typlta, kterého chválily i maminky z Branné. Do střelecké listiny se kromě kapitána P. Lukeše zapsali i D. Hrdlička a T. Lukeš. A to je velký příslib do budoucna, neboť tito dva hráči společně s V. Zuzánkem  budou moci nastupovat za starší přípravku i v sezóně 2010-2011. 

Do konce podzimní části zbývá sehrát 3 utkání: Sedmihorky, Jilemnice a Libštát

Sestava:

Brankař:  Luboš Typlt (1x chytal Martin Ducháček)

Obrana:  Martin Ducháček, Martin Mejvald, Jirka Šafránek

Záloha:   Petr Lukeš, Standa Kobrle, Vojta Šír a Tomáš Lukeš

Útok:      Vláďa Zuzánek, Roman Vydra, Daniel Hrdlička

Starší přípravce také vypomáhali svými výkony: Vojta Šolc a Daniel Cejnar

Střelci:   7x V. Zuzánek, 4x D. Hrdlička , 3x T. a P. Lukešovi

Vláďa Brož

 

Cyklistkou pro radost

Jitka v cíly

Povídal jsem si pro Martinický zpravodaj se sestrou Jitkou. Tedy ne že bychom si jinak nepovídali, ale redakci napadlo napsat rozhovor právě s ní, jako s dalším naším spoluobčanem, který ve světě sportu něco dokázal. Jitka jezdí na kole, jezdí hodně a jezdí dobře. Jejím životem je sport. Jsem na ni pyšný. Posuďte proč.

Jitka Pěničková, členka Author Masters Teamu, 27 let, toho času opět bytem v Martinicích v Krkonoších.

Jíťo, jak to, že jsi z Martinic a není tu o Tobě slyšet?

Do rodného kraje jsem se vrátila teprve nedávno. Po maturitě na Gymnáziu v Jilemnici v roce 2000 jsem odešla studovat češtinu a tělocvik na univerzitu do Hradce Králové. Promovala jsem v roce 2006 a odjela na zkušenou do Anglie. Studium angličtiny a péče o hostitelskou rodinu se nakonec protáhla na více než rok. V roce 2008 jsem se vrátila opět do Hradce. Pracovala jsem pro školu lyžování v Janských Lázních a později jsem také vyučovala na soukromé jazykové škole v Náchodě. Teprve letos jsme se s přítelem vrátili do Martinic.

Co teď děláš?

Piju víno.

Myslím pracovně…

Jsem paní učitelkou na ZŠ ve Studenci.

Čeho?

Angličtiny, češtiny a tělocviku.

Tělocvik se Ti objevuje v životě víc než je obvyklé. Jak ho praktikuješ sama?

Momentálně prožívám období cyklistiky.

K tomu se ještě dostaneme. Jaká sportovní období jsi ještě prožívala?

Například orientační běh za OK Jilemnice a později SK Jičín.    

Jaké byly Tvé nejlepší výsledky v orientačním běhu?

6. místo na MČR ve sprintu.

To je úžasné umístění. Proč jsi v tom nepokračovala?

Přišla vysoká škola a náplň studia tělocviku byla tak náročná, že nezbyl prostor pro jednostranné sportovní zaměření. Musím říct, že toho dnes nelituji. Dostala jsem příležitost vyzkoušet mnoho dalších, zejména outdoorových aktivit.

Co to jsou ty outdoorové aktivity?

Sjíždění řek, vysokohorská turistika, lezení po skalách, skialpinismus. To vše jsem si vyzkoušela a aktivně provozovala po dobu studia. Byla jsem v Rumunsku, Itálii, na Slovensku a na spoustě krásných míst v Čechách.

Měla jsi v těchto disciplínách nějaké sportovní úspěchy?

Nene, vše probíhalo pouze na rekreační úrovni a o to větší zážitek to myslím byl.

Nebudu už chodit kolem horké kaše a přejdu k otázkám, kvůli kterým celý tento rozhovor vznikl. Vím, že jsi úspěšná v závodech horských kol. Obligátní otázka, jak ses k tomu dostala?

Byla jsem ve správný čas na správném místě?

Takže shodou okolností?

Naprosto. Oslovil mě zakladatel Author Masters Teamu Petr Cibulka, kterého jsem již dříve potkala v lyžařské škole. Přišel s nabídkou členství v novém týmu, kterému chyběla závodnice. To jsem ještě netušila, do čeho jdu.

Co stálo za vznikem AMT?

Především propagace značky výrobce jízdních kol Author. Firma vytipovala největší seriál závodů MTB „Kolo pro život“, poskytla materiál a sestavila tým osmi hoby sportovců, který se začal zúčastňovat jednotlivých závodů.

Kdo jsou členové AMT?

To jsou muži různých věkových kategorií, pro které je cyklistika koníčkem, až koněm. Většina z nich se pohybuje na špičce pelotonu. Jsem jedinou ženou v této partě.

Author Masters Team

To musíš být hýčkaná jak v bavlnce?

Nedají na mě dopustit. V cíli na mě vždy počkají, ze stupňů vítězů mě nesou na ramenou a nemusím se starat o technické záležitosti.

Umíš si sama opravit defekt?

Nedávno jsem si tuto schopnost prověřila v Liberci, kde jsem během jediného závodu měnila duši dokonce dvakrát.

Jaký byl Tvůj start do nového sportovního odvětví?

Jelikož jsem měla velké zkušenosti z mých předchozích aktivit, podařilo se mi dosáhnout relativně dobrých výsledků, které se neustále zlepšovaly. To byla velká motivace k intenzivnějšímu tréninku.

Takže jak vypadá Tvůj trénink?

V zimě se snažím rozvíjet vytrvalost během, během na lyžích a plaváním. Jakmile sleze sníh, tak až do podzimu jezdím výhradně na kole.

Jaké si dáváš tréninkové dávky?

Běhám jednu až dvě hodiny, na běžkách strávím zhruba tři hodiny. V bazénu plavu minimálně hodinu v kuse. Na kole jezdím jednak v terénu, ale také na silničním kole. Najezdím průměrně 80 km denně. Trénuji pět až šest dní v týdnu.

Máš představu o naběhaných a naplavaných kilometrech?

To opravdu nemám. Zařekla jsem se, že budu sportovat pro radost a měřítkem dostatečného tréninku je pro mne pocit dobře odvedené práce.

A jak vypadá takový závod?

Letos jsem jezdila 2 typy závodů: 1/2 maraton – 55 km a maratony tj. 90-120 km. To znamená 2,5 hodiny na prvním typu tratě a u maratonu jedu asi 5 hodin. Ale hodně to záleží na počasí. Také jsem jela 115 km 6 hodin a 45 minut.

V jakém terénu jezdíte?

Jezdí se na polních a lesních cestách. Zpestřením jsou technické úseky lesem přes kořeny, kamenité sjezdy, brody…

Kolik závodníků bývá na startu?

Asi 700 borců. V mé kategorii je nás tak 30. To jsou ženy 19-29 let.

Startujete všichni najednou?

Ano, ale startuje se v koridorech. První padesátka, 50-200 a 200-300 a 300+. Závodníci jsou rozdělováni podle dosažených výsledků v předchozích závodech.

Ve kterém koridoru startuješ Ty?

Jsem ve druhém koridoru a startovní číslo mívám okolo 100.

Takže jsi na stém místě ze sedmi stovek mužů i žen?

Přesně.

Jaký je Tvůj nejlepší letošní výkon?

Letos jsem byla třikrát na prvním místě. Ale nejvíce si cením třetího místa na svém úplně prvním maratonu. Jel se na Hostýnských vrších u Holešova (mimochodem nedaleko jsou družební Martinice, pozn. autora) a trať měřila 120 km. Měla jsem z toho velký strach, zda to vůbec fyzicky zvládnu. Absolvovala jsem ji nakonec za 5 hodin a 35 minut.

Jitka na stupních vítězů

Máš ambice jezdit Český pohár a dostat se třeba do reprezentace?

To určitě ne. Jezdit na takové úrovni představuje velké oběti v osobním i profesním životě. Jsem nadmíru spokojená s kategorií hobby, která mi umožní zažít atmosféru velkých závodů se špičkovým zázemím, cítit sílu týmového ducha i udržovat si dobrou fyzickou kondici a vysokou hladinu endorfinů.

Dvě hodiny vyprávění uběhly jako voda a láhev bílého je dopita. Přeji mnoho šťastných kilometrů a ať Tě nadšení pro sport jen tak neopustí. Vzkážeš prosím něco čtenářům Zpravodaje?

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je ze sedla koně. Ze své zkušenosti mohu říct, že i pohled z cyklistického sedla stojí za to…zkuste to!!!

 

Kde se můžete o sportovních úspěších Jitky Pěničkové dočíst na internetu:  www.kolopro.cz, www.author.cz/sport/author-masters-team/

Petr Pěnička

 

 

Cross country Martinice 2009

Skok Jirky Hendrycha

19. září jsme pořádali cross country v Martinicích a letos se nám závody opět trochu rozrostly. Hned po ránu  jely děti  50 ccm + 65 ccm a dětské čtyřkolky, kde má náš tým své jistoty. Péťa Grof s přehledem vyhrál 65 ccm, Matěj Budina 50 ccm, Jirka Hubálovský s Matějem Hlůžem si odvezli stříbrné poháry. V osmdesátkách se letos blýskl Tomáš Jerych a s plným počtem 10 kol skončil na druhém místě.

V kategorii velkých motorek ve třídě hobby se nám letos moc nedařilo, v první desítce se neumístil nikdo z našeho týmu. Ve třídě profi kluci Kuhnovi dojeli na 17. místě,  R. Vancl s P. Petříčkem na 14. místě. Domácí jezdec Jirka Hendrych s L. Zvoníčkem  vylepšili loňské druhé místo a těsně zvítězili. Dospělé čtyřkolky měly letos v Martinicích premiéru, ale i přes malý počet to byl pěkný závod.

Akce se letos, až na prašné počasí, vydařila, lidí přišlo více než vloni a to je pro pořadatele vždy největší odměna.  Poděkování patří p. Bucharovi a p. Valešovi za pozemky, studeneckému ZD za půjčení pole, vedení Obce Martinice za vstřícné jednání, martinickým hasičům za pomoc a záchranu závodníka, všem členům i nečlenům EM za dřinu při pořádání závodu. Nakonec bychom se chtěli omluvit všem obyvatelům Martinic za hluk a především prach způsobený závodem.

Veškeré info + foto + výsledky na www.enduromartinice.cz

Za EM Jana Vanclová

 

 

 

Hasiči                   

 

V sobotu 19. září někteří naši členové prováděli asistenční hlídku na terénním motoristickém závodě Cross Country Martinice v hoření části obce u lyžařského vleku a kopci Hůra. Závody byly diváky velmi navštíveny a díky pěknému počasí celkově vydařené. I přes velké sucho a některé menší kolize se podařilo tuto akci zabezpečit.

V podzimních měsících také provádíme různé brigádnické práce na lyžařském vleku a údržbu zásahové výzbroje a výstroje.

Výsledky ze soutěží mladých hasičů vám přineseme v příštím zpravodaji.

Bohumil Ducháček, starosta SDH

 

 

 Jiná sdělení         

 

Martinické nádraží plné páry

V sobotu 12.9.2009 zavítala na martinické nádraží vzácná návštěva v podobě dvou parních rychlíkových lokomotiv ČSD. Přivezly zvláštní rychlík „Krakonoš“ z Jičína jako připomenutí dlouholeté vozby stejnojmenného rychlíku v trase Praha - Jičín - Trutnov.

Jednalo se o stroje 486.007 tzv. „Zelený Anton“, který je domovem na Slovensku a 498.022 tzv. „ Albatros“ z Prahy Libně. Oba stroje patří ke klenotům muzejních sbírek historických vozidel a právem jsou označovány za vrchol Československé lokomotivní konstrukce.

Jde o přímé příbuzné. Lokomotiva 486.007 je přímý konstrukční předchůdce Albatrosa. Původně mělo jít o jednu řadu, ale její výrobu přerušila 2. světová válka. Obě lokomotivy byly vyrobeny v závodě ŠKODA Plzeň. 486.007 v roce 1936 a 498.022 až po válce v roce 1947.

Lokomotivy řady 486.0 byly vyrobeny v počtu 9 kusů z původně objednaných 40 ks.  K dokončení celé série však vlivem válečných událostí nedošlo. Jedná se o tříválcovou lokomotivu o hmotnosti 102,5 t, maximální rychlosti 110 km/h a výkonu 1740 kW. Po většinu svého lokomotivního  života jezdily na Slovensku v depu Bratislava, kde byly postupně vyřazovány až do roku 1971. Několik strojů bylo po vyřazení přestavěno na vytápěcí kotle a prodáno firmám na vytápění objektů. Díky tomu se do dnešních dnů dochovaly dva stroje čísel 007 a 008, ze kterých se v roce 1998 v depu Vrútky podařilo zkompletovat a následně zprovoznit právě stroj 486.007. 

Lokomotivy řady 498.0 byly vyrobeny v počtu 40 ks  jako poválečná pokračovací série řady 486.0, ovšem už s řadou technických vylepšení, pro která byly označeny novou řadou 498.0. Je to rovněž tříválcový stroj o hmotnosti 106 t, maximální rychlosti 120 km/h a výkonu 1626 kW. Za všechny nové prvky je zřejmě hlavní změnou dosazení mechanického přikladače paliva, což velmi výrazně ulehčilo práci lokomotivním četám. Stroje 486.0 byly topeny tzv.“na lopatu“, což vyžadovalo zejména na delší vozební ramena přítomnost i dvou topičů. Domovem Albatrosů 498.0 byla všechna depa ležící na tzv. hlavním tahu…např. Praha, Přerov, Bohumín, Bratislava, ale i Plzeň a Děčín. Zde dosluhovaly postupně v sedmdesátých letech po dodávkách nových motorových lokomotiv z ČKD. Několik strojů bylo rovněž jako řada 486.0 přestavěno na vytápěcí kotle se sníženým tlakem páry. Ze všech 40 ks se dodnes zachovaly dva. Stroj 498.014, který je majetkem NTM Praha (Národní technické muzeum). V současné době jsou patrné sílící snahy o jeho znovuzprovoznění, avšak přesto, že je v kompletním stavu, si náročná oprava do stavu provozního vyžádá částku blížící se 10 milionům Kč. Nezbývá než doufat, že se nakonec potřebnou finanční sumu podaří shromáždit a čtrnáctka se po dlouhých letech opět slavnostně vrátí na trať v plné síle. Druhým strojem je právě lokomotiva 498.022, která je majetkem ČD a právem je považována za „vlajkovou loď“ historického provozu. Každoročně vyjíždí v čele mnoha nostalgických vlaků, a tím nejen dělá obrovskou reklamu železniční dopravě jako takové, ale rovněž vypovídá o genialitě a obrovském umu našich předků lokomotivního průmyslu.

A ještě jedna zajímavost o výše zmíněných lokomotivách. Oba stroje stanuly dne 1.9. 2009 v čele prestižního zvláštního vlaku „The Winton train“ Praha – Londýn vypravený k 70. výročí záchrany 669 židovských dětí před nacismem  sirem Nicholasem Wintonem. Obě lokomotivy vlak vezly z Prahy přes Plzeň a Domažlice do německého Furth im Wald, kde vlak převzal německý stroj.

Na závěr malá zpráva pro milovníky páry…… parní lokomotiva na martinické nádraží přijede znovu, a to v prosinci, kdy se bude konat Mikulášská jízda. Termín bude ještě upřesněn. 

                                                                                     Text a foto Jiří Staněk

 

 

Zrnka moudrosti z rodinného kalendáře Český hasič na obyčejný rok 1919

Dům bez knih jest jako pokoj bez oken. Knihovna v obydlí našem není žádným přepychem, nýbrž náleží k nejdůležitějším potřebám života našeho. Kniha lepší je zemdlenému nežli spánek, pro rozveselení mysli lepší nežli víno, bývá často lepším lékařem nežli doktor, lepším kazatelem nežli duchovní, lepší modlitebnou než přeplněný kostel.

Jest mnohem snadněji čísti v knihách nežli čísti v lidech. Při studiu povah lidských jsou oči dobrými vůdci. Mluví-li oči jinak, než mluví jazyk, spolehne zkušený muž na to, co povídají oči. Nedůvěřuj příliš tomu, kdo tě ujišťuje přehnanou laskavostí. Muž nezamiluje se na první pohled do muže, žena do ženy. Ujišťuje-li a slibuje ti příliš mnoho člověk, tobě poměrně cizí, nedůvěřuj bezpodmínečně tomu, co říká. Třeba by snad ani nebyl neupřímný, říká pravděpodobně více, nežli může zodpověděti, nebo chce sám něco od tebe. Nevěř tedy, že někdo je tvým přítelem, jen proto, že ti to tvrdí, nedomnívej se však také příliš snadno, že je někdo tvým nepřítelem.

 

 

K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Hrad Mladá Boleslav od jihovýchodu - z nejstarší části hradu z 10. století, který byl dřevěný, se do dnešních dnů nic nezachovalo. Založen byl některým z knížat Boleslavů k prostoru dnešního náměstí a zasahoval do dnešní jeho poloviny. Ve 12.-13. století byl zničen.

Až po příchodu Tovačovských z Cimburka v 15. stol. vznikla typická silueta dvou věží a mezi ně vložena mohutná budova. Pod touto částí jsou zajímavé gotické sklepní prostory. Až za Krajířů z Krajku byl v r. 1554 hrad renesančně přestaven a východní křídlo získalo třípatrové arkády. Za třicetileté války byl částečně pobořen. Teprve roku 1749 byly ruiny přestaveny a hrad doplněn o nová křídla. Přestavba v kasárna památku značně znehodnotila. Na původní stav hradu napovídají zachovaná některá ostění oken, část gotických kleneb a sklepní prostory i dvorní arkády.

Přes přestavby a úpravy si hrad zachoval svoji krásu a zajímavou kompozici s přiléhajícím městem.

Robert Řemínek

Hrad Mladá Boleslav od jihovýchodu

 

 

 

Člověk má pět smyslů. Kolik má nesmyslů, to se nedá spočítat. (Julius Satinský)

 

 

Martinice v Krkonoších 20. 10.  2009

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 15,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk: www.intertisk.cz Jilemnice.  

 

 

 

Obec Martinice