Drobečková navigace

Úvod > O Martinicích > Příroda Martinic a okolí > Geologie

Geologie

Půda v okolí vsi, stejně jako v celé Podkrkonošské pánvi má výrazné červenavé zabarvení. Je to způsobeno přítomností práškovitého krevelu, který zbarvil podkrkonošské usazeniny permokarbonského období právě do této charakteristické červenavé barvy. Martinická údolí jsou známá svými těžkými jílovitými půdami, které jsou vododržné, pomalu se zahřívají a vyznačují se vysokou hladinou spodní vody. To je také důvodem, proč v martinických údolích kvetou na jaře ovocné stromy o několik dní později než na vrších nad obcí nebo jinde v okolí. Zdejší jílovité půdy daly v minulosti vznik vyhlášenému martinickému cihlářství.

V geologickém období označovaném jako permokarbon vznikly v Podkrkonoší též usazeniny arkózových pískovců, slepenců, prachovců a jílovců. V usazeninách z té doby se nám zachovaly mnohé zkameněliny, které dokládají bohatost života v tehdejších jezerních pánvích Podkrkonoší.

Období horotvorného klidu, kdy docházelo k usazování permokarbonských vrstev, bylo přerušeno sopečnou činností. Horká láva podkrkonošských sopek utuhla v sopečnou horninu melafýr. Unikající sopečné plyny zanechaly v melafýru dutiny, které byly vyplněny roztokem kyseliny křemičité. Její pozvolnou krystalizací vznikly v dutinách melafýru podkrkonošské drahé kameny, které se těšily značné oblibě císařů Karla IV. či Rudolfa II. a jejichž sláva stála za vznikem daleko ve světě vyhlášeného podkrkonošského kamenářství. K nejznámějším podkrkonošským drahým kamenům patří acháty, jaspisy, chalcedony, křišťály, záhnědy, ametysty nebo české granáty, které nacházíme na mnoha místech v nedalekém okolí Martinic dodnes. Nejznámějšími nalezišti drahých kamenů v okolí Martinic jsou Stráž u Studence, Horka u Staré Paky, Rovně u Kalné, Levín u Staré Paky nebo Malý Kozinec u Vrchlabí.

V období označovaném jako třetihory postihlo sudetská pohoří alpínské vrásnění. Krkonoše se podél mohutných zlomových čar vysunuly vysoko nad okolní krajinu Podkrkonošské pánve. Následkem vyzdvižení pohoří se zvětšil spád řek, prohlubovala se horská údolí a vznikaly ostré horské hřebeny.

 

 

 

 

Obec Martinice