Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Vyhlášky

Vyhlášky, veřejnoprávní smlouvy, zákony, usnesení zastupitelstva.

Místní vyhlášky

Vyhl. č. Název obecně závazné vyhlášky Platnost od Vyvěšeno Sejmuto Zrušeno od

15/98

O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce

01.07.1998

01.07.1998

16.07.1998

 

16/99

Změna vyhlášky č. 15/98

04.01.2000

21.12.1999

07.01.2000

 

1/01

O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce

01.07.2001

31.05.2001

03.07.2001

 15.4.2010

2/01

O poplatku za komunální odpad

01.07.2001

31.05.2001

03.07.2001

 

3/01

O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce

01.01.2002

05.10.2001

07.11.2001

15.7.2010

1/02

O veřejném pořádku na území obce

01.09.2002

31.07.2002

02.09.2002

 1.1.2010

2/02

O závazných částech změn č. 1 územního plánu sídelního útvaru Martinice v Krkonoších

15.10.2002

01.10.2002

18.10.2002

 

 

Řád veřejného pohřebiště

17.12.2002

17.12.2002

31.01.2003

 

1/03

O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny

18.06.2003

18.06.2003

21.07.2003

01.01.2005

1/04

Změna vyhlášky č. 2/01

01.11.2004

13.10.2004

01.11.2004

 

2/04

Změna vyhlášky č. 1/03

01.01.2005

21.12.2004

10.01.2005

 

1/06

Změna vyhlášky č. 1/04 01.01.2007 14.12.2006 31.12.2006

01.01.2009

1/07

Požární řád obce 15.04.2007 30.03.2007 15.04.2007  

2/07

Zrušení některých OZV 15.04.2007 30.03.2007 15.04.2007  

1/08

OZV č.1/8, kterou se mění OZV č. 2/01 " O poplatku za komunální odpad" ve znění OZV č. 1/04 1.1.2009 17.12.2008 2.1.2009  

2/08

OZV č. 2/08, kterou se mění OZV č. 3/01 " O vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce" 1.1.2009 17.12.2008 2.1.2009 15.7.2010
1/09 OZV č. 1/09 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, grafická příloha č.1 OZV číslo1/09 1.1.2010 26.8.2009 19.9.2009  
1/10 OZV č.1/10 " O místních poplatcích", přílohy: Příloha č.1, Příloha č.2, Příloha č.3 1.5.2010 1.4.2010 16.4.2010 1.5.2011
2/10 OZV č.2/10 „O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Martinice v Krkonoších“ 15.4.2010 1.4.2010 16.4.2010

 25.9.2015

3/10 OZV č.3/10 „O poplatku za komunální odpad“ 1.11.2010 1.4.2010 16.4.2010

 1.7.2018

4/10

OZV č.4/10 o zrušení některých vyhlášek 15.7.2010 1.7.2010 15.7.2010  

5/10

OZV č 5/2010 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/10 11.1.2011 23.12.2010 11.1.2011 1.4.2012

1/11

OZV 1/2011 o zrušení OZV číslo 1/2010 1.5.2011 28.3.2011 11.4.2011  

2/11

OZV č.2/2011 o místním poplatku ze psů 1.5.2011 28.3.2011 11.4.2011  1.1.2020

3/11

OZV č.3/2011 o místním poplatku za rekreační nebo lázeňský pobyt 1.5.2011 28.3.2011 11.4.2011  1.1.2020

4/11

OZV č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3 1.5.2011 28.3.2011 11.4.2011  

5/11

OZV č.5/2011 o místním poplatku ze vstupného 1.5.2011 28.3.2011 11.4.2011  
6/11 OZV č. 6/2011 kterou se mění OZV číslo 5/2011 o místním poplatku ze vstupného 10.7.2011 23.6.2011 10.7.2011  
1/12 OZV č.1/2012 kterou se mění OZV č. 3/2010 a ruší OZV č. 5/2010 1.4.2012 7.3.2012 1.4.2012

1.2.2018

 1/13  OZV č. 1/2013 Komunitní kompostování  10.7.2013 25.6.2013   11.7.2013  16.4.2022
 1/15 OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Martinice v Krkonoších  25.9.2015 10.9.2015   25.9.2015  16.4.2022
1/17 OZV č. 1/17, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/10 "O poplatku za komunální odpad" a ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/12 1.2.2018 20.12.2017 10.1.2018

1.7.2018 

1/18 OZV 1/2018 O poplatku za komunální odpad 1.7.2018 20.6.2018 6.7.2018

1.1.2020 

1/2019 OZV č 1 2019 místní poplatek z pobytu.pdf 1.1.2020 13.12.2019 2.1.2020 27.2.2021
2/2019 OZV č 2 2019 místní poplatek ze psů.pdf 1.1.2020 13.12.2019 2.1.2020  
3/2019 OZV č 3 2019 poplatek za komunální odpad.pdf 1.1.2020 13.12.2019 2.1.2020

 31.12.2020

1/2020 OZV Martinice v Krkonosich poplatek za komunalni odpad na rok 2021.pdf 1.1.2021 16.12.2020 1.1.2021  31.12.2021
1/2021 SCAN podepsaná OZV 1 _2021 zrušovací.pdf 27.2.2021 11.2.2021 27.2.2021   

2/2021

SCAN podepsaná OZV 2_2021 o nočním klidu.pdf 16.7.2021 30.6.2021 16.7.2021  16.4.2022

3/2021

OZV obce Martinice v Krkonoších č 3_2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf 1.1.2022 15.12.2021 31.12.2021  

1/2022

OZV Martinice v Krkonoších 1_2022 OSOH.pdf 16.4.2022 1.4.2022 17.4.2022  15.7.2022
2/2022 OZV Martinice v Krkonoších 2_2022 noční klid.pdf 16.4.2022 1.4.2022 17.4.2022

 8.4.2023

3/2022 OZV Martinice v Krkonoších 3_2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ZO 23 6 2022.docx 15.7.2022 30.6.2022 15.7.2022  
1/2023 OZV Martinice v Krkonoších 1_2023 noční klid.docx 8.4.2023 24.3.2023

8.4.2023

 
           

Veřejnoprávní smlouvy:

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 31.12.2014 Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s městem Jilemnice na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017. 

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 18.5.2017 Dodatek veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s městem Jilemnice na dobu neurčitou.

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 30.5.2019 Dodatek veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s městem Jilemnice - změna výše úhrady nákladů řízení.

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 30.5.2019 Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti ve věci správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 5.2.2020 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2020 -  VS Jilemnice - Martinice v Krkonoších Sociální služby ORP 5_2_2020.pdf

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 10.1.2020 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2020 -  VS Jilemnice - Martinice v Krkonoších PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 10_1_2020.pdf

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 11.1.2021 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2021 - ORP Jilemnice sociální služby VS MARTINICE - příspěvek na soc služby 2021.pdf

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 7.4.2021 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2021 - Pečovatelská služba Jilemnice Martinice 2021.pdf

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 5.1.2022 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2022- Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2022.pdf

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 17.3.2022 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2022 - Veřejnoprávní smlouva obec Martinice v Krkonoších x Město Jilemnice Pečovatelská služba 2022.pdf

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 1.2.2023 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2023 - Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2023.pdf

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 24.3.2023 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2023 - Veřejnoprávní smlouva o příspěvku Pečovatelská služba Jilemnice 2023.pdf

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty