Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, 460 02 LIBEREC - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 462477/24/2600-11530-507374

Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, 460 02 LIBEREC - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 462477/24/2600-11530-507374Vyvěšeno: 12. 4. 2024
Sejmuto: 13. 5. 2024
Evidenční číslo: 248/2024

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"), oznamuje, že ode dne 12.04.2024 do dne 13.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 446756/24/2600-11530-507374, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně       DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit. Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz.
Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 12.04.2024
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 13.05.2024
L.S. Mgr. Martin Příhůnek
ředitel odboru a zástupce ředitele sekce

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 04. 2024 14:19