Změna velikosti písma

Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Městský úřad Jilemnice Odbor dopravy - stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/2951

Městský úřad Jilemnice Odbor dopravy - stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/2951Datum konání:
24.8.2020
Datum ukončení:
30.10.2020

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podal navrhovatel Silnice LK a. s., IČO 28746503, Československé armády 4805, 466 05 Jablonec nad Nisou
(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
komunikace: silnice č. III/2951, místní komunikace
termín: 24.8.2020 – 31.10.2020
akce: Přestavba mostu ev. č. 2951-2 na propust Martinice v Krkonoších
priloha_814290176_0_MART_SilnLK_Stan_PÚP_uzav_2951_2.pdf

priloha_814290176_1_Situace_DIO.pdf