Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláškaVyvěšeno: 3. 8. 2020
Sejmuto: 31. 12. 2022
Evidenční číslo: 501/2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 následovně:
I.
Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Katastrální území Martinice v Krkonoších není v příloze (seznam katastrálních území) uvedeno.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 3. 08. 2020 15:52