Drobečková navigace

Úvod > Stavební parcely

Stavební parcely

 Martinice parcely.jpg

 

V lokalitě "Pod nádražím" proběhla v roce 2012 výstavba kanalizačního a vodovodního řadu, veřejného osvětlení, přístupové komunikace (I. etapa). Rozvody kabelového vedení NN realizovala v květnu 2013 společnost ČEZ Distribuce a.s.. 

Zákonným opatřením vlády číslo 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů, došlo k přesunu prodeje (dodání) pozemků do režimu DPH, Obec Martinice v Krkonoších se od 1.1.2014 stala osobou povinnou k DPH. Uvedená minimální nabídková cena za 1 m2 pozemku je proto cenou bez DPH (základní sazba 21%). Tento stav byl schválen Usnesením Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších č. 1/2014 ze dne 18.2.2014.   

V obci Martinice v Krkonoších není možnost připojit se na rozvod zemního plynu a obec nemá centrální čističku odpadních vod (každý RD musí čištění odpadních vod řešit individuálně).

Podmínky výstavby jsou podrobně popsány ve schváleném Územním plánu obce - v digitální podobě je možno nahlédnout na těchto internetových stránkách - jak mapové tak textové části ÚP ve formátu PDF:

http://www.martinicevkrk.cz/index.php?nid=1327&lid=cs&oid=1695844

 PRAVIDLA PRODEJE stavebních parcel v lokalitě "Pod nádražím" v obci Martinice v Krkonoších.

Schválení záměru prodeje stavebních parcel Zastupitelstvem obce Martinice v Krkonoších dne 26.9.2012 - usnesení ZO 4/2012 ze dne 26.9.2012 .

Návrh Kupní smlouvy - Kupní smlouva

Pro zájemce o stavební parcelu je k dispozici Formulář nabídky .

Ve formuláři vyplňujte svoje nabídky pouze pro stavební parcely, které jsou uvedeny a barevně označeny v plánku nahoře na této stránce. 

Další termín pro podání nabídky je 30. 5. 2018 do 12:00 hodin.      Více informací na Obecním úřadě Martinice v Krkonoších.

Obec Martinice