Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > O Obci

O obci

O Martinicích

O původu obce

První zmínka o Martinicích se datuje do roku 1492, kdy došlo mezi potomky rodu Valdštejnů, Hynkem a Heníkem, k rozdělení panství štěpanického na dvě poloviny, a sice štěpanickou a jilemnickou, ke které připadla i ves Martinice. Panství jilemnické koupil v roce 1657 rod Harantů z Polžic a Bezdružic, který je poté roku 1701 prodal Harrachům. Ti pak drželi panství až do roku 1945. Jak konkrétně Martinice vznikly, nelze s určitostí říci, neboť dějiny zachovaly pouze různé dohady a pověsti. Dle jedné, v době, když se zde usadili první obyvatelé, vynikal mezi nimi jistý statný a udatný chasník jménem Martinecz, u vrchnosti velmi oblíbený. Vykonával pro ni, jako rychlý a odvážný jezdec na koni oddané služby, zejména hrozilo-li nepřátelské tažení proti pánům z Valdštejna. Posléze byl ustanoven vůdcem všech přistěhovalců. Podle něho se všeobecně říkalo "Martinczova samota", později "Wes Martinicze" a do znaku obce dán kůň v běhu.

O železnici

Pro hospodářský rozvoj obce bylo přínosem vybudování železniční trati ze Staré Paky do Trutnova v roce 1871 s odbočkou do Rokytnice nad Jizerou postavenou v roce 1899. Železniční trať zasáhla významně i do struktury obce a natrvalo ji rozdělila na "Hoření a dolení konec". Zajímavostí určitě je i skutečnost, že stanice Martinice je se 485 m n. m. nejvýše položenou stanicí jak na trati do Staré Paky a Trutnova, tak i do hor, do Rokytnice nad Jizerou.

Nádraží Martinice v Krkonoších 2004

Firma Kolora

O hospodářském rozvoji

S vybudováním železnice a následným hospodářským rozmachem souviselo i postavení mechanické tkalcovny v roce 1890, po desítky let později známé jako Kolora. Z důvodu recese textilního průmyslu je však továrna od roku 1999 uzavřena. Do povědomí mnoha lidí u nás i v zahraničí se zapsaly Martinice v roce 1884 zřízením farmy a vývozního podniku živé zvěře Františka Horáčka. Farma se zejména v období mezi světovými válkami stala ve světě známým podnikem. V roce 1950 byla zrušena. V současnosti v obci působí několik menších firem a řada drobných živnostníků.

O geopolitickém uspořádání

Martinice náležely až do roku 1960 k okresu jilemnickému, poté k okresu semilskému. V tomtéž roce byla obec sloučena pod střediskovou obec Studenec, kde setrvala dlouhých 30 let. V roce 1990 se občané v referendu vyjádřili pro opětovnou samostatnost a v řádných volbách bylo zvoleno nové zastupitelstvo. Nedí1nou součástí Martinic byla od nepaměti i osada Rovnáčov, jejíž obyvatelé se však v roce 1990 rozhodli pro setrvání u obce Studenec. Počtem obyvatel se Martinice řadí mezi menší obce, třebaže v minulosti zde pobývala i tisícovka občanů. Klesající tendence nastala po 2. světové válce a v současnosti zde k 3l. l2. 2004 žilo 562 obyvatel. Úbytek občanů se radnice snaží zastavit např. zainvestováním stavebních parcel a jejich následným prodejem zájemcům o stavbu rodinných domků.

O školství

V obci je v provozu mateřská i základní škola, ta ovšem pouze pro 1. až 5. postupný ročník. Obě se však potýkají s nedostatkem žáků. V letech 1927 až 1939 učil na zdejší škole známý sběratel krkonošských koled Josef Horák.

Škola v pohledu z Hůry

Zvonice po rekonstrukci 2005

O památkách

Na historické památky jsou Martinice poněkud skoupé. Za zmínku stojí snad jen zděná zvonice z roku 1845, která se v roce 2005 dočkala opravy a kamenná boží muka z roku 1838 na místním hřbitově, jež byla v roce 1998 prohlášena kulturní památkou a následně zrestaurována. Původní rázovité dřevěné chalupy ustupují moderní výstavbě a jejich počet nepřevyšuje deset z téměř 220 budov v obci.

O společenském životě

V roce 2000 dostavěla obec svoji historicky první budovu obecního úřadu, do které se nastěhovala též knihovna a pobočka pošty. Společenský a kulturní život obce ovlivňují především tři subjekty: obecní úřad, Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol. Třebaže Martinice nejsou velkou obcí, kulturních a sportovních akcí je zde mnoho. Na své si přijdou jak zájemci z řad dětí, tak i dospělých.

 Přesvědčte se a přijd'te pobejt.

Tenisový kurt a ledová plocha

 Josef Ullrich ml., kronikář obce