Kluziště

 

Celodenní vstupné: do 15 let               - 30,-

                                   15 let a více        - 50,-

 

PROSÍME VÁS, POKUD JSTE VSTUP NEUHRADILI NAŠÍ OBSLUZE, PŘI ODCHODU Z KLUZIŠTĚ PŘÍSLUŠNOU ČÁSTKU VHOĎTE  DO POKLADNY NA DVEŘÍCH  ŠATNY .

PŘEDEM DĚKUJEME

Něco o našem dotačním projektu:

21.8.2013 Sokol Martinice prostřednictvím Leoše Mejvalda podepsal dohodu se Státním zemědělským intervenčním fondem o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova prostředníctvím MAS „Přiďte pobejt!“ o.s Celková přiznaná dotace je ve výši 351 tis. Kč a bude použita na projekt: „Přiďte si zabruslit !“. Tento projekt se týká obnovy našeho kluziště. Ihned jsme zahájili realizaci tohoto projektu a tak jste si jistě všimli, že kluziště doznalo spousty změn. Mantinely jsou opraveny a opatřeny novým nátěrem. Staré ochranné sítě a pletivo nahradily nové a velkou změnu doznalo také osvětlení. Tato výměna osvětlovacích těles nám umožní snížení spotřeby elektrické energie. Velkou položkou je nákup nového zahradního traktoru se sněhovou frézou. Toto je záležitost, kterou bychom bez dotace rozhodně nemohli uskutečnit. Tento traktor svými parametry a příslušenstvím umožní snadnější zimní i letní údržbu a nahradí tak dožilou elektrickou frézu, která byla na obsluhu a energii podstatně náročnější. Taktéž je pořízeno nové audio vybavení pro ozvučení ledové plochy, ale i pro využití při letních aktivitách. Dále pro dočišťování ledové plochy byla pořízena plastová sněhová hrabla.

V současné době probíhají poslední části realizace projektu a kupa papírování a do 30.1. 2014 chceme požádat o proplacení dotace. 

Dne 28.1.2014 předložila Petra Vanclová v Hradci Králové veškeré potřebné podklady k žádosti o proplacení dotačního projektu, 26.2.2014 proběhne fyzická kontrola projektu. 

Fyzickou kontrolu provedli pracovníci SZIFu, neshledali žádných problémů a pochybení a dotační projekt byl dne 4.4.2014 schválen a navržen k proplacení.

Finanční prostředky byly připsány na účet TJ Sokol Martinice dne 11.4.2014. Na základě Smlouvy o předfinancování projektu uzavřené s Obcí Martinice v Krkonoších byly dne 15.4.2014 vráceny zapůjčené finanční prostředky zpět na účet obce.  

Děkujeme zastupitelům obce Martinice v Krkonoších za vstřícnost, bez takto poskytnutých finančních prostředků na předfinancování projektu by TJ Sokol Martinice v Krkonoších nebyla schopna projekt zrealizovat.