Změna velikosti písma

Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Finanční úřad pro Liberecký kraj Veřejná vyhláška stanovení daně z nemovitých věcí na rok 2020.

Finanční úřad pro Liberecký kraj Veřejná vyhláška stanovení daně z nemovitých věcí na rok 2020.Vyvěšeno: 23. 4. 2020
Sejmuto: 27. 5. 2020
Evidenční číslo: 274/2020

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27.04.2020 do dne 27.05.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz)
pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 613392/20/2600-11460-507374, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020. Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit. Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz.
L.S. Mgr. Martin Příhůnek
ředitel odboru

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 23. 04. 2020 8:16