Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Projekty

Projekty:

 

CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH.

      Město Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších již dlouhodobě usilují o vybudování komunikace pro cyklistickou dopravu, která by byla bezpečnou alternativou pro chodce a cyklisty místo frekventované silnice druhé třídy II./293.

     Vlastním projekčním pracím předcházelo trasování v terénu s cílem najít optimální trasu mezi stanovenými cílovými lokalitami, byl kladen důraz na zachování krajinného rázu. Cyklostezka bude vedena v koridoru silnice II/293, aby minimalizovala zábor stávajících lesních a zemědělských pozemků, bude respektovat stávající sjezdy na pozemky, aby nezkomplikovala jejich obhospodařování.

     Cyklostezka je navržena jako obousměrná dvoupruhová komunikace šířky 3,0 m s návrhovou rychlostí 30 km/hod, uvažována je s integrovaným provozem pěších, povrch cyklostezky bude z asfaltového betonu, v intravilánu do betonových obrubníků, ve volné krajině zemní krajnice. Celková délka cyklostezky je 1,6 km. V části intravilánu spadajícího pod Jilemnici bude stezka osvětlena. Cyklostezka bude od silnice II/293 oddělena souvislým stromořadím v kombinaci dubu letního a třešně ptačí. Součástí stavby cyklostezky je také mimoúrovňové křížení silnice II/293, které bude realizováno s použitím přesypané konstrukce ve formě dvou betonových prefabrikovaných tubusů, tak aby v budoucnu cyklostezka pokračovala až do volnočasového areálu Hraběnka.

     Projekt je realizovaný ve spolupráci s městem Jilemnice a obcí Roztoky u Jilemnice, neboť trasa budoucí cyklostezky prochází katastry těchto obcí. O této skutečnosti je sepsána Smlouva o spolupráci, jejímž účelem je úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti s přípravou, realizací a udržitelností projektu.

 Situace stavby cyklostezky

 srpen 2023 - příprava projektu pro podání žádosti o dotaci z programu IROP -  60. výzvu IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD).