Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A.Vyvěšeno: 28. 2. 2024
Sejmuto: 15. 3. 2024
Evidenční číslo: 141/2024

V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A
Výjimka, opatření a souhlas týkající se povolení regulace vlka obecného a jeho kříženců na území Libereckého kraje v kompetenci Krajského úřadu Libereckého kraje.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody (dále jen „krajský úřad“) podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. i) a k) a § 77a odst. 5 písm. d) a o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Článek I.
kterým povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) zařazeného dle § 14 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. a přílohy č. III této vyhlášky do kategorie kriticky ohrožený, konkrétně výjimku ze zákazu rušit, chytat a nebo usmrcovat jedince vlka obecného, kteří budou vyhodnoceni podle kritérií Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného (schváleného deklarací MŽP a MZe č.j. MZP/2023/630/1108 ze dne 5.5.2023 a publikovaného ve Věstníku MŽP, srpen 2023, částka 7, dále jen „Pohotovostní plán“) jako problematičtí (tedy od stupně II. závažnosti situace výše ve smyslu tabulky č. 1 Pohotovostního plánu), a dále výjimku ze zákazů držet nebo dopravovat jedince odchycené nebo usmrcené na základě této výjimky.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 28. 02. 2024 15:42