Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Projekty

Projekty:

 

CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH.

      Město Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších již dlouhodobě usilují o vybudování komunikace pro cyklistickou dopravu, která by byla bezpečnou alternativou pro chodce a cyklisty místo frekventované silnice druhé třídy II./293.

     Vlastním projekčním pracím předcházelo trasování v terénu s cílem najít optimální trasu mezi stanovenými cílovými lokalitami, byl kladen důraz na zachování krajinného rázu. Cyklostezka bude vedena v koridoru silnice II/293, aby minimalizovala zábor stávajících lesních a zemědělských pozemků, bude respektovat stávající sjezdy na pozemky, aby nezkomplikovala jejich obhospodařování.

     Cyklostezka je navržena jako obousměrná dvoupruhová komunikace šířky 3,0 m s návrhovou rychlostí 30 km/hod, uvažována je s integrovaným provozem pěších, povrch cyklostezky bude z asfaltového betonu, v intravilánu do betonových obrubníků, ve volné krajině zemní krajnice. Celková délka cyklostezky je 1,6 km. V části intravilánu spadajícího pod Jilemnici bude stezka osvětlena. Cyklostezka bude od silnice II/293 oddělena souvislým stromořadím v kombinaci dubu letního a třešně ptačí. Součástí stavby cyklostezky je také mimoúrovňové křížení silnice II/293, které bude realizováno s použitím přesypané konstrukce ve formě dvou betonových prefabrikovaných tubusů, tak aby v budoucnu cyklostezka pokračovala až do volnočasového areálu Hraběnka.

     Projekt je realizovaný ve spolupráci s městem Jilemnice a obcí Roztoky u Jilemnice, neboť trasa budoucí cyklostezky prochází katastry těchto obcí. O této skutečnosti je sepsána Smlouva o spolupráci, jejímž účelem je úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti s přípravou, realizací a udržitelností projektu.

 Situace stavby cyklostezky

Srpen 2023 - příprava projektu pro podání žádosti o dotaci z programu IROP -  60. výzvu IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD).

Město Jilemnice podalo žádost o dotaci na projekt Cyklostezka Jilemnice - Martinice v Krkonoších část 1. do programu IROP dne 30.8.2023 (dle dohodnutého členění stavby). 

Obec Martinice v Krkonoších podala dne 11.9. 2023 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR dle STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS „PŘIĎTE POBEJT!“ NA OBDOBÍ 2021 – 2027 (nositel SCLLD: MAS „Přiďte pobejt!“ z. s)  Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 2. část.

Číslo a název opatření PR IROP: 3.1.4 Podpora rozvoje cyklodopravy a dalších forem šetrné dopravy
Číslo a název výzvy ŘO IROP: 60. výzva IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD)
Číslo a název výzvy MAS:  2. výzva MAS "Přiďte pobejt!" IROP+ - Cyklodoprava I.

Dne 17.10.2023 MAS Přiďte pobejt! z.s., potvrdila, že projektový záměr je v souladu s programovým rámcem IROP a splňuje podmínky pro jeho realizaci. Žádost o podporu je možné podat do výzvy řídícího orgánu IROP ve specifickém cíli 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmetálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech. 

 Martinice_v_Krkonosich_CBS_2019_DSC_1810.JPG