Drobečková navigace

Úvod > O Martinicích > Příroda Martinic a okolí > Živočičstvo

Živočičstvo

Zaměřme svůj pohled nyní na živočišnou říši. Svou krásou nás upoutají podkrkonošští motýli. Exotický vzhled a rozměry tropických motýlů mají překrásní otakárek fenyklový, batolec duhový, batolec červený a bělopásek topolový. Louky a paseky zdobí v letních dnech krásné babočky, perleťovci, okáči, ohniváčci, modrásci, bělásci a žluťásci. Vyhubeni byli nádherní motýli jasoň červenooký, jasoň dymnivkový, otakárek ovocný, ohniváček rdesnový či ohniváček modrolesklý. Mezi nápadné noční motýly patří lišaj šeříkový, lišaj paví oko, lišaj topolový a lišaj svízelový, stužkonoska modrá a stužkonoska olšová, martináč habrový a martináč bukový, přástevník medvědí, přástevník hluchavkový či strakáč březový. Horskými průsmyky a sedly táhnou na své cestě k severu středomořští noční motýli lišaj smrtihlav nebo lišaj svlačcový. Z brouků nás zaujme nosorožík kapucínek, tesařík piluna, tesařík pižmový, tesařík korový, střevlík kožitý, střevlík fialový, střevlík měděný, střevlík lesní, střevlík fialový nebo střevlík zlatolesklý, v lesích žije také mohutný chrobák velký. Z vodních brouků je nápadný potápník vroubený. Na porostech smrčin škodí brouk lýkožrout smrkový. Nad podkrkonošskými rybníky létá mnoho druhů vážek a šídel. Na výhřevných stráních, porostlých šípkovými růžemi, trnkami a hlohy, můžeme zastihnout i teplomilnou cikádu chlumní, vydávající charakteristické cvrčivé zvuky, jaké známe z pobytů ve Středomoří.

Suchá kamenitá místa a výhřevné horské paseky jsou domovem ještěrky živorodé, slepýše křehkého či zmije obecné, která vzácně vytváří i zcela černou formu. Z dalších obratlovců jsou hojně zastoupeny především ptáci. Mezi typické ptáky podhůří patří červenka obecná, drozd zpěvný, pěnkava obecná, čížek lesní, hýl obecný, zvonek zelený, zvonohlík zahradní, konopka obecná, dlask tlustozobý, stehlík obecný, sýkory koňadra, modřinka, babka a uhelníček, brhlík lesní, šoupálek dlouhoprstý, náš nejmenší pták králíček obecný a obyvatel jihoevropských pohoří budníček horský, dále sojka obecná, vrána šedá, straka obecná, kavka obecná, strakapoud velký, vzácný datlík tříprstý či sluka lesní. Z dravců to jsou káně lesní, jestřáb lesní, poštolka obecná, krahujec obecný, ze sov sýc rousný, puštík obecný, kalous ušatý sova pálená či výr velký. Největším ptákem horských lesů je vzácný východoevropský čáp černý. V polovině 19. století byl vyhuben velký dravec orel skalní.

V horských lesích Krkonoš a jejich podhůří žily v minulosti čtyři velké druhy šelem, které byly vyhubeny člověkem. V polovině 18. století vymizel z Krkonoš medvěd hnědý a vlk obecný, začátkem 19. století rys ostrovid, koncem 19. století kočka divoká. Ze současně žijících savců jmenujme alespoň plcha velkého, plšíka lískového, myšici lesní, veverku obecnou, zajíce polního, srnce obecného a prase divoké, z šelem například tchoře tmavého, lasici kolčavu, lasici hranostaje, kunu lesní, kunu skalní, jezevce lesního a největší krkonošskou šelmu lišku obecnou. Do martinických lesů sestupuje z hor občas i král horských lesů, jelen evropský.

 

 

 

 

Obec Martinice