Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Plány obce > Prodejna

Prodejna

Historie 

Martinický zpravodaj  březen 2022

V minulosti byl prodej potravinářských výrobků v obci rozdělen do několika prodejen v málo vyhovujících nebo zcela nevyhovujících prostorách. Proto došlo z podnětu občanů k myšlence vybudovat samostatnou novou prodejnu všech druhů potravin. Národní výbor zařadil stavbu do plánu „akce Z“, a tak se v roce 1966 započalo se stavbou. Na akci odpracovali občané mnoho set brigádnických hodin, a proto byla v necelých dvou letech stavba dokončena.
Rozpočtové náklady činily 390.000,- Kčs, ty skutečné byly o 16.000,- Kčs nižší. Prodejní plocha činila 82 ma tržba v této prodejně dosáhla v roce 1969 již 2.138.000,- Kčs. V roce 1976 bylo vyasfaltováno prostranství u samoobsluhy a v roce 1980 došlo k požadovanému rozšíření prodejny, také v „akci Z“. V dubnu bylo navezeno 2.000 ks škvárovek, do června obstarán další potřebný materiál a v červnu se pustila parta Jaroslava Buďárka, čp. 33, člena komise pro výstavbu MNV, do stavby. Od 20. října do 2. listopadu pak byla samoobsluha uzavřena, prodej zboží zajištěn v pojízdné prodejně a došlo ke konečným úpravám, vymalování a úklidu rozšířené prodejny. Ta byla vybavena novým vnitřním zařízením a chladícími pulty, takže 3. listopadu mohl být zahájen opět prodej. Hodnota díla rozšířené samoobsluhy činila 200.000,- Kčs, finanční náklady pak 117.000,- Kčs.
Následující provoz a postupný úpadek, který vyvrcholil uzavřením prodejny, máme ještě všichni v živé paměti. Jak již bylo zmíněno výše, v roce 2021 získala obec budovu do svého majetku a chystá se její znovuotevření. Věřím, že najde mnoho spokojených zákazníků a bude i nadále sloužit k účelu, pro který byla postavena.                                                                                                                                                      Josef Ullrich, kronikář.

 
Prodejna v majetku obce

Dne 29. června 2021 zastupitelstvo obce na svém zasedání řešilo situaci možného zachování obchodu v obci. Opětovně, tak jako před dvěma roky s Českou Poštou, zastupitelé posuzovali význam a potřebu zajištění základních služeb občanům, tentokrát možnosti zajištění obchodu se základními potravinami pro naši obec. Po projednání byla schválena Kupní smlouva s družstvem Jednota, spotřební družstvo Jilemnice, IČ 00032182, na koupi stavební parcely číslo st. 290 o výměře 951 m2, jejíž součástí je budova prodejny čp. 199 a pozemkovou parcelu číslo 1205 o výměře 17 mza celkovou kupní cenu 3.492.200,- Kč dle znaleckého posudku Ing. Biena. Byla schválena i možnost převodu stávajícího vybavení prodejny dle předávacího protokolu za dohodnutou kupní cenu celkem 130.000,- Kč. Zápis kupní smlouvy do KN byl uskutečněn dne 30.7.2021 .

20220322_141430.jpg 20220322_141537.jpg

Dne 22. 2. 2022 zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při rekonstrukci prodejny čp. 199 s firmou OBIS s.r.o., Nová Paka, Přibyslavská 200, IČ 60933682 dle předložené cenové nabídky v částce 1.266.760,03 Kč bez DPH, 1.532.779,64 Kč včetně DPH.

V prodejně proběhla kompletní rekonstrukce rozvodů elektrické energie, topení, vody, stavební úpravy vnitřního členění prodejních skladovacích ploch a rekonstrukce podlahy. Jak jste již v únoru 2022 zaznamenali, byly instalovány nové výlohy, dveře a okna a je zde také namontováno nové tepelné čerpadlo - nový zdroj vytápění prostor prodejny.

20220602_075558.jpg

20220602_075633.jpg

Dále bylo 22.2.2022 zastupiteli schváleno provedení stavebních úprav veřejného prostranství v okolí prodejny  a podání žádosti o dotaci na tyto práce vůči MAS "Přiďte pobejt!"  Byl proveden výběr zhotovitele a dne 7.9.2022 byla podepsána Smlouva o dílo s firmou IMDV Horka s.r.o. na realizaci úprav veřejného prostranství. Realizace venkovních úprav okolí prodejny v dubnu a květnu roku 2023 probíhá za dotační podpory Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF), se kterým byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Dotace činí 480.000,- Kč. Celkové náklady stavebních úprav veřejného prostranství činí dle Smlouvy o dílo 775.435,98 Kč včetně DPH.    

 Prodejna.jpg