Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > MěÚ Jilemnice - odbor dopravy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

MěÚ Jilemnice - odbor dopravy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacíchVyvěšeno: 15. 5. 2024
Sejmuto: 31. 5. 2024
Evidenční číslo: 321/2024

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY
Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podal dne 14.3.2024 navrhovatel Obec Martinice v Krkonoších, IČO 00580805, Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších (dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
s t a n o v í 
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích komunikace: Místní komunikace akce: Osazení DZ B11 + E13 Martinice v Krkonoších
na pozemku parc. č. 299/1 v k.ú. Martinice v Krkonoších takto: Osazení dopravního značení č. B11 "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel" společně s dodatkovou tabulkou E13 "Mimo dopravní obsluhy čp. 150 a 153 a vozidel rybářské stráže ČRS" v místě dle přílohy "Návrh_DIO".

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 15. 05. 2024 9:19