Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy - Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - osazení DZ B11 s dodatkovou tabulkou.

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy - Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - osazení DZ B11 s dodatkovou tabulkou.Vyvěšeno: 28. 3. 2024
Sejmuto: 13. 4. 2024
Evidenční číslo: 214/2024

OZNÁMENÍ NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podala Obec Martinice v Krkonoších, IČO 00580805, Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších (dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy, vydává Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Komunikace: Místní komunikace,  osazení DZ B11 + E13, Martinice v Krkonoších na pozemku parc. č. 299/1 v k.ú. Martinice v Krkonoších takto: Osazení dopravního značení č. B11 "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel" společně s dodatkovou tabulkou E13 "Mimo dopravní obsluhy čp. 150 a 153 a vozidel rybářské stráže ČRS" v místě dle přílohy - Návrh_DIO.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 28. 03. 2024 8:13