Drobečková navigace

Úvod > Územní plán

Územní plán

2010

15.2.2010 Oznámení o projednání zadání územního plánu martinice v Krkonoších -

návrh Zadání (.rtf)

31.3.2010 Zastupitelstvo obce Martinice v Krkonoších schválilo usnesením č. 1/2010 Zadání Územního plánu Martinice v Krkonoších - dokument ke stažení 

Zadání ÚP Martinice v Krkonoších (.doc)

2011

V roce 2011 proběhlo projednání zpracovaného Návrhu Územního plánu Martinice v Krkonoších s dotčenými orgány státní správy a s veřejností, uplatněné požadavky a připomínky byly následně zapracovány a konečná podoba byla schválena Zastupitelstvem obce Martinice v Krkonoších dne 6.12.2011 vydáním Územního plánu Martinice v Krkonoších (Opatření obecné povahy č.1).

Územní plán Martinice v Krkonoších:

UP_Martinice_v_Krkonosich_A_TEXTOVÁ ČÁST.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších_B1_Výkres základního členění území.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších_B2_Hlavní výkres.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších_B3_Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací.pdf

Odůvodnění ÚP

UP_Martinice_v_Krkonosich_C_TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších_D1_Koordinační výkres.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších_D2_Výkres širších vztahů.pdf

ÚP Martinice v Krkonoších_D3_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

Územní plán obce Martinice v Krkonoších byl pořízen v několika etapách v letech 2009 - 2011 za celkovou částku 257.700,- Kč . Na pořízení dokumentace obec získala účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje (v roce 2009 a 2010) v celkové výši 124.990,- Kč (48,5 % pořizovací hodnoty dokumentace).

Informativní materiál

Než začnete stavět (.pdf)

 

2015

Městský úřad Jilemnice - odbor územního plánování a stavebního řádu - Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Martinice v Krkonoších. -  http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-uzemni-planovani-stavebni-urad/uzemni-planovani/upd-orp/uzemniplany/orpmartinice/.

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Obec Martinice