Drobečková navigace

Úvod > Martinický zpravodaj > Ročník 2007 > PROSINEC 2007 Číslo 6 Ročník XVII.

PROSINEC 2007 Číslo 6 Ročník XVII.

 

Výstava betlémů 1. - 3. prosince 2007 - betlém zhotovil a zapůjčil pan Ladislav Kavan

, a je tu zase

konec roku, Štědrý den, kapr ve vaně (nebo už v mrazáku), no a taky zima - myslím roční období. Po prvním příchodu sněhu, skoro přesně na Martina, je to nyní takové, takové nijaké. Řada z Vás, které potkávám, jistě už má běžky připravené v komoře a těší se na první sklouznutí. Taky hasiči na vleku jsou připraveni, jenom ten sníh se jaksi ne a ne dostavit. Možná namítnete, že se nemusí tolik topit a vyhazovat, že se lépe jezdí a chodí. Já vím, ale v tomto čase má být sníh a pořádná zima. Aby si odpočinula příroda, děti se mohly pořádně vyřádit a konec roku s jarmarky, Štědrým dnem a příchodem Nového roku byl jako na obrázcích Josefa Lady. Snad se dočkáme.

Dovolte mi popřát Vám příjemné a klidné prožití nadcházejících svátků, radost z dárků pod stromečkem, do dalšího roku pevné zdraví, pohodu doma v rodinách a hodně štěstí.Zprávy ze zasedání RO a ZO


Jednání zastupitelstva obce se konalo dne 11.12. 2007. Zastupitelstvo schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 3, upřesňující příjmy a výdaje Obce Martinice v Krkonoších ke konci roku. Byla odsouhlasena smlouva s Libereckým krajem na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2008, bylo schváleno rozpočtové provizorium na rok 2008, žádost MAS - Přiďte pobejt o poskytnutí bezúročné půjčky na provoz kanceláře v případě schválení dotace od Ministerstva zemědělství - programu Leader 2007 ve výši 20.000,- Kč. Dále byla schválená nová výše vodného pro příští rok 2008, dle rozhodnutí zastupitelstva je to XX Kč / m3 včetně DPH.

Rada obce rozhodla postupně na svých jednáních o konání ekumenické bohoslužby u příležitosti památky zesnulých dne 27.10., byla schválena smlouva s akademickým sochařem Jiřím Novákem na opravu dvou místních křížků, byl podepsán dodatek smlouvy o dodávce vody pro sousední Obec Roztoky u Jilemnice, RO schválila zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Martinice v Krkonoších provedené kontrolorem z krajského úřadu a byl odsouhlasen nákup antivirového programu pro počítač v místní knihovně na další dva roky. Rada obce uzavřela dodatek smlouvy s Českou poštou - pravidelné zvyšování nájmu dle roční inflace, schválila znění smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci čp. 163 s ing. Trýznovou z Jilemnice, výpověď z nájemního vztahu na zemědělské pozemky pod nádražím firmě ZETKA Strážník a.s., Studenec a konání XV. Sousedského bálu 1.3. 2008 se skupinou SONET Košťálov. RO odsouhlasila projektovou dokumentaci na výstavbu RD pana B. Nádvorníka, schválila napojení na místní komunikaci a připojení na vodovodní a kanalizační řad pro tento dům. Na základě předložených nabídek byla jako zpracovatel geometrického plánu pro rozparcelování pozemků pod nádražím vybrána firma GEOP Jilemnice. Rada obce odsouhlasila konání výstavy betlémů v prostorách obecního úřadu a prodej pohlednic a dalších propagačních materiálů na této akci, schválila úhradu členského poplatku pro sdružení Jistota a budoucnost (řeší situaci okolo zkrachovalého KTP Quantum). Dále byla schválena dohoda o podmínkách úpravy lyžařských běžeckých tratí a příspěvku na údržbu tratí se Svazkem měst a obcí Krkonoše. Uskutečnilo se již pravidelné zpívání o prvním adventu, vánoční setkání v KD a den otevřených dveří v místní mateřské školce. O podrobnostech se dočtete v dalších příspěvcích.

Leoš Mejvald, starostaZprávy OÚ


Vyvážení popelnic

v úterý 25. 12. 2007 a na Nový rok 1. 1. 2008 proběhne tak jako každé jiné úterý v roce.Vodné pro rok 2008

Jak jsem již v minulém čísle zpravodaje avizoval, dojde v příštím roce ke zvýšení ceny vodného. Zvýšení ceny je způsobeno jednak nutností vytvoření finančních rezerv pro rozvoj a udržování sítě vodovodů a kanalizací v obci a jednak také nezvyšováním ceny vody od roku 2003 (ale s růstem cen energií a dalších nákladů v letech 2003 - 2007). Kalkulace v případě naší obce vyčísluje finanční rezervu na 300.000,- Kč v roce 2008. Metodika Ministerstva zemědělství ohledně výpočtu konečné ceny vody pro odběratele jasně stanovuje, co lze do nákladů uplatnit a jak se cena tvoří. V ceně jsou zahrnuty odvody za čerpanou vodu (2 kč/m3), náklady na čerpání vody z vrtu do vodojemů, chemikálie a ostatní materiál na úpravu vody, úhrada za služby spojené s opravami a údržbou vodovodních řadů a technologie, rozbory kvality vody, správní režii a samozřejmě také již zmiňovanou finanční rezervu na rozvoj a údržbu sítě vodovodů a kanalizací.

Cena vody v okolních obcích - Roztoky u Jilemnice 20 Kč/ m3, Studenec 17 Kč/m3 nebo potom Jilemnice 32 Kč/ m3. V případě Jilemnice bohužel dochází ke snižování odběru vody z martinického zdroje, i když původně měla být Jilemnice zásobená daleko více. Průměrný odběr v letech 2000 - 2003 byl 173.800 m3, v roce letošním odeberou odhadem pouze 56.000 m3. Nevíme jak zastavit tuto klesající tendenci odběru, přitom naše podzemní voda je kvalitní a povolené čerpání dovoluje každoroční odběr 200.000 m3 vody pro Jilemnici.

V posledních víkendových dnech tohoto roku provede pan Holubec odečty vodoměrů. V případě, že Vás nezastihne doma, zanechá ve schránce vzkaz k samoodečtu stavu vodoměru. Tento nám, prosím, doručte na obecní úřad, abychom mohli provést vyúčtování vodného za rok 2007.

-lm-


Výstava betlémů

Tak se to, myslím, povedlo! Iniciátorka a duše celé akce Milada Štefanová poslední týden před otevřením výstavy skoro ani nespala, jak se obávala, jestli vše dobře dopadne. A ono se to nakonec v dobré obrátilo, inu ne nadarmo se říká, že "štěstí se musí jít naproti". Vy, martiničtí občané, jste na výzvu zareagovali, a tak jsme výstavu mohli připravit.

Milada zorganizovala tým realizátorů, kde každý měl nějaký úkol, svoji činnost. Ať již to byly členky kulturní a sociální komise, stavěči betlémů či zprostředkovatel noclehu (výstava byla pod dozorem ve dne i v noci) nebo moje osoba jako svážeč a donašeč. Snad každý, kdo výstavu shlédl, odcházel s dobrým pocitem a nejednou byla slyšet i slova chvály.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří svoje betlémy zapůjčili a spolu s ostatními se tak podíleli na povedené akci. Pokud máme hovořit v číslech - sešlo se více jak 380 návštěvníků a na dobrovolném vstupném se vybralo celkem 7 373,50 Kč. Tyto prostředky byly věnovány dětem a potřebným. Děkujeme.

-lm-


Fond rozvoje bydlení

Majitelům domů a bytů připomínáme, že začátkem roku 2008 bude již podesáté vyhlášeno výběrové řízení pro poskytování půjček z FRB na opravy a modernizaci bytového fondu.

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček: vestavba bytu do půdního prostoru, půdní nástavba bytů na ploché střechy, oprava střechy domu, rekonstrukce vytápění domu (přechod na LTO, PB, el.en.), dodatečná izolace domu proti spodní vodě, obnova fasády domu, zateplení obvodového pláště domu, vybudování ČOV nebo septiku ke stávajícímu domu, vybudování WC, koupelny nebo sprchy v bytě, kde není.

Upozorňujeme však, že na tyto stavební činnosti musí být vydáno řádné povolení. Půjčky jsou poskytovány se 4 až 5 procentním úrokem a s dobou splatnosti 4 až 5 let. Bližší informace obdržíte na OÚ.60 let Mateřské školy v MartinicíchV září letošního roku uplynulo 60 let od otevření Mateřské školy v Martinicích. Z její kroniky vybíráme:


Období prvních 10ti let

Mateřská škola byla otevřena 1. září 1947 s jedním oddělením v budově základní školy. Jako první ředitelka působila paní Libuše Kožíšková.

Školní rok 1952-53 byl zahájen v nově upravených místnostech v pravé severní části budovy kulturního domu školským referentem Mil. Říhou. Ředitelkou se stala Eva Jirásková, která založila kroniku mateřské školy. Bylo zapsáno 25 dětí a zaveden celodenní provoz. V dalším roce bylo od října zapsáno 27 dětí, školní lékařkou byla doktorka Petrláková. Provoz školky probíhal i přes celé prázdniny. V tomto období začíná vyvářet i školní jídelna, stravuje se 32 žáků. Školka obdržela dar od Karla a Věry Kopeckých 1.000,- Kč (zakoupena opona a horizont pro maňáskové divadlo, houpačka).

Zaměstnanci v tomto období:

ředitelky - paní Kožíšková, Jirásková, Jiroušková, Stará

učitelky - paní Kocourová, Šaldová, Volechová

provozní - paní Sucharová, Janatová, Kučerová, Jirsová, Dědečková,

Rybářová


Období od roku 1957 – 1967

Školka byla umístěna v budově kulturního domu dole, nahoře působila družina. Na zahradě bylo zřízeno nové pískoviště. V roce 1959-60 zapsáno 25 dětí, zima byla krutá, místnosti se nedaly vytopit. Začínalo se se stavebními pracemi (bourání příček, nová šatna, ložnice, chodba, ve třídě byly položeny nové parkety), nově oplocena zahrada. Od r. 1959 ředitelka Jílková, od prosince 1962 nastupuje ředitelka B. Hanušová, která založila družbu s mateřskou školou na Slovensku v Necpálech, okres Martin. Dochází k vylepšení vybavení v herně. Probíhají brigády rodičů, je ustanoveno SRPŠ. V roce 1966 probíhala adaptace střední části kulturního domu, kde byla kuchyň, jídlo se dováželo 2x denně z továrny. Výuka ve školce rušena křikem a zpěvem zedníků a používáním vulgárních výrazů.

Zaměstnanci v tomto období:

ředitelky - paní Jílková, B. Hanušová

učitelky - paní Straková

provozní - paní Horáčková, Vanclová, Kašičková, Seidlová,

Stehlíková, Krausová, Janatová


Období od roku 1967 – 1977

K 1. září 1967 nastupuje pí. uč. Mládková, v době její mateřské dovolené zde zastupuje paní Věra Vejrová. Spolupráce s patronátním závodem, probíhají ukázky výchovné práce. Nákupy hraček z darů. Dále je zlepšováno prostředí MŠ, spolupráce s Tělovýchovnou jednotou, SPO a s Kolorou 14. Úspěchy dětí ve výtvarných soutěžích. MŠ patří pod MNV Studenec.

Zaměstnanci v tomto období:

ředitelka - paní Hanušová

učitelky - paní Mládková, Vejrová, Oždianová, Sládková

provozní - paní Horáčková, Rybářová, Kardošová, Johnová


Období od roku 1977 – 1987

Od 1 .září 1977 působí na škole ředitelka H. Oždianová. V tomto roce byly zřízeny v obci mikrojesle – výpomoc s vybavením, ale i v oblasti výchovné. Probíhá velká přestavba, ústřední topení do celé budovy, družina přechází do základní školy, mateřské škole bude patřit celá polovina budovy. Nová střecha na celé budově, rozšíření hygienického zařízení, nové příčky, obložení, podlahy. Nevyhovující nábytek nahrazen novým. Po úpravách přijato 30 dětí. Byl vydán nový „Program výchovné práce pro jesle a mateřskou školu“ a příslušné metodiky. Vedou se roční plány, záznamy o dětech a další dokumentace. V roce 1979 odchází do 1. třídy 18 dětí. V tomto roce zůstala na zimu nedokončena střecha, všude zatékalo. V dalších letech je stále zapsáno 31-32 dětí, mnoho zůstává neumístěných.

Zaměstnanci v tomto období:

ředitelka - H. Oždianová

učitelky - paní Sládková, Holcová, Nálevková

provozní - paní Horáčková, Johnová, Bukovská, Kracíková,

Ullrichová, pan Kašička


Období od roku 1987 – 1997

Společné akce s MŠ Studenec a Zálesní Lhota. Mnoho změn na postu učitelek (paní Nálevková, Kubátová, Blažková, Nosková, Geissová). Další stavební práce – protiradonová opatření (podsekávání budovy a zřízení odvětrací drenáže). V tomto období odchází do důchodu dlouholetá kuchařka paní Horáčková, na její místo nastupuje paní Eva Johnová. Mateřská škola přechází pod zřizovatele Obec Martinice v Krkonoších (dříve Kolora 14). Zrušeno SRPŠ.

Zaměstnanci v tomto období:

ředitelka - Hana Oždianová

učitelky - kromě výše zmíněných též paní Janovská Věra,

Šimůnková Radka

provozní - paní Horáčková Z., Johnová E., Horáčková A., Braunová

J., Ullrichová H., pan Braun L.


Období od roku 1997 – 2007

Během těchto let se podařilo uspořádat mnoho pěkných akcí a výletů, např. do Bozkovských jeskyní, Adršpašských skal apod., tradicí jsou akce ke Dni dětí pořádané TJ Sokol, obecním úřadem a nově i SDH. Náročné ale byly hlavně změny organizační a majetkové. V r. 2001-02 si vytváří MŠ nový Rámcový vzdělávací program, podle kterého se pracuje s malými obměnami dosud. Budova mateřské školy nejprve vrácena v restituci a posléze prodána soukromému vlastníkovi. Prostory MŠ se ocitají v pronájmu. V r. 2003 dochází ke spojení MŠ a ZŠ pod jedno ředitelství a vzniká jeden právní subjekt pod vedením ředitelky B. Karlové. V tomto roce odchází do důchodu dlouholetá ředitelka a učitelka H. Oždianová. V době prázdnin se provádějí nejnutnější opravy prostor mateřské školy a kuchyně, např. malování, výměna oken či vybudování malé tělocvičny.

Zaměstnanci v tomto období:

ředitelky - paní H. Oždianová, B. Karlová- Janoušková

učitelky - paní V. Janovská, R. Šimůnková, M. Dittrichová

provozní - paní H. Ullrichová, B. Machovcová, J. Braunová, M.

Šolcová

Josef Ullrich ml., kronikářSpolečenská kronikaNarození

1. 11. 2007 - Ondřej Vancl

Rodičům i novorozenci přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.


Životní jubilea – blahopřejeme

pan Antonín Spanilý 93 let

pan Jiří Kovář 75 let

pan Hynek Štefan 70 letŠkolstvíDen otevřených dveří u příležitosti 60. výročí založení Mateřské školy v Martinicích

V neděli 9. 12. 2007 proběhl Den otevřených dveří v MŠ - prohlídkou všech prostor, které slouží dětem (herna, tělocvična, jídelna, ložnice...). Byli jsme potěšeni velkou účastí (téměř 100), kdy nás navštívili nejen bývalí zaměstnanci a žáčci naší školky, také rodiče současných dětí a prarodiče, ale i rodiče, kteří mají v budoucnu zájem umístit své děti v naší MŠ. Nejvíce pozornosti věnovali dětským výrobkům a výtvarným pracem a především kronikám, kde se na fotografiích nakonec každý poznal. Při rozhovoru s nimi nás těšilo, když si vzpomněli na různé zážitky, které ve školce prožili. Z této akce si každý odnesl malou pozornost, kterou pro ně vyrobily naše děti.

Jsme rádi, že se akce zdařila.

Kolektiv mateřské školy

Vystoupení dětí MŠ na Vánočním posezení v kulturním domě

Vděčné obecenstvo...


Listopad a prosinec v místní škole

Měsíc listopad uzavírá první čtvrtletí školního roku. Pro žáky to znamená především prověřování jejich znalostí z probraného učiva. Rodiče se o prospěchu a chování svých ratolestí mohli informovat 21.11. na rodičovské schůzce. V listopadu byla uzavřena i výuka plavání v jilemnickém bazénu. Všichni jeho absolventi obdrželi "mokré diplomy", které zhodnotily jejich snažení.

Na divadelní představení "Čert a Káča" jsme se vypravili do jilemnického KD 27.11. Zmodernizovaný pohádkový příběh se dětem líbil a odnesly si tak pěkné kulturní zážitky. Zvláště těm citlivějším pohádka připomenula, že se už za týden mohou s čertem potkat osobně doma i ve škole.

Po celý měsíc listopad jsme se pilně připravovali na nadcházející vánoční svátky. V hodinách hudební výchovy jsme nacvičovali koledy, se kterými jsme vystoupili u obecního úřadu na "Zpívání o prvním adventu" 2.12. Chtěla bych pochválit zejména naše prvňáčky, kteří zvládli za krátký čas nacvičit čtrnáct koled.

V hodinách pracovního vyučování starší děti vyráběly drobné dárky a přáníčka. V kroužku dovedných rukou se pod vedením paní učitelky Pavlouskové pustily do pečení perníkového betlému. Velmi se jim povedl a byl vystaven na výstavě betlémů na OÚ. V hodinách literární výchovy jsme nacvičovali básničky a "Vánoční příběh" se kterými vystupujeme 9.12. v KD na "Vánočním posezení". S tímto pásmem chceme ještě potěšit školkáčky v Mateřské škole v Hrabačově - 10.12. a děti z jilemnického "Dětského centra" - 14.12. A když už budeme v Jilemnici, určitě se zastavíme v místním muzeu. Necháme si pustit mechanický Metelkův betlém, který v nás navodí tu pravou nostalgickou vánoční atmosféru a zhlédneme výstavu "Pozdraveno budiž světlo", která nás seznámí se starými svítidly, křesadly, sirkami a s dalšími zajímavými věcmi.

Nebeská a čertí návštěva proběhla v naší nazdobené školičce 5.12.. I tentokrát se kontrolovalo především chování našich školáků. Mnohým sahala Mikulášova slova hluboko do svědomí a věříme, že jim dané sliby o zlepšení vydrží alespoň do Vánoc.

V úterý 11.12. se mohly naše děti více dozvědět o tradici a historii Vánoc. S touto tematikou je přišla seznámit pracovnice z Katachetického centra z Hradce Králové.

Školní výtvarné soutěžení se v listopadu neslo v duchu "Duchů a dušiček", doplnili je "Eskymáci" a "Podzimní draci". Vánoční prosincová témata potěšila nejednoho výtvarníka: "Čert, Mikuláš a anděl", "Stromeček", "Betlém" a "Vánoce". Děti se pustily s chutí do práce a svými obrázky vyzdobily školní družinu.

Po tři týdny u nás tradičně probíhala dobrovolná finanční sbírka na konto Adventních televizních koncertů. Výtěžek je vždy věnován na dobrou věc a pomůže mnoha nemocným a potřebným lidem.

V posledním týdnu čeká na děti řada příjemných akcí. K těm tradičním patří oblíbené prostření vánoční tabule u krmelce pro lesní zvěř nebo společná oslava Vánoc s malými martinickými školkáčky. Děti se mohou těšit i na nové akce, které pro ně připravili pracovníci z libereckého ekologického centra. Po celé dopoledne 17.12. se budou zábavnou a hravou formou dovídat spoustu zajímavostí o lese a vánočních zvycích.

Poslední školní den v roce 2007 bude věnován Vánoční besídce, kde si děti mezi sebou vymění drobné dárečky a pocítí tak, jak je krásné nejen dostávat ale i obdarovávat.

Na pátek 21.12. bylo vyhlášeno ředitelské volno, po něm následují vánoční prázdniny. Do školních lavic se děti vrací 3. ledna 2008.

Za celý kolektiv se s Vámi rozloučím přáním z našeho "Vánočního příběhu":

A tak ten vánoční čas

po roce připomínáme si zas.

Srdečně přejeme Vám všecky,

prožijte si ho moc hezky.


Navzájem se rádi mějte

a v roce 2008 jen samé štěstí potkávejte.

Přejeme i mnohem víc,

my školáci z Martinic.

Renata Pavlatová


Hodnocení dětí ze ZŠ na výstavu betlémů:

Dne 3.12. 2007 jsme byli na výstavě betlémů na obecním úřadě. Výstava se mi moc líbila, protože to muselo dát hodně práce všechny betlémy sestavit. Nejvíce se mi líbily betlémy z korálků. (Veronika Hájková) - Dne 3.12. jsme byli na OÚ. Šli jsme se podívat na různé betlémy. Nejvíce se mi líbily starodávné betlémy, protože ty novější nebyly moc opravdický. Potom se mi ještě líbil korálkový betlém. (Dana Zimová) - Dne 1.-2.12. 2007 jsme vystavovali na obecním úřadě betlémy. I my jsme přispěli nějakým betlémem. Nejvíce se mi líbil betlém ze samorostů. Všechno se mi líbilo. (Barbora Šafránková) - Nejvíc se mi líbil betlém se „skejťákem“ od Johnových a betlém ze samorostů od Růžičkových. Dali jsme tam jeden betlém a celkově se to povedlo. (Ivan Mitrus) - Výstava betlémů byla celkem hezká. Nejhezčí a nejsrandovější byl asi ten ze samorostu. A asi ještě ten „skejťák“. Ale i ty všechny byly hezké. (Iveta Kňákalová) - Moc se mi to líbilo, protože ty betlémy byly dobře zpracované. Ale ten náš se mi líbil nejvíc. (Matěj Ott) - 3.12. jsme byli na výstavě betlémů. Nejvíce se mi líbil moderní betlém od Johnových. (Martin Mejvald) - Nejvíce se mi líbily velké betlémy třeba Oždianových, Šimůnkových, Mitrusových a Štefanových - Kučerových, taky samorosty. Jinak byly všechny betlémy hezké. (Tomáš Brož) - Bylo to moc pěkné. Mně se nejvíc líbil betlém Mitrusových. (Roman Vydra)


 

Malujeme - po síti

Český rozhlas vyhlásil již XII. ročník mezinárodní výtvarné soutěže, v letošním roce pak na téma Hudba a já. Této soutěže se zúčastnili i žáci výtvarného oboru při Základní umělecké škole v Jilemnici. Ze 4 000 přihlášených prací z celé republiky se jilemničtí dostali do užšího finále. Mezi 12 nejlepších výtvorů se pak dostal i Jindra Skokan (ze třídy Jany Haukové) se svou keramickou loutkou. Okolo 300 nejlepších děl pak bylo vystaveno v červnu a červenci na výstavě v Muzeu hlavního města Prahy. Gratulujeme a Jindrovi přejeme, ať se mu tak daří i nadále.Kultura


Betlémy z našich rodin

První prosincový víkend, první adventní neděle. Před obecním úřadem se za špatného počasí koná, již po sedmé, tradiční koncert dětí Základní školy. Při koledách se slavnostně rozsvěcuje vánoční stromek. Dalo by se říci akce, na jejíž konání jsme si již zvykli a zařadili ji do podvědomí koloběhu ročních dob.

Letos jsme se však rozhodli podniknout něco méně obvyklého, zato organizačně náročnějšího. Pod záštitou Obce byla ve dnech 1. a 2. 12. uspořádána výstava betlémů. Již počátkem podzimu se v minulém Zpravodaji objevilo avízo s prosbou, aby místní občané zapůjčili tradiční výtvory dědů a pradědů, které v zdejším kraji „Muderlantů zpod Žalýho“ mají dávnou tradici. „Výstavu jsme chystali s nadšením, ale také s obavami, zda lidé budou ochotni své rodinné poklady zapůjčit“ , svěřuje se Milada Štefanová, jedna z hlavních obětavých iniciátorek akce. Dnes můžeme říci, že výsledek předčil ta nejoptimističtější očekávání. Jen lze litovat, že zasedací místnost obecního úřadu není nafukovací. Na ploše 6 x 8 m se zde shromáždilo 30 velkých betlémů a dalších 10 jesliček. Téměř vše výtvory předků martinických občanů, ale též současníků. Vyřezávané dřevěné figurky, kašírované papírové krajiny, malované kartonové, jesličky keramické či z hrubé borové kůry a dokonce netradiční ztvárnění betléma z dřevěných samorostů. Velká část betlémů se každoročně v zdejších rodinách vystavuje od Štědrého dne až do Hromnic. Jiné z vystavených se z přítmí půd dostaly na světlo boží po 10 i více letech a tak se nelze divit, že při jejich sestavování nastaly nemalé potíže. Pilní organizátoři v pátek před výstavou opravovali, lepili a kašírovali ještě dlouho přes půlnoc…

O sobotním ránu bylo již vše v plné kráse připraveno přijmout prvé návštěvníky, kteří díky chybě v Deníku Pojizeří klepali na dveře již hodinu před otevřením. Tradiční betlémy doplnily perníkové dekorace vyrobené dětmi martinické školy a háčkovaní andílci od místních zručných rukou. Děti objevují, staří vzpomínají, jak ten který betlém viděli naposledy při návštěvě u souseda před padesáti lety… Některé výtvory pro vzpomínku zastupovala alespoň jejich fotografie, jako velice zdařilý betlém Rudolfa Jirsy zhotovený v letech 1940 – 44, který je v současnosti zapůjčen v jilemnickém muzeu. Jeho dřevěné figurky „reprezentují“ naši vísku i na vánočních pohlednicích.

Výstavu shlédlo 378 osob. Uvážíme-li, že Obec Martinice v Krkonoších má i s nemluvňaty 575 obyvatel, je to počin úspěšný. Vše tak dopadlo díky úsilí 14ti obětavců, kteří se na přípravě podíleli a díky 29 rodinám, které byly ochotny díla zapůjčit. Nebyla to prezentace špičkových uměleckých děl. Nebyl to ani žádný bombastický kulturní zážitek. Bylo to prostě pohlazení na duši. A toho je nám v dnešní uspěchané době zapotřebí jako šafránu.

Miloš Růžička


Betlémy a jesličky

Prapůvodem jesliček jsou obrazy z období středověku s motivem narození Ježíška. Poprvé s myšlenkou zobrazit živě narození Ježíše přišel František z Assisi, zakladatel řádu františkánů. Před Vánocemi roku 1223 postavil v jeskyni nedaleko italského města Assisi jesle vystlané senem, k nim přivedl osla a volka a spolu se svými přáteli z kláštera tu uspořádal mši. Podle legendy se mu pak v jeslích zjevilo skutečné Jezulátko, které si mohl pochovat. Jeho nápad se ujla a začal se šířit po celé Evropě.

U nás byl podobný betlém poprvé postaven v roce 1562 v Praze, následovaly kostely v dalších městech. Brzy se výjevy s jesličkami objevily i v kaplích na hradech a zámcích. Odtud vedla cesta v první povovině 18. století mimo církevní půdu, do sídel nižší šlechty a domácností bohatých měšťanů. To už ovšem nebyly figury v životní velikosti, ale začaly se zmenšovat.

Příběh o Jezulátku narozeném na slámě byl tak přitažlivý a oblíbený, že si lidé začali jesličky vyrábět sami. Sice v miniaturní podobě, ale v bohatším a pestřejším provedení. Začaly se objevovat figurky řemeslníků, venkovanů, ponocných a také různých domácích a exotických zvířat. Největší rozkvět lidového betlemářství nastal v průběhu 19. stoeltí.

Zpočátku si lidé vyráběli betlémy jen pro sebe a o Vánocích je vystavili doma ve světnici. Ukazovali je pak svým sousedům, někdy od nich dostávali za podívání malé dárky. Protože byl o betlémy zájem, začali mnozí vyrábět figurky na prodej a tyto se pak prodávaly na předvánočních trzích.

Známe řadu oblastí, kde má výroba betlémů svou dlouhou tradici. Mezi nejznámější patří východní Čechy, Krušné hory a Podkrkonoší, Valašsko, Slezsko, Příbramsko a Českomoravská vrchovina. V každém kraji se dělaly betlémy trochu jiné a z různých materiálů.

Pro Podkrkonoší jsou typické jesličky dřevěné, vyřezávané z lipového nebo smrkového dřeva, barvené. Ústředním motivem byla vždy jesličková scéna s klaněním tří králů. Lidové betlémy mají velké kouzlo v tom, že zobrazují všední život na vesnicích nebo malých městech. Podkrkonošské betlémy korespondují s obsahem podkrkonošských koled.

Druhy a rozměry betlémů se velmi různí. Skříňové betlémy se snesly dolů za účelem koledování a obchůzek, figurkové se každý rok znovu stavěly a často zabraly velkou část světnice. Také použivé materiály se lišily - dřevo, papír, keramika, kašírování, z novějších trendů např. kukuřičné šustí, vosk, perník.

V typickém českém betlému se nachází tyto postavy: Ježíšek s volečkem a oslíkem, Panna Maria s Josefem, Tři králové, pastýři a ovce, muzikanti, anděl zvěstování a betlémská hvězda letící přes noční oblohu.

Milovníci betlémů jistě znají jilemnický Metelkův pohyblivý a ozvučený betlém, celé Muzeum betlémů najdeme ve východočeských Třebechovicích pod Orebem.

Věříme, že naše letošní výstava betlémů Vás potěšila a navodila atmosféru blížících se Vánoc.

Zpracovala Dagmar PavlouskováInformace Obecní knihovny

Ve čtvrtek 27. 12. 2007 bude knihovna uzavřena. Od čtvrtka 10. 1. 2008 platí pravidelná provozní doba: 15.30 - 18.00 hodin.Plesová sezóna 2008 - KD Martinice

16. 2. - Hasičský bál SDH Martinice

1. 3. - 15. Sousedský bál Obce Martinice v Krkonoších

2. 3. - Dětský karnevalVýběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici:

Čt 10.1., 19.00 hod. - NĚMÝ BOBEŠ, Divadlo Járy Cimrmana

Pá 18.1., 19.30 hod. - L. KELLERBAUER (Vocásková) - soprán, S.

Kellerbauer - tenor, J. Pěchočová - klavír

Út 22.1., 19.30 hod. - HVĚZDNÝ EXPRES, Vladimír Hron

Út 29.1., 18.00 hod. - EGYPT, země dvou světadílů, přednáška s

promítáním cestovatele O. Valáška

Čt 31.1., 19.30 hod. - SOUDNÉ SESTRY, Divadlo V Roztocké

Po 4.2., 18.00 hod. - BÍLÁ ORCHIDEJ, Eva a Vašek

Út 5.2., 20.00 hod. - KALEIDOSKOP taneční skupiny Paul Dance

Čt 14.2., 19.30 hod. - ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH,

strhující herecký duet Ch. Poullain a O. Kaisera

Ne 17.2., 14.30 hod. - KOCOUR V BOTÁCH, pohádka

Út 19.2., 18.00 hod. - AFGHÁNISTÁN, film a beseda o lidech žijících v této zemi

Út 26.2., 19.30 hod. - HOUSLOVÝ KONCERT, Ivan Ženatý

Taneční kurz pro pokročilé a taneční kurz pro dospělé: bude probíhat v měsíci březnu a dubnu 2008, uzávěrka přihlášek do 11.2. 2008.

Bližší informace podá: SD Jilm, tel. 481 544070, Inf. středisko, tel. 481 541008, www.sdjilm.cz


KINO 70 Jilemnice - výběr: Gympl (27.12.), Kurz negativního myšlení (29.12.).

Galerie V Kotelně

Výstava SETKÁNÍ - nejen Dany Gregové (poznámka redakce: roz. Bukovské), Nataši Dobešové a Lenky Rejlové, ale i keramiky a textilu. Výstava potrvá do 31. ledna 2008.


Krkonošské muzeum v Jilemnici

Výstava Pozdraveno budiž světlo - o svícení a svítidlech, potrvá do 29. února 2008.Sport


Informace TJ SOKOL Martinice

Příspěvek naší TJ bude stručný, přeci jen toto předvánoční období je více ve znamení odpočinku.

Vrátím se k uplynulé fotbalové sezóně. Muži dle oficiálních výsledků přezimují na čtvrtém místě. V tabulce střelců si z martinického týmu nejlépe stojí Martin Horáček (6.-9. místo) a Kudrnáč Filip s Davidem Svobodou (12.-20. místo). Zde je kompletní tabulka výsledků.TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)


1.

Sokol Dolní Branná B

13

8

3

2

47: 26

27

( 12)


2.

SK Mírová B

13

7

5

1

35: 18

26

( 5)


3.

Sokol Rovensko B

13

7

4

2

38: 23

25

( 4)


4.

Sokol Martinice

13

7

4

2

33: 22

25

( 7)


5.

TJ Poniklá

13

7

2

4

28: 25

23

( -1)


6.

Sokol Mříčná

13

6

2

5

33: 23

20

( 2)


7.

SK Studenec B

12

6

1

5

32: 26

19

( 1)


8.

Zálesní Lhota

13

4

4

5

36: 34

16

( -5)


9.

TJ Košťálov C

13

4

3

6

38: 33

15

( -3)


10.

HSK Benecko

13

4

3

6

31: 39

15

( -3)


11.

FC Víchová B

13

4

2

7

20: 24

14

( -4)


12.

Spartak Rokytnice B

12

3

3

6

26: 34

12

( -6)


13.

Sokol Horka

13

2

1

10

16: 43

7

(-14)


14.

TJ Vysoké B

13

2

1

10

8: 51

7

(-14) 

Jedinou větší akcí v závěru tohoto roku byla oprava střechy na budově TJ. Již delší dobu jsme se potýkali se stále se zhoršujícím stavem eternitových částí střechy, a tak byla původní krytina nahrazena plechem v celém rozsahu. Klempířská firma opravila i další špatná místa a také okenní parapety. Na jaře by mělo ještě dojít k výměně okapů.

Začátkem roku se opět rozjedou hodiny aerobiku pro ženy. Konkrétní datum zahájení bude zveřejněn prostřednictvím plakátů.

Závěrem Vám chceme popřát krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví do nového roku 2008.

Za TJ Sokol Petra VanclováJiná sdělení


Informace Sboru dobrovolných hasičů

Valná hromada našeho sboru se bude konat v sobotu 5. ledna 2008 od 16.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Na tuto schůzi srdečně zveme všechny členy a příznivce sboru. Zároveň zde také budou vybírány členské příspěvky za rok 2007 ve výši 50,-- Kč a 20,-- Kč od studentů a seniorů, nezapomeňte proto vzít členské průkazy. Zvláště uvítáme členy ve vycházkových uniformách.

Hasičský bál se uskuteční v sobotu 16. února od 20.00 hodin v KD Martinice. K tanci a poslechu nám bude hrát kapela GRADACE z Horních Štěpanic.

Ještě několik informací k LYŽAŘSKÉMU VLEKU na kopci “Hůra“. Pokud to sněhové podmínky dovolí, vlek bude v provozu každou sobotu a neděli od 9.00 do 16.00 hodin. Je vhodný zejména pro děti a začátečníky a délka upravované sjezdovky je 330 m.

Bližší informace na tel. 605 768719, 774 312338.

Jednotlivé jízdné: 10 jízd – dospělý 70 Kč, 20 jízd – dítě do 150 cm 70 Kč

Časové jízdenky: dopolední od 9 do 12.30 hod. - dítě do 150 cm 100 Kč, dospělý 130 Kč, odpolední od 12.30 do 16 hod. - dítě do 150 cm 100 Kč, dospělý 130 Kč

Celodenní jízdenka: dítě do 150 cm 150 Kč, dospělý 220 Kč

Školám a skupinám nabízíme možnost pronájmu LV s obsluhou jakýkoliv všední den tj. pondělí – pátek za jednotnou cenu 6 500 Kč/den. Provozní doba je od 9 – 16 hod. (popř. dle dohody).

Součástí LV je malý bufet, kde je možno se po skupinkách občerstvit. Po dohodě je možné zajistit jakýkoliv druh občerstvení.

Kontaktní osoba: Pavlína Maternová, tef. 775 172445, e-mail: maternovi.lp@seznam.cz

Bohumil Ducháček a Pavlína MaternováLyžařské běžecké tratě

Za příznivých sněhových podmínek budou opět hasiči Martinice za přispění obce upravovat běžecké tratě v rozsahu, jak jste zvyklí: na starém rybníku a za hřbitov, od dolní stanive lyžařského vleku směrem k Zálesní Lhotě, od horní stanice vleku směrem na Rovnáčov a přes Luhovec k vysílači s otočkou u Braunových. Nástup na tratě je možný také u Kynčlových - dnes Říhových, čp. 56.

Přesto, že nejsou tratě upraveny tak kvalitně jako na Jizerské magistrále nebo na Horních mísečkách, snad slouží svému účelu, avšak nemalé prostředky a úsilí nás stojí. Těší nás, když jsou tratě hojně lyžaři využívány. Pdotýkám lyžaři, protože právě pro ně jsou tratě určeny. Chodit po procházkách můžou pěší po vypluhovaných cestách, máme jich v obci dost.

Josef John


Provozní doba o vánočních svátcích v místním Konzumu

So 22.12. 7.30 - 11.00 hodin

Ne 23.12. ZAVŘENO

Po 24.12. 7.30 - 11.00 hodin

Út, St 25.-26.12. ZAVŘENO

Čt-Pá 27.-28.12. 7.30 - 17.00 hodin

So 29.12. 7.30 - 11.00 hodin

Ne 30.12. ZAVŘENO

Po 31.12. 7.30 - 11.00 hodin

Út 1. 1. ZAVŘENOLed, brusle, hokejky

V padesátých letech minulého století se ještě sokolské kabiny skvěly novotou a také nátěr ohrazení zimního stadionu ještě pořádně neoschl a už se hrálo okresní kolo v hokeji. Tehdy se ještě našlo dost pracovitých rukou, které s lopatami a košťaty pomáhaly udržet čistou ledovou plochu. Bylo to často s vypětím všech sil, jen ohromné hromady vyházeného sněhu svědčily o nevšedním úsilí.

Hokejové zápasy vyjednával „kouč“ Karel Šalda. Hrálo se hodně doma, ale také se zajíždělo na stadiony do okolí. Jednou se také jelo na zápas do Turnova. Teploměr ukazoval mínus patnáct stupňů. Vezl nás Václav Hanuš s „koloráckou“ Erenou. Pod plachtou jsme seděli na dřevěných lavicích, pod nimi byly brusle, hokejky a výstroj. Kdosi přinesl petrolejová kamínka, ale ta víc čadila než hřála. Do Turnova jsme dojeli řádně promrzlí, nasáklí petrolejovým dýmem, ale na kluzišti nikdo nebyl. Turnovským se z teplých kabin nechtělo, po chvíli se ale přeci přihrnuli. Pod umělým osvětlením si nás zvědavě prohlíželi, co to z těch Martinic přijelo za kuckající mouřeníny, neboť jsme byli cítit petrolejem a od sazí více podobní chrchlajícím černochům. Zápas sám byl velmi rychlý, jiskřilo se od ledu, bruslí i hokejek, každý se chtěl zahřát v promrzlém vzduchu. Pokud pamatuji, rozešli jsme se smírně, jenom po cestě nás doma musel rozmrazit pořádný hrnek horkého silného grogu.

I přes silné mrazy nás vždy doprovázelo několik věrných diváků a činovníků. Bohužel už řada z nich není mezi námi. Jako „kouče“ a fotografa dokumentaristu jsme měli Karla Šaldu, činovníky Václava Volecha a Petra Buriánka, sudí byl František Jebavý. Z tehdejšího mužstva zaslouží vzpomínku Karel Kašička, Sláva Rybář, Mirek Bedrník a Jarka Svoboda.

-Tš-


Koledy z Martinic

V knížce Krkonošské koledy od řídícího učitele Josefa Horáka je uvedeno 6 koled s místem určení z Martinic. Nejznámější, pro nás martiničáky, je asi koleda „Co jsem se smutnej natěšil na ten boží Štědrej večír,....“, kterou každý rok společně zpíváme s dětmi z místní základní školy na Zpívání o prvním adventu nebo pak na Vánočním posezení v KD. A abychom důkladně neznali jenom tuto jedinou, vybrali jsme pro Vás „Pastouškové, vstávejte, v Betlémě se svítí,....“. Příští rok si Vás pak vyzkoušíme, jak jste se ji naučili a společně si ji zazpíváme.

koleda z Martinic


Zimní MartiniceZimní Martinice

 

 

 

 

 


 

Předplatné Martinického zpravodaje

na rok 2008 si lze zajistit na obecním úřadě v ceně 90,-- Kč. Zpravodaj budete moci zakoupit i v místním Konzumu, na místní Poště a na OÚ v ceně 15,-- Kč za jeden výtisk. Vychází 6x do roka koncem každého sudého měsíce.

Děkujeme za zájem o náš časopis a dále všem dopisovatelům za jejich příspěvky, fotografie a panu R. Řemínkovi za kresby.K obrázku na zadní straně Zpravodaje

Karlova Koruna, zámek v Chlumci nad Cidlinou - novostavbu barokního zámku si nechal postavit František Ferdinand Kinský v letech 1721 - 1723 podle projektu architekta Jana Blažeje Santiniho a pod vedením Františka Maxmiliána Kaňky. Osobité řešení a dokonalé provedení činí ze zámku jeden z vrcholů barokní architektury v Čechách. V roce 1943 zámek vyhořel a nákladná rekonstrukce poté byla dokončena až v roce 1968. Zámek je přístupný veřejnosti a základem jeho expozice jsou sbírky rodu Kinských.

Robert Řemínek

-

Karlova Koruna, zámek v Chlumci nad Cidlinou
Martinice v Krkonoších 11 12. 2007

Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších. Cena 15,-- Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk: www.intertisk.cz Jilemnice.

Obec Martinice