Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2006 > Červen 2006 Číslo 3 Ročník XVI.

Červen 2006 Číslo 3 Ročník XVI.

Čekárna po crash testu v pondělí 22. května 2006 krátce po půl druhé odpoledne

V úvodu minulého Zpravodaje jsem vyjádřil radost z příchodu jara a s ním i barev do našeho života. I náš parlament je po volbách o jednu barvu bohatší, ale nemyslím, že poslanci a zejména jejich strany nad barevností jásají. Po sečtení hlasů a "spravedlivém" přidělení mandátů totiž došli k dokonalému černobílému rozložení. Paradoxní je, že na volebním patu má největší podíl  právě ODS, která společně s ČSSD prosadila v roce 2000 změnu volebního zákona. Nebýt této změny, měla by dnes nová pravicová koalice 104 mandátů. Současný vývoj ale nasvědčuje tomu, že ve vládě moc barviček neuvidíme. Vypadá to pouze na modrou, za tiché podpory zelené a černé a míchat se jí do toho bude růžová a rudá. Tipnete si, co z toho vzejde?

 

Zprávy ze zasedání RO a ZO

Červnové zprávy v této rubrice obvykle zahajuji pozvánkou na jednání zastupitelstva obce. V době vydání Zpravodaje však bude již po zasedání. Pozvu Vás však na další veřejné zasedání ZO, které se pravděpodobně uskuteční ještě v červenci. Důvodem bude stanovení počtu zastupitelů do říjnových komunálních voleb. V minulém období jsme volili 15-ti členné zastupitelstvo z 20-ti kandidátů. Nyní musíme zvážit, zda se najde v obci s 570-ti obyvateli alespoň 15 až 20 občanů, kterým není lhostejné, co se v obci v příštích 4 letech bude dít. Pokud se domníváte, že byste mohli být Martinicím prospěšní, neváhejte a pojďte do toho!

Rada obce uzavřela v uplynulém období několik smluv. Tou největší, co se peněz týká, byla smlouva s firmou Automax o dodávce nového hasičského automobilu. Automobil je již připraven a převzetí se uskuteční v posledním červnovém týdnu. Další smlouva se týkala vykoupení podílu na pozemku ppč. 1148/1, což je místní komunikace. Na základě požadavku Krajské hygienické stanice proběhne v době prázdnin úprava školní kuchyně, spočívající v instalaci nových pracovních ploch a dřezů. Tímto bude zajištěn bezproblémový provoz v dalších letech. Rada se dále zabývala dvěma žádostmi o povolení výjimky z územního plánu, které doporučila zastupitelstvu ke schválení. Schváleno bylo zvláštní užívání komunikací ppč. 1109/1 pro uložení kanalizace a ppč. 1107/2 pro uložení elektropřípojky pro novostavbu rodinného domu. Po nedávném výpadku elektřiny a následné poruše na vodojemu jedná RO o zakoupení zabezpečovacího zařízení, které by včas upozornilo správce vodovodu na nízkou hladinu vody. Jednáno bylo s Policií ČR o možnosti zjišťování majitelů autovraků na území obce a možnostech stání automobilů na místních i státních komunikacích uvnitř obce. Na návrh dr. Jiřičky RO schválila uspořádání koncertu vážné hudby k prvnímu výročí opravy místní kapličky.

ing.Jan Jindra, starosta


Zprávy OÚ  

 

Jak jsme hlasovali ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 2. a 3. 6. 2006 v naší obci

Do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů bylo zapsáno celkem 465 osob. Volit přišlo 341 občanů, tj. 73,12 % (v ČR 64,47 %), kteří odevzdali 340 platných hlasů třinácti volebním stranám v tomto pořadí:

                                                              počet hlasů

  1.  ODS                                             119       35,00 %

  2.  ČSSD                                              85      25,00 %

  3.  KDU-ČSL                                         36      10,59 %

  4.  KSČM                                             33        9,71 %

  5.  SNK Evropští demokraté                   32        9,42 %

  6.  Strana zelených                               18       5,30 %

  7.  Nezávislí                                            7        2,06 %

  8.  Koalice pro ČR                                  3         0,88 %

  9.  Pravý blok                                        3         0,88 %

10.  Balbínova poetická strana                  1         0,29 %

11.  Koruna Česká                                   1         0,29%

12.  Národní strana                                  1         0,29 %

13.  Strana zdravého rozumu                    1         0,29 %

Pro informaci: v okrese Semily získala 1. ODS 38,9 % platných hlasů a v Libereckém kraji 38,81 % platných hlasů.

M. Štefanová, zapisovatelka OVK

 

Konec autobusové čekárny

Neparkovat

Velký náraz malého auta ukončil existenci autobusové čekárny v nedožitých třech letech. Jsem velice rád, že mohu napsat tento "nekrolog" pouze naší čekárně. Nechybělo totiž mnoho, pouze desítky vteřin, a mohli jsme psát nekrology skutečné. V době, kdy auto čekárnu zdemolovalo, odjel autobus od Roztok a přijížděl autobus od Studence. Lidé v čekárně, zvláště děti, by neměli mnoho šancí na přežití. A důvod, proč během okamžiku zbylo na hromadě "palivové dřevo" za několik desítek tisíc? Obyčejný spěch. Mladá řidička spěchala do Jilemnice natolik, že ještě na křižovatce předjela auto, odbočující do Roztok. Ve vysoké rychlosti však předjíždění nezvládla, dostala smyk a výsledek vidíte na fotografii. A přitom stačilo jen málo přibrzdit a zdržet se o 5 vteřin …. Až budete někdy spěchat, vzpomeňte naší nebohé čekárny!

 

-jj-

 

 

Parkování automobilů na místních komunikacích

Zima je již sice za námi, ale vrátím se k ní problémem, který je celoroční i když v zimě nejcitelnější - stání automobilů na komunikacích. Nejedná se o mnoho případů, ale i těch několik v průběhu zimy dokáže znepříjemnit ostatním obyvatelům život. Je tedy možné na silnici uvnitř obce parkovat automobil? Odpověď dává zákon 361/2000 Sb. - možné to je, pokud vedle zaparkovaného auta zůstane jeden jízdní pruh široký 3 m pro každý směr jízdy (celkem tedy 6 m). S ohledem na šířku místních komunikací, která je téměř všude menší než 3 m, není možné v celé obci parkovat na místní komunikaci ani do ní částí vozidla zasahovat! Stejná pravidla platí i pro stání na státních silnicích.

-jj-

 

Zprávy komisí  

 

Kulturní a sociální komise

 

Diamantová svatba

Občas se stává, že se krásné věci potkají. Sedmnáctého června se potkala sobota s krásným slunečným počasím a krásným výročím. Manželé Eva a Jaroslav Jirsovi oslavili 60 let společné cesty životem. Velmi nás potěšilo, že přijali naše pozvání a oslavu svého jubilea zahájili "svatebním obřadem" na naší radnici. Manželům Jirsovým přejeme ještě mnoho takových slunečných dnů naplněných pohodou a radostí ze svých nejbližších.

Manželé Jirsovi

 

 

Listujeme v obecní kronice - výsledky parlamentních voleb v obci od roku 1993, od samostatné České republiky

 

Nedávno jsme byli téměř všichni opět volit kandidáty do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, takže výsledky máme ještě v živé paměti. Pojďme trochu do historie si připomenout výsledky voleb do Parlamentu ČR v rámci Martinic od roku 1993.

Od tohoto roku se volby konaly čtyřikrát, včetně letošních.

 

Volby v roce 1996 se konaly na přelomu května a června a volební místnost byla v přísálí kulturního domu. Ve volebním kraji Východočeském kandidovalo čtrnáct stran a hnutí. V Martinicích hlasování dopadlo takto:

  1.  ODS                      27,0 % (103 hlasů)

  2.  ČSSD                    25,7 % (  98 hlasů)

  3.  KDU-ČSL               11,3 % (  43 hlasů)

  4. KSČM                      7,9 % (  30 hlasů)

  5. ODA                         7,3 % (  28 hlasů)

  6.  DŽJ                         6,3 % (  24 hlasů)

  7.  SPR-RSČ                5,8 % (  22 hlasů)

  8.  SD-LSNS                 3,9 % (  15 hlasů)

  9.  Levý blok                 2,4 % (    9 hlasů)

10.  DEU                        1,6 % (    6 hlasů)

11.  Nezávislí                  0,8 % (    3 hlasy)

12.  ČMUS                     0,3 % (    1 hlas)

Volební účast v obci dosáhla 85,8 % oprávněných voličů.

 

Po dvou letech nastala krize a šli jsme k mimořádným volbám, a to přesně 19. a 20. června 1998. Kandidovalo 11 volebních stran a volby dopadly takto:

  1.  ČSSD                    27,30 % (98 hlasů)

  2.  ODS                      26,74 % (96 hlasů)

  3.  KDU-ČSL               13,09 % (47 hlasů)

  4.  KSČM                     9,47 % (34 hlasů)

  5.  US                          9,47 % (34 hlasů)

  6.  DŽJ                         5,85 % (21 hlasů)

  7.  SPR-RSČ                2,79 % (10 hlasů)

  8.  Strana zelených       2,23 % (  8 hlasů)

  9.  Dem. unie                1,11 % (  4 hlasy)

10.  Nezávislí                  1,11 % (  4 hlasy)

11.  ČSNS                      0,84 % (  3 hlasy)

Volební místnost byla opět v přísálí KD a voleb se zúčastnilo 77,92 % obyvatel s volebním právem.

 

Další, tentokrát řádné volby se konaly po čtyřech letech, a to 14. a 15. června 2002. Volební místností byla nově zasedací místnost nového obecního úřadu. Ve volebním kraji Libereckém kandidovalo 21 stran a hnutí a martiničtí voliči hlasovali takto:

  1.  ČSSD                                           24,32 % (72 hlasů)

  2.  Sdružení nezávislých                      22,97 % (68 hlasů)

  3.  Koalice KDU-ČSL, US-DEU            15,88 % (47 hlasů)

  4.  ODS                                             14,19 % (42 hlasů)

  5.  KSČM                                           12,50 % (37 hlasů)

  6.  Strana venkova-SOS                        4,05 % (12 hlasů)

  7.  Pravý blok                                       2,36 % (  7 hlasů)

  8.  Strana za životní jistoty                    1,35 % (  4 hlasy)

  9.  Strana zelených                               1,35 % (  4 hlasy)

10.  ČSNS                                             1,01 % (  3 hlasy)

Volební účast dosáhla v obci 64,78 %.

Výsledky letošních voleb včetně účasti jsou zveřejněny na jiném místě Zpravodaje.

Josef Ullrich ml., kronikář

 

Společenská kronika  

Sňatek

Veronika Horáčková, Martinice v Krk.  - Jan Basař, Prosečné

Jana Hendrychová, Martinice v Krk.   -   Jan Sucharda, Dolní Sytová

Martina Bachtíková, Poniklá - ing. Martin Dřevojánek, Martinice v Krk.

Novomanželům přejeme hodně štěstí!

 

Životní jubilea – blahopřejeme

paní Julii Ullrichové                    92 let

paní Boženě Novákové               80 let

paní Anně Poledníkové              80 let

paní Marii Albertové                   75 let

panu Františku Pithartovi           75 let

paní Marii Růžičkové                 75 let

 

Úmrtí

19. 5.. 2006 – Jaroslav Lukeš (1925)

Rodině projevujeme upřímnou soustrast.

 

Školství

 

Květen a červen v místní základní škole

I poslední dva měsíce školního roku 2005/06 bylo v naší školičce rušno. Na děti čekalo plno tradičních akcí. Mezi nejočekávanější zajisté patřila oslava Dne matek. Ta proběhla v milé a radostné atmosféře 16.5. I letos jsme se na setkání s maminkami poctivě připravovali. Pečená srdíčka z kynutého těsta se proměnila v milá přáníčka. K dárkům ještě patřila recitace básniček, kreslený portrét každé maminky a divadelní představení "Moje maminka je ze všech nejkrásnější". Na oslavenkyně čekalo i malé pohoštění.

V pondělí 22.5. jsme navštívili Městskou knihovnu v Jilemnici. Cílem této exkurze bylo nabudit v dětech zájem o knihy a četbu, jelikož ten poslední dobou upadá. Dětem se v knihovně velmi líbilo.

Další tradiční akcí byla jízda zručnosti, při které děti plnily na kole různé disciplíny. Ve druhé, teoretické části, psaly test z dopravní výchovy.

Poslední květnový den přijel k nám do školy pan fotograf. Studený den nám neumožnil focení v přírodě, přesto se fotografie moc povedly. Budete-li mít zájem, můžete se o tom přesvědčit na vývěsce na chodbě obecního úřadu.

Červen odstartoval oslavu MDD (1.6.). I v tento den nás studené počasí zahnalo do vytopené školy. Děti ze 4. a 5. ročníků si připravily pro své mladší spolužáky a děti z MŠ z Martinic a ze Zálesní Lhoty plno veselých soutěží. Ceny za soutěže nám věnoval pan Josef Efenberk ze Zálesní Lhoty, kterému moc děkujeme za zdravé pochoutky - jablka, kedlubny, mrkve a okurky.

Společně s dětmi z Poniklé se vydali žáci ze 4. a 5. ročníků do Harrachova (6.6.). Čekalo na ně 13 km turistických tras, na kterých sbírali odpadky po neukázněných turistech. Akci uspořádali pracovníci KRNAPU. Pracovní nadšení nám bohužel kazilo velmi studené, deštivé počasí. Brzy jsme zjistili, že zahřát nás však může pouze pilná práce.

O týden později (12.6.) se počasí umoudřilo. Proto jsme uspořádali školní výlety. Nejstarší děti z pátého ročníku vyjely se svou třídní, paní učitelkou Dagmar Pavlouskovou, na kolech na hrad Kumburk. S ostatními dětmi jsme se vydali do Adršpašských skal.

Žáci 4. ročníku se 13.6. vypravili do Vysokého nad Jizerou. Účastnili se teoretického a praktického testu z dopravní výchovy. Ti nejúspěšnější mohli získat průkaz cyklisty.

Ve spolupráci s OÚ pořádal TJ SOKOL pro děti z MŠ a ZŠ kreslení na asfalt (16.6.). Škoda, že pestré obrázky s letní tématikou vydržely jen několik hodin. Večer je spláchl vydatný déšť.

Zato obrázky, které děti kreslily do školních výtvarných soutěží, budou zdobit školní družinu až do konce školního roku. Ty květnové byly na téma: "Láska", "Mandala" a "Květiny" a červnově na téma: "Kreslené písničky", "MS ve fotbale" a "Těšíme se na prázdniny".

Za kulturou se vydáme do jilemnického kina 23.6. na film "Strašpytlík".

V posledním týdnu budeme volit MISS a MISSÁKA naší školy pro školní rok 2005/06. V přírodovědných soutěžích budou děti poznávat nejznámější květiny a zvířata. Své síly si změří v atletických závodech. Děti, které rády zpívají, se nám budou moci předvést v pěvecké soutěži CARUSO.

Vysvědčení bude rozdáno v pátek 30.6.

Všem dětem i jejich rodičům přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, hezkých dobrodružství a pohody.

Renata Pavlatová

 

"Martinice a já"

Tak znělo zadání slohové práce pro žáky 5. třídy a některé pro zajímavost otiskujeme.

 

Martinice se nacházejí v Krkonoších, mezi Studencem a Jilemnicí. Okolo je spoustu lesů, rybníků a kopců.

Je tu spoustu památek a pomníků, třeba pomník T.G. Masaryka a K.H. Borovského. Z památek tu je zvonička a staré roubenky. Nachází se tu i pár křížků (boží muka). Ze sportu tu máme lyžařský vlek, kluziště, hřiště a hřiště na volejbal. Roste tu i památná lípa.

Kdybych měla hodně peněz, vybudovala bych na Hůře farmu s koňmi a westernové městečko. Martinickým občanům by se mohli půjčovat, ale cizím ne, mohli by je ukrást. Proto bych postavila velkou ohradu s poplašným zařízením. Změnila bych tu domy, které by byly na spadnutí a opravila bych je na nové. A odstranila bych tu všechen nepořádek. Ale chtěla bych, aby to tu bylo pořád prosté, nic extra. Třeba tu mít velký areál, určitě by tu bylo místo lesů parkoviště.

V Martinicích se mi líbí ten božský klid, spoustu lesů a nádherný výhled na hory. V létě můžeme dělat výpravy, koupat se v rybníku a dělat blboviny, které by nám rodiče nedovolili.

V Martinicích bych chtěla bydlet pořád, je tu hezky, žádný kravál, prostě pohoda. Nikde jinde by mi nebylo nejlíp, jenom tady.

(Martina Lukešová)

 

Martinice v Krkonoších leží mezi Jilemnicí a Studencem. Je tu hodně lesů, luk a rybníků.

Říká se, že v minulosti nás odkoupili čerti od Boha a kvůli tomu tady není kostel, ale máme tu zase hezkou kapličku. Můžeme tady vidět mnoho božích muk (křížků) a dvě sochy: jednu u školy (T.G. Masaryka) a druhou na křižovatce u kolejí (K.H. Borovský). V zimě se můžeme pochlubit vlekem a kluzištěm. V létě hřištěm nebo novým rybníkem.

Kdybych mohla, udělala bych tu nové cesty, za školou bych postavila veliké prolézačky a bazén.

Líbí se mi, že je tu škola až do páté třídy. Že tu v zimě jezdí vlek, ale nejhezčí je nádraží, protože máme největší nádraží v okolí.

Mně se v této obci moc líbí, protože tu mám kamarádky a je tu hezky.

(Hana Kynčlová)

 

Poloha Martinic je v Podkrkonoší. Nejbližší město je Jilemnice a nejbližší vesnice je Studenec. Krajina je tady hodně lesnatá.

Před školou je socha Tomáše Garrigua Masaryka a nedaleko je památný křížek. Za kravínem na velkém kopci je také náhrobek s křížkem. Na křižovatce nedaleko přejezdu je památná socha Karla Havlíčka Borovského. U Štefanů je také křížek, bývala tam i zlatá soška, kterou si někdo odnesl.

Na Martinicích bych změnila, aby tady nebylo tolik rybníků, protože začátkem jara a na podzim tu je hodně mlhy. Odstranila bych bývalou továrnu, staré domy na rozpadnutí (musely by být ale z cihel, aby nebyly památečné). Postavila bych tu papírnictví. Vybudovala bych malou nemocnici pro první pomoc, aby to bylo třeba na zlomeniny a na různé úrazy, s kterými se nemusí do nemocnice.

Na Martinicích se mi moc líbí, že tu je hodně lesů, hřiště, v zimě vlek (i když tam nechodím), kluziště. V létě nový rybník, o víkendu nebo o velkých prázdninách se tam chodíme koupat. Taky se mi líbí, že je tady škola i školka. Je taky dobře, že je tady nádraží.

Líbí se mi tady, když jsem u babičky na prázdninách nebo na víkend. Je tady docela klid. Ráda chodím v létě do lesa a na podzim na louky.

(Klaudie Flajšrová)

 

Martinice leží v Podkrkonoší mezi Jilemnicí a Studencem. Krajina je v Martinicích hezká, až na odpadky, které lidé vyhazují. Okolo Martinic jsou rybníky, lesy, louky, ale je tu i jiná příroda, např. potoky, pole a bohužel i menší skládky.

V Martinicích máme sochy významných osobností, například sochu Karla Havlíčka Borovského nebo Tomáše Garrigua Masaryka. Také tu máme křížky a památný strom. Máme tu i tělovýchovné kroužky, jako je třeba Sokol, do kterého spadá fotbal a aerobik. Také tu každou zimu hasiči provozují o víkendech vlek a celý týden kluziště.

V Martinicích bych odstranila starou nefungující továrnu Koloru a místo ní bych postavila bazén nebo koupaliště. Také bych tu postavila větší obchodní dům a pro menší děti dětské hřiště. Do Martinic bych dala nějakou menší nemocnici nebo aspoň nějakou doktorku. Hodila by se nám sem také lékárna.

V Martinicích se mi líbí nově opravená zvonička. Je tu dobré, že máme kroužky, které nám pomáhají ke zdraví a k tomu, že nejsme ztuhlí. Jsem ráda, že tu je škola aspoň do páté třídy. Líbí se mi tu nový rybník a jsem ráda, že se nový rybník propojil cestou se Slaňákem.

Martinice je klidná vesnice, máme tu lesy, louky, rybníky, potoky a potůčky a hlavně zde máme čistší ovzduší než třeba ve městech. Tak na to bych sem lákala lidi. Až budu dospělá, asi bych tu nechtěla bydlet, ale chtěla bych se sem vracet. Martinice jsou hezké, ale na větší nákupy musíme vždy dojíždět do Jilemnice.

(Lenka Pavlousková)

 

Martinice se nacházejí v Krkonoších. Krajina je tu docela hezká.

Historické památky jsou třeba - před školou socha T.G. Masaryka a na křižovatce K.H. Borovský. Sporty - je tu kluziště, fotbalové hřiště, vlek a Sokol.

Změnil bych cestu před naším bývalým domem a postavil bych na Valšově louce domy. A odstranil bych tu chaloupku před Bucharovými.

Zde se mi líbí, že je tady kluziště, fotbalové hřiště. Jsou tu hezké lesy, louky, rybníky. Líbí se mi dům Hany Kynčlové.

Můj vztah k obci je docela dobrý, protože bych tady chtěl ještě bydlet, protože tady mám druhého nejlepšího kamaráda a dvě hodné babičky a jednoho dědu.

(Ondřej Dufek)

 

Kultura

„Kuk“ Koncert  u kapličky (11. června t.r.)

Téměř po roce od slavnostního znovuotevření rekonstruované kapličky sv. Jana Nepomuckého se konal koncert duchovní hudby v provedení chrámových sborů z Jilemnice a Horní Branné. Pod vedením ředitele kůru u sv. Vavřince v Jilemnici p. ing. Nováka byly dávány duchovní skladby mozartovského období, a to jak Mozarta samotného, tak jeho vrstevníků či následovatelů. Zvláště Mozartova mše C dur v pěveckých sólech mužských partů byla velmi pěkným hudebním zážitkem. I když návštěva nebyla příliš velká, věříme, že příští koncerty duchovní hudby přivedou ke zvoničce více posluchačů. V podzimním období v září připravujeme vystoupení sboru Satori z Poniklé. Zároveň věříme, že prostřednictvím „Kuk“ nahlédneme do krásy klasické hudby a věříme, že se nám podaří vytvořit tradici pravidelných koncertů vážné hudby, a to nejen duchovní.

                                                                       dr. Bohuslav Jiřička

Chrámové sbory při koncert u kapličky-zvoničky

 

Informace Obecní knihovny

Knihovna bude otevřena ve čtvrtek 29. 6., o prázdninách ve čtvrtek 13. 7. a   24. 8. od 15.30 do 18.00 hodin. Dále pak od 7. 9. jako doposud každý sudý čtvrtek. 

 

 

Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici

Čt    6.7., 17.00 hod.     - tradiční KONCERT ke státním svátkům Cyrila a Metoděje a mistra Jana Husa (evangelický kostel Křížlice): Michal Hanuš - varhany, Karel Jakubů - zpěv.

Ne   6.8., 13.30-19.00 hod. - 16. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB (zámecký park, v případě nepříznivého počasí SD Jilm), odpolednem bude provázet imitátor Libor Pantůček.

Pá 11.8., 20.00 hod.      - country bál se skupinou TROSKY (hřiště u nemocnice)

 

Prázdninový kytarový kurz

pod vedení kytarového virtuosa a výborného pedagoga Libora Fišera v týdnu od 31. 7. do 4. 8. V kurzu budou probíhat základy výuky kytarové hry pro začátečníky, pro pokročilé i bluesová nebo jazzová improvizace.

 

Jilemnické improvizování "Deset, chili deset D N I"

Kurz od 10. 7. do 16. 7. (18.00 - 20.00 hod.) vede Petr Pochop, člen divadla Malé Vinohradské.

 

Příměstský tábor

pro děti věku 6-10 let v týdnu od 21. do 25. 8.. Program: výlety za poznáním, hry, koupání a závěrečný táborák.

 

Nabídka kurzů a kroužků: Kurz taneční a společenské výchovy, Německý jazyk - začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, Hravá němčina pro předškolní děti, Anglický jazyk - začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, Hravá angličtina pro předškolní děti, Ruský jazyk - začátečníci, pokročilí, Orientální tanec - začátečníci, pokročilí, děti, TAI-ČI - začátečníci, pokročilí, Veselé pískání pro děti od 5 let, Dramatická výchova pro děti od 6 do 10 let, Divadelní kroužek pro děti od 10 do 15 let, Přírodovědný kroužek pro děti od 6 let.

Informace a přihlášky na tlf.: 481 54 40 70. 

 

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Správa KRNAP - Krkonošské muzeum v Jilemnici ve spolupráci s firmou MERKUR TOYS s.r.o. Police nad Metují pro Vás připravila  výstavu stavebnic a technických hraček „Pojďte si s námi hrát“. Výstava potrvá do 30. září 2006.

 V pátek 30. června v 17.00 hod. bude zpřístupněna veřejnosti nová muzejní prodejna a nová výstavní síň v čp. 1 (vstup z barokního průjezdu proti faře). Zároveň zde bude otevřena výstava Zvony a zvonky, která se pro mimořádný úspěch v upravené podobě opakuje. Výstava potrvá do 31. 8. 2006.

 

Krakonošova tržnice - prodejní výstava v Roztokách se bude konat o víkendu 8. a 9. července 2006 od 8.00 do 17.00 hodin. 

 

Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou

Pokud nebudete vědět, kam se o prázdninách vydat s dětmi na výlet, zavítejte do Pasek n. J. na výstavu „Kdo si hraje, nezlobí“. Hračky datované do 1. poloviny 20. století jsou ze sbírek paseckého památníku, muzea ve Vrchlabí a Jilemnici. Především ale od paseckých rodáků, kteří zapůjčili stavebnice, hry, panenky, leporela, knihy, vláčky a mnoho dalších hraček, se kterými si hrávali jejich rodiče nebo oni sami v paseckých chalupách. Výstava potrvá do 13. května 2007.

Otevírací doba:   Út - Ne     9.00 - 12.00    13.00 - 16.00 hodin (od ledna do prosince kromě listopadu, v zimě otevřeno do 15.00 hod., tlf. 481 523609)  

 

Sport     

 

Informace TJ SOKOL Martiniuce

Ani jsme se nestihli pořádně po zimě rozkoukat a jarní fotbalová sezóna je za námi. Muži se dlouho trápili a vše nasvědčovalo tomu, že budou mít velké starosti se udržet v okresním přeboru i pro příští rok. Naštěstí v závěru zabojovali a nakonec obsadili osmé místo ze čtrnácti týmů. To žákům se dařilo podstatně více. Po úvodní části skončili ve své skupině na druhém místě za Poniklou. Z tohoto místa postoupili do závěrečných bojů o 1.-4. místo. Porazili Novou Ves a ve finále je čekala opět Poniklá. Finále bylo opravdu velmi vyrovnané. O tom konečně svědčí i to, že po dvou zápasech o vítězi rozhodovaly pokutové kopy. A jediná branka rozhodla o tom, že náš tým skončil druhý. Ti, co  poslední zápas viděli, potvrdí, jak dramatické toto utkání bylo a došlo i na slzy. Klukům samozřejmě gratulujeme. Poděkování patří i trenérům Vítězslavu Malému a Romanu Koubovi.

Muži tedy zůstávají i nadále v okresním přeboru pod vedením Josefa Vancla.  Tým žáků končí. Na příští rok pro tuto kategorii nemáme dostatečný počet chlapců. Ale mládežnický tým z Martinic nezmizí. Novou sezónu zahájí mužstvo dorostu, a to pod vedením Romana Kouby a Petra Buryánka. Semilský okres ale soutěž dorostu ruší pro malý počet družstev, a tak jsme dorost přihlásili pod okres Trutnov.

V pátek 16. 6. nám děti opět nakreslily spoustu hezkých obrázků na asfaltovou plochu okolo budovy TJ. První velký letní lijavec je bohužel ještě ten den omyl. 

Po krátkém odpočinku se poslední týden v červenci opět rozjíždějí víkendové sportovní akce. Většina těchto akcí je určena pro širokou veřejnost, a tímto vás na ně zveme. Fotbalového turnaje se zúčastní i tým z Martinic u Holešova. Letošní návštěva „Martiňáků“  je jubilejní - slavíme 30 let družby. Proto chystáme taneční zábavu pod širým nebem a to v den turnaje. O zábavu se postará kapela Koneckonců a doufáme, že se přijdete všichni pobavit. A koho nenaláká muzika a tanec, tak třeba s chutí ochutná grilované sele.

Zde je kompletní soupis akcí: 

1.         29. 7. 2006 (sobota) OD 9.00 HOD.

                VIII. ROČNÍK MARTINICKÉHO MEMORIÁLU VE FOTBALE

2.           5. 8. 2006 (sobota ) OD 9.00 HOD.

                IX. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE TROJIC „BALDACHÝN„

3.         12. 8. 2006 (sobota) OD 9.00 HOD. 

                X. ROČNÍK  VOLEJBALOVÉHO TURNAJE DVOJIC „O POHÁR                                            STAROSTY OBCE“

4.         19. 8. 2006 (sobota) OD10.00 HOD.

                VIII. ROČNÍK TURNAJE V PETANQUE

5.         27. 8.2006 (neděle )OD 14.00 HOD.

                DĚTSKÝ DEN

 

A ještě je tu jedna akce, kam Vás chci jménem naší TJ pozvat. Touto akcí jsou Krakonošovy letní podvečery v Jilemnici, kde naše děvčata vystoupí. Celý tento školní rok pilně nacvičovala a  výsledkem jsou tři aerobikové choreografie. Dvě jste již mohli vidět a ta třetí bude mít v Jilemnici premiéru. Takže pokud máte chuť holky podpořit, přijďte se podívat v pátek 14 .7. v 17.00 hodin na jilemnické náměstí.

Přejeme Vám krásné léto. 

Za TJ Sokol Petra Vanclová

 

Plavecký bazén a sauna v Jilemnici budou letos v provozu až do 13. 8. Pak bude následovat měsíční letní odstávka a provoz bude opět zahájen v pondělí 11. 9. Aktuální provozní dobu sledujte přímo v bazénu nebo na www.sport-jilemnice.cz.

 

Cestování               

 

Egypt - článek jste již přečetli v minulém e-zpravodaji.m-

 

Jiná sdělení                                             

 

Informace Sboru dobrovolných hasičů

Členové našeho sboru se 27. a 28. 5. 2006 zúčastnili oslav 120tého výročí založení hasičů ve Studenci. V rámci oslav proběhla v sobotu na parkovišti u sokolovny soutěž historických stříkaček, na které nechyběla ani naše stará stříkačka. V neděli se zástupci sboru účastnili slavnostní Valné hromady v sokolovně a následně za doprovodu dechové hudby z Nové Paky průvodu od "Lípy" v dolení části obce do areálu "Orlovna" u školy. Oslava byla velmi dobře připravena, ale díky ne příliš pěknému počasí méně navštívená.

V sobotu 10. června se v Nedaříži konala oslava u příležitosti otevření nových hasičských garáží. Součástí programu bylo vystoupení mažoretek, předvedení požárního útoku hasičů z Nedaříže a také jsme zde předvedli naši historickou stříkačku v chodu. Místní hasiči nám přislíbili účast na naší akci spojené s předáním nového hasičského vozidla, která je naplánována na 22. července 2006.  

V sobotu 17. června se naše družstvo mužů a žen zúčastnilo Okrskové soutěže požárních družstev okrsku "Studenecko" v Kruhu v hoření části obce, na louce vedle příjezdové komunikace k zemědělskému družstvu. Celkem bylo přihlášeno 24 požárních týmů. V kategorii ženy jsme skončili na 2. místě za vítěznou Bukovinou (z 8) a v kategorii muži na 6. místě (1. Studenec, ze 16)). Dle závěrečného hodnocení velitele okrsku se úroveň a tudíž i výsledné časy neustále zlepšují. Dokladem toho je, že časový rozdíl výsledků mezi 2. a 6. místem činí pouhé 4 sekundy. Hasiči z Kruhu měli soutěž dobře připravenou. Proto jim za tuto úspěšnou akci patří od nás vřelé poděkování.

Za SDH Bohumil Ducháček

 

P O Z V Á N K A

Vážení členové SDH a spoluobčané,

rádi bychom vás pozvali na poslední rozloučení s naším zasloužilým zásahovým vozidlem – TATROU 805, která po úctyhodných 50-ti letech odchází do důchodu. Zároveň bychom vám rádi představili její nástupkyni - nové hasičské auto GAZELLE KOMBI.

Akce se bude konat v sobotu 22. 7. 2006 od 13.00 hod. u místní hasičárny. Občerstvení bude zajištěno.

Zároveň žádáme všechny rodiče, prarodiče, tety a strýčky, aby s sebou vzali i svoje ratolesti všech věkových kategorií. Budou zde pro ně připraveny hry a soutěže o drobné ceny. Děti do 15–ti let, které budou mít zájem, se mohou předběžně přihlásit do dětského soutěžního družstva, se kterým nás budou reprezentovat na okresní soutěži.

Na Vaši návštěvu se těší

                                                               hasiči Martinice

 

 

Změna provozní doby na Poště v Martinicích v Krkonoších

Od 1. 7. 2006 Vás obslouží v těchto následujících časech:

Po, Čt, Pá        7.30 - 10.30     13.00 - 14.45

Út                    7.30 -   9.30

St                    7.30 - 10.30     13.00 - 14.45      15.30 - 16.00

 

Z rybníka, potoka i řeky

S koupáním v Martinicích před výstavbou rybníka Zákřežníka u hřbitova byla potíž. Buď se muselo do Studence do továrních rybníků nebo do Jilemnice na koupaliště. Také jsme přehrazovali Jilemku, většinou u mostu přes cestu na Javorek, k pramalé radosti majitele přilehlé louky. Byl to takový bahnitý „kačák“, ale nám to nevadilo. Tehdy se ještě v Jilemce proháněla hejna třpytivých rybek (chytali jsme je na zahnutý špendlík s žížalou), v tůních se nacházeli potoční škeble a nádherní „klepeťáci“. Našemu zájmu se těšily i tůně vzniklé přehrazením potoka u několika máchadel prádla.

V případě teplého počasí se také o nedělích zajíždělo na kolách do Benešova u Semil na Jizeru. To ale muselo být nejméně týden teplo, jinak Jizera byla hrozně studená. Do Benešova ve válce se muselo přes Mříčnou a Peřimov, silnice přes Hrabačov už byla v Sudetech. Koupání v Benešově mělo tu nevýhodu, že se muselo  přes hlubinu přeplavat na druhý slunečný břeh, kde byl písek, oblázky a sluníčko. To byl problém, poněvadž jsme spoře ovládali pouze „psinku“, nebo se ještě mohlo jít kus proti proudu a tam Jizeru přebrodit. Cesta zpět byla tatáž. Buď „psinkou“ přes hlubinu nebo proti proudu přebrodit. Na stráni nad písečným břehem byly dvě chalupy se starousedlíky, kteří měli pro zkrácení cesty přes vodu na břeh vytaženou pramici. Tu jsme někdy využívali jako střechy, když nás přepadl déšť, nebo jsme si dovolili a pak jsme brázdili klidnou hladinu, neboť několik desítek metrů po proudu byl tovární jez, který Jizeru zklidnil. Ačkoliv cesta do Benešova byla poměrně dlouhá, rádi jsme se na toto místo vraceli. Romantické koupání pod vysokou skálou, skoky do hlubiny z kamenného výčnělku, slunění na písečném břehu a konečně i házení „žabiček“ nás lákalo k opětovné návštěvě.

Do Sytové na Jizeru k Hladíkovu mlýnu jsme jezdívali až po válce. Tehdy jsme se ještě vydováděli na dřevěném jezu, podplouvali stavidla a sledovali pstruhy, jak se mrštně dostávají přes jez. Dnes není po mlýnu ani památky, jez vzala voda, zůstaly jen zbytky betonových propustí.

-Tš-

 

K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Hrad Pecka

Hrad Pecka

byl vystavěn ve XIV. století některým z pánů z Vartenberka, který se psal z Pecky. V r. 1432 byl po celý rok marně dobýván Sirotky. Koncem XVI. století dostala se Pecka panu Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic, který vystavěl jihozápadní část hradu, zejména velký palác. Později od roku 1627 patřil hrad klášteru Kartuziánů ve Valdicích. Až do roku 1830 se zachoval v obyvatelném stavu, toho roku však vyhořel a stal se zříceninou. Ve 19. a 20. století došlo k dílčím opravám a jeho zabezpečení před dalším chátráním. Hrad je v dnešní době zcela přístupný návštěvníkům a stále dobře udržován.

Robert Řemínek

 

 

Všem našim čtenářům přejeme pohodové léto.

Martinice v Krkonoších 21. 6.  2006

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 7,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk R. Friede, Roprachtice, tlf. 481 593163.

 

 

 

 

 

 

 

Obec Martinice