Změna velikosti písma

Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > O Obci > Akce v okolí

Akce v okolí


I. velký prohlídkový okruh, II. malý prohlídkový okruh

Místo
Lidická 1, 47125 Jablonné v Podještědí
Datum konání
Stálá akce
Typ

První okruh je delší a prohlídka trvá asi 70 minut. Návštěvníci se na prvním okruhu seznámí nejen s historií zámku, ale i s historií o vývoji nábytku a drobných uměleckých předmětů od gotiky až po tzv. historizující slohy. Prohlídková trasa respektuje architektonické prvky a řešení místností, a tak si návštěvník může prohlédnout téměř originálně dochovanou zámeckou kapli Seslání Ducha svatého, Černou kuchyň s otevřeným ohništěm ze 17. století, vrchnostenskou kancelář s trezorem a mechanickým bezpečnostním zařízením z 19. století, Bajkový sál s renesančním kazetovým stropem z roku 1610, anebo Zdislavinu světničku, která vznikla v 17. století při barokní přestavbě zámku. Druhý okruh je kratší, ale i tak prohlídka trvá asi 50 minut. První třetina prohlídkové trasy je totožná s prvním okruhem a je zakončena Černou kuchyní. Návštěvník tak nemá možnost podívat se do dalších místností zámku jakou jsou zbrojnice, Liebiegovské pokoje a Zdislavina světnička. Přesto uvidí podstatnou část lemberských interiérů dokladujících historický vývoj od gotiky po klasicismus a samozdřejmě se seznámí i se stavební a rodovou historií zámku.

Více

Historická expozice

Místo
Masarykova 437, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec
Datum konání
Stálá akce
Typ

Osvětluje významné mezníky v dějinách Liberecka od 12.století do roku 1918. K jejich bližšímu poznání přispívají informativní texty, archivní listiny, plány, mapy, modely, grafické listy, obrazy a uměleckořemeslné exponáty z příslušných historických období. Souhrn expozičních prvků ilustruje postupnou proměnu libereckého regionu v moderní průmyslovou oblast. Samostatná výstavní sekce je věnována stavebnímu a správnímu vývoji města Liberce.

Více

Expozice užitého umění

Místo
Masarykova 437, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec
Datum konání
Stálá akce
Typ

Zahrnuje v chronologickém přehledu vývoj evropského užitého umění od starověku do současnosti. Nevšedně bohatý soubor uměleckých předmětů ze sbírkových fondů skla, keramiky, porcelánu, textilu, tapiserií, nábytku, dřevořezeb, hodin, starých tisků, šperků, ušlechtilých i obecných kovů a dalších oborů nabízí vedle estetického zážitku rovněž zprostředkovanou informaci o proměnách výtvarných slohů v průběhu staletí.

Více

Historie Nového Města pod Smrkem

Místo
Palackého 276, 46365 Nové Město pod Smrkem
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více

Nizozemské malířství 16.-18. století

Místo
Masarykova 723, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více

Kabinet českého malíře Petra Dillingera

Místo
Svobody 32, Český Dub IV, 46343 Český Dub
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více

Akvária, Australis, Masožravé rostliny, Neotropis, Paleotropis, Pravěk, Květnice,

Místo
Purkyňova 630, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více

České umění 20. století

Místo
Masarykova 723, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec
Datum konání
Stálá akce
Typ

První přírůstky pro tuto nejrozsáhlejší sbírku se podařilo získat v roce 1927 zakoupením pozůstalosti bratrů Ferdinanda a Alexandra Blochových, která kromě jiného obsahovala i několik cenných prací Willi Nowaka, Georga Karsa a Alfreda Justitze. Po delší proluce se další akviziční činností zabýval až Jaro Beran, správce sbírek, a po roce 1946 její první ředitel. Byly to obrazy impresionistů (Antonína Slavíčka, Václava Radimského, Josefa Ullmana) a obrazy generace devadesátých let, které vytvořily základ pro budoucí sbírku. Nástupkyně Jaro Berana PhDr. Hana Seifertová v průběhu svého působení shromáždila více než 250 obrazů z období od devadesátých let 19. století do konce šedesátých let 20. století. Mezi nejvzácnější akvizice patřily obrazy členů skupiny Sursum, soubor kubistických děl včetně Polibku smrti Bohumila Kubišty, obrazy Josefa Šímy a Aloise Wachsmanna. Sbírku dále doplňovala od roku 1970 Mgr. Naďa Řeháková, kurátorka sbírek a autorka katalogu sbírky z roku 1974.

Více

Příroda a zajímavosti frýdlantského výběžku

Místo
Palackého 276, 46365 Nové Město pod Smrkem
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více

Johanitská komenda sv. Zdislavy a Havla z Lemberka

Místo
Svobody 32, Český Dub IV, 46343 Český Dub
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více