Drobečková navigace

Úvod > O Martinicích > Příroda Martinic a okolí > Rostlinstvo

Rostlinstvo

Lesní komplexy severně od obce dnes tvoří převážně smrkové porosty, původní lesní porosty v okolí obce však vypadaly jinak. V lesích rostla hojně jedle bělokorá, strom rozšířený v horách jižní části Evropy, buk lesní, tvořící květnaté bučiny s bohatým rostlinstvem v bylinném patře, javor klen, jeřáb ptačí, dub zimní, habr obecný, jilm horský, lípa srdčitá a lípa velkolistá.

Bylinné patro podhorských lesů tvoří lýkovec jedovatý, lilie zlatohlavá, vraní oko čtyřlisté, sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, plicník lékařský, kýčelnice devítilistá, kýčelnice cibulkatá, dymnivka dutá, hlístník hnízdák, zvonek širolistý, skalník celokrajný, břečťan popínavý, hrachor jarní, mařinka vonná, bažanka vytrvalá, kopytník evropský, čípek objímavý, podbílek šupinatý a mnoho dalších druhů rostlin. Podrost podhorských lesů často tvoří také keříky brusnice borůvky a mnohé kapraďorosty: žebrovice různolistá, papratka samičí, kapraď osténkatá a kapraď samec. Na lučních prameništích a slatiništích nás upoutají krásné květy orchidejí: vstavač osmahlý, vstavač vojenský, vstavač mužský, prstnatec bezový, prstnatec Fuchsův, prstnatec májový, pětiprstka žežulník nebo kruštík bahenní. Podél potoků roste v rozsáhlých porostech bledule jarní, dále též blatouch bahenní i úpolín evropský. Pod jižním úpatím hor nalezneme dobromysl obecnou, známou jako koření oregáno, toten lékařský, hrachor luční, žluťuchu lesklou, černýš hajní, marulku klinopád, čistec lesní, pryskyřník platanolistý, hořeček ladní, hořeček baltický, úročník lékařský, chrpu čekánek, komonici lékařskou, kozí bradu větší i růži plstnatou.

hub nacházíme v podhorských lesích hřib smrkový, hřib strakoš, suchohřib hnědý, hřib smrkový, hřib koloděj, hřib kříšť, suchohřib hnědý, suchohřib babku, klouzek sličný, kozák březový, křemenáč osikový, bedlu červenající, ryzec pravý, lišku obecnou, holubinku hlínožlutou, muchomůrku červenou, muchomůrku královskou, muchomůrku šedivku či muchomůrku růžovku.

 

Obec Martinice