Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Krajský úřad Libereckého kraje - oznámení koncepce.

Krajský úřad Libereckého kraje - oznámení koncepce.Vyvěšeno: 16. 3. 2023
Sejmuto: 1. 4. 2023
Evidenční číslo: 190/2023

"Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016 - 2025 s výhledem do roku 2035".

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona zveřejňuji informace o oznámení koncepce.  Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Lhůta pro vyjádření je 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Libereckého kraje (dnem zveřejnění je 16. březen 2023).
Případné vyjádření bude obsahovat:
1. Jasnou deklaraci, zda je požadováno posuzování koncepce v celém rozsahu dle zákona.
2. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit.
3. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení.

Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému CENIA – SEA, pod kódem koncepce LBK015K:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK015K?lang=cs 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 16. 03. 2023 16:29