Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, veřejná vyhláška OOP.

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, veřejná vyhláška OOP.Vyvěšeno: 3. 11. 2022
Sejmuto: 31. 12. 2023
Evidenční číslo: 653/2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021 následovně:
I.
Zrušuje se bod 2.1.
Dosavadní body 2.2. a 2.3. se označují jako body 2.1. a 2.2.
II.
Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění
opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021, se nahrazuje
přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
III.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.

Ve výše citované příloze č. 1 není katastrální území Martinice v Krkonoších zařazeno.

 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 3. 11. 2022 15:01