Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Realizované projekty

Realizované projekty

Plakát financování EU číslo projektu.JPG

2019 - 2021  Projekt AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA A PŘECHOD PRO CHODCE NA CYKLOTRASE V MARTINICÍCH V KRKONOŠÍCH
je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014415.
Cílem projektu je realizace opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu na silnici II. třídy číslo II/293, dále v prostoru křižovatky se silnicí III/2935 a místní komunikací v Martinicích v Krkonoších. 

  SCAN0018 (2).JPG

2019 - 2022  Projekt "Obec Martinice v Krkonoších - Sběrná místa a kontejnery"
je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie – Fond soudržnosti. Jedná se o projekt s názvem: „Obec Martinice v Krkonoších – Sběrná místa a kontejnery“, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011984 podaný v rámci Operačního programu Životního prostředí, SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.

 

 Modernizace ZŠ Martinice publicita.JPG

2021 - 2022  Projekt "Modernizace základní školy v Martinicích v Krkonoších"  je spolufinancován Evropskou unií. 

Registrační číslo projektu: 21/008/19210/451/108/002283.
Cíl projektu:  Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

  

k vyvěšení publicita hřiště.JPG

 2019 - 2022 Projekt "Dětské hřiště v obci Martinice v Krkonoších"  je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+ Identifikační číslo akce 117D8210H6369.  

Publicita projektu.JPG

2022 - 2023 Projekt "Martinice v Krkonoších - veřejné prostranství"  je spolufinancován Evropskou unií - Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS "Přiďte pobejt!, z.s..