Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Vyhlášky

Vyhlášky, veřejnoprávní smlouvy, zákony, usnesení zastupitelstva.

Místní vyhlášky

Vyhl. č. Název obecně závazné vyhlášky Platnost od Vyvěšeno Sejmuto Zrušeno od

1/07

Požární řád obce 15.04.2007 30.03.2007 15.04.2007  
1/09 OZV č. 1/09 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, grafická příloha č.1 OZV číslo1/09 1.1.2010 26.8.2009 19.9.2009  
6/11 OZV č. 6/2011 kterou se mění OZV číslo 5/2011 o místním poplatku ze vstupného 10.7.2011 23.6.2011 10.7.2011  
2/2019 OZV č 2 2019 místní poplatek ze psů.pdf 1.1.2020 13.12.2019 2.1.2020  

3/2021

OZV obce Martinice v Krkonoších č 3_2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf 1.1.2022 15.12.2021 31.12.2021  
3/2022 OZV Martinice v Krkonoších 3_2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ZO 23 6 2022.docx 15.7.2022 30.6.2022 15.7.2022  
 1/2024  OZV Martinice v Krkonoších 1_2024 noční klid.docx  15.3.2024  29.2.2024  15.3.2024  

Veřejnoprávní smlouvy:

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 31.12.2014 Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s městem Jilemnice na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017. 

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 18.5.2017 Dodatek veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s městem Jilemnice na dobu neurčitou.

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 30.5.2019 Dodatek veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s městem Jilemnice - změna výše úhrady nákladů řízení.

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 30.5.2019 Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti ve věci správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 5.2.2020 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2020 -  VS Jilemnice - Martinice v Krkonoších Sociální služby ORP 5_2_2020.pdf

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 10.1.2020 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2020 -  VS Jilemnice - Martinice v Krkonoších PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 10_1_2020.pdf

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 11.1.2021 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2021 - ORP Jilemnice sociální služby VS MARTINICE - příspěvek na soc služby 2021.pdf

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 7.4.2021 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2021 - Pečovatelská služba Jilemnice Martinice 2021.pdf

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 5.1.2022 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2022- Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2022.pdf

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 17.3.2022 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2022 - Veřejnoprávní smlouva obec Martinice v Krkonoších x Město Jilemnice Pečovatelská služba 2022.pdf

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 1.2.2023 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2023 - Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2023.pdf

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 24.3.2023 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2023 - Veřejnoprávní smlouva o příspěvku Pečovatelská služba Jilemnice 2023.pdf

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 27.2.2024 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2024 - Podepsaná Veřejnoprávní smlouva Pečovatelská služba spolufinancování Martinice 2024.pdf

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty