Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Vyvěšeno: 9. 4. 2024
Sejmuto: 25. 4. 2024
Evidenční číslo: 241/2024

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který dne 28.3.2024 podala RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., IČO 25298194, plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou (dále jen  navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
s t a n o v í
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
komunikace: silnice č. II/293
termín: 27.5.2024 – 30.5.2024
akce: Martinice v Krk., p.č.5104-svod,kNN, IP-12-4012354
Martinice v Krkonoších
takto: dopravní značení částečné uzavírky v souvislosti s ukládáním nového kabelového
vedení NN do silničního pozemku, dle přílohy "Situace_DIO".
Vzhledem k těsné blízkosti železničního přejezdu P4504 bude provoz řízen proškoleným
personálem a to po celou dobu v případě zásahu výkopem nebo stáním vozidel na
komunikace, aby při větší intenzitě provozu nedošlo k zastavení vozidel na přejezdu.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 9. 04. 2024 9:01