Změna velikosti písma

Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Vyhlášky

Vyhlášky, veřejnoprávní smlouvy, zákony, usnesení zastupitelstva.

Místní vyhlášky

Vyhl. č. Název obecně závazné vyhlášky Platnost od Vyvěšeno Sejmuto Zrušeno od

15/98

O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce


01.07.1998


01.07.1998


16.07.1998

 

16/99

Změna vyhlášky č. 15/98

04.01.2000

21.12.1999

07.01.2000

 

1/01

O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce


01.07.2001


31.05.2001


03.07.2001

 

2/01

O poplatku za komunální odpad

01.07.2001

31.05.2001

03.07.2001

 

3/01

O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce


01.01.2002


05.10.2001


07.11.2001

15.7.2010

1/02

O veřejném pořádku na území obce

01.09.2002

31.07.2002

02.09.2002

 

2/02

O závazných částech změn č. 1 územního plánu sídelního útvaru Martinice v Krkonoších


15.10.2002


01.10.2002


18.10.2002

 

 

Řád veřejného pohřebiště

17.12.2002

17.12.2002

31.01.2003

 

1/03

O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny


18.06.2003


18.06.2003


21.07.2003


01.01.2005

1/04

Změna vyhlášky č. 2/01

01.11.2004

13.10.2004

01.11.2004

 

2/04

Změna vyhlášky č. 1/03

01.01.2005

21.12.2004

10.01.2005

 

1/06

Změna vyhlášky č. 1/04 01.01.2007 14.12.2006 31.12.2006

01.01.2009

1/07

Požární řád obce 15.04.2007 30.03.2007 15.04.2007  

2/07

Zrušení některých OZV 15.04.2007 30.03.2007 15.04.2007  

1/08

OZV č.1/8, kterou se mění OZV č. 2/01 " O poplatku za komunální odpad" ve znění OZV č. 1/04 1.1.2009 17.12.2008 2.1.2009  

2/08

OZV č. 2/08, kterou se mění OZV č. 3/01 " O vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce" 1.1.2009 17.12.2008 2.1.2009 15.7.2010
1/09 OZV č. 1/09 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, grafická příloha č.1 OZV číslo1/09 1.1.2010 26.8.2009 19.9.2009  
1/10 OZV č.1/10 " O místních poplatcích", přílohy: Příloha č.1, Příloha č.2, Příloha č.3 1.5.2010 1.4.2010 16.4.2010 1.5.2011
2/10 OZV č.2/10 „O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Martinice v Krkonoších“ 15.4.2010 1.4.2010 16.4.2010

 25.9.2015

 

3/10 OZV č.3/10 „O poplatku za komunální odpad“ 1.11.2010 1.4.2010 16.4.2010

 1.7.2018

4/10

OZV č.4/10 o zrušení některých vyhlášek 15.7.2010 1.7.2010 15.7.2010  

5/10

OZV č 5/2010 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/10 11.1.2011 23.12.2010 11.1.2011 1.4.2012

1/11

OZV 1/2011 o zrušení OZV číslo 1/2010 1.5.2011 28.3.2011 11.4.2011  

2/11

OZV č.2/2011 o místním poplatku ze psů 1.5.2011 28.3.2011 11.4.2011  

3/11

OZV č.3/2011 o místním poplatku za rekreační nebo lázeňský pobyt 1.5.2011 28.3.2011 11.4.2011  

4/11

OZV č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3 1.5.2011 28.3.2011 11.4.2011  

5/11

OZV č.5/2011 o místním poplatku ze vstupného 1.5.2011 28.3.2011 11.4.2011  
6/11 OZV č. 6/2011 kterou se mění OZV číslo 5/2011 o místním poplatku ze vstupného 10.7.2011 23.6.2011 10.7.2011  
1/12 OZV č.1/2012 kterou se mění OZV č. 3/2010 a ruší OZV č. 5/2010 1.4.2012 7.3.2012 1.4.2012

 1.2.2018

 

 1/13  OZV č. 1/2013 Komunitní kompostování  10.7.2013 25.6.2013   11.7.2013  
 1/15 OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Martinice v Krkonoších  25.9.2015 10.9.2015   25.9.2015  
1/17 OZV č. 1/17, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/10 "O poplatku za komunální odpad" a ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/12 1.2.2018 20.12.2017 10.1.2018

1.7.2018 

1/18 OZV 1/2018 O poplatku za komunální odpad 1.7.2018 20.6.2018 6.7.2018  

 

Veřejnoprávní smlouvy:

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 31.12.2014 Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s městem Jilemnice na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017. 

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 18.5.2017 Dodatek veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s městem Jilemnice na dobu neurčitou.

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

2018

2017

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty