Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.Vyvěšeno: 7. 3. 2023
Sejmuto: 26. 4. 2023
Evidenční číslo: 169/2023

Návrh Aktualizace č. 2 ZÚR LK pro veřejné projednání (k projednání)

Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje o pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen „ZÚR LK“) zkráceným postupem a jejím obsahu byl dle § 42b odst. 1 stavebního zákona zpracován Návrh Aktualizace č. 2 ZÚR LK pro veřejné projednání. Návrh Aktualizace č. 2 ZÚR LK pro veřejné projednání se spolu s oznámením o konání veřejného projednání doručují dle § 42b odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR LK SE KONÁ dne 19. DUBNA 2023 od 13,00 hodin v Liberci,  U Jezu 642/2a, v multifunkčním sále, ve 3. patře budovy C Krajského úřadu Libereckého kraje. Vstup bočním vchodem (cca 30 m nalevo od hlavního vchodu do budovy krajského úřadu). 

Dle § 42b odst. 4 ve spojení s § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou proti Návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR LK pro veřejné projednání podat dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání NÁMITKY. Každý může do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání k Návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR LK uplatnit PŘIPOMÍNKY. Dotčené orgány uplatňují dle § 42b odst. 4 stavebního zákona do 7 dnů ode dne veřejného projednání STANOVISKO. K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Předmětem projednání (obsahem námitek a připomínek) mohou být výhradně měněné (aktualizované) části ZÚR LK.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 7. 03. 2023 9:51